OCENA ZESPOŁU: 22PKT
Ocena cząstkowa: 5,5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało dobrze zaplanowane, wykonane zgodnie z przewodnikiem, poprzedzone wcześniejszą promocją. Żałujemy, że na filmie z wypowiedziami badanych nie widać wykorzystać elementów animacyjnych (atrapy telewizora, balonów, jajek). Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na zmiany i są wynikiem badania i analizy. Plan działań jest skrótowy, zawiera trzy niepowiązane ze sobą pomysły na działania, jednak są one ciekawe i realne. Szczególna wartość pracy to promocja w mediach oraz pozyskani sojusznicy. Serdecznie gratulujemy Wam dobrej promocji i kontaktu z partnerami.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Pole TV Polepsza Pole Mokotowskie
Pole TV Polepsza Pole Mokotowskie

Zmiana ulubionego miejsca odpoczynku według intencji mieszkańców?
Z nami to możliwe!
Jako Pole TV przeprowadziliśmy 6 kwietnia wywiady z osobami spędzającymi czas na Polu Mokotowskim, aby stworzyć wizję przyszłości parku.
Efekty są zdumiewające!

Zmiana ulubionego miejsca odpoczynku według intencji mieszkańców?
Z nami to możliwe!
Jako Pole TV przeprowadziliśmy 6 kwietnia wywiady z osobami spędzającymi czas na Polu Mokotowskim, aby stworzyć wizję przyszłości parku.
Efekty są zdumiewające!

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Terenem badania był rejon parku Pole Mokotowskie położony w części dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Wybór tego lokalnego zakątka oraz istotnego punktu w skali miasta został wywołany także planowanymi konsultacjami, które nasze badanie wspomoże.

Pracę rozpoczęliśmy od wizyt w biurach dzielnicy miasta, aby otrzymać informacje z pierwszej ręki, pomocne przy tworzeniu pytań badawczych. Dokładnie zbadaliśmy teren parku oraz wykonaliśmy akcję promocyjną na szeroką skalę. Udało się nam zdobyć cennych partnerów.

6 kwietnia ustawiliśmy nasze wyrafinowane stanowisko pomiędzy główną aleją parku, a jeziorkiem, w centralnej części Pola. W celu zachęcenia ludzi do wypowiedzenia się, skorzystaliśmy z pomalowanych na żółto jajek wielkanocnych z nazwą Pole TV, atrapy telewizora, balonów jako transparentów, dodatkowej atrapy ekranu, piłki dla psów oraz wielu innych atrakcji widocznych na filmie. Osoby przechodzące obok nierzadko same się do nas zgłaszały, a po rozmowie rozdawaliśmy upominki.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Jakie zmiany mogłyby sprawić, aby Pole Mokotowskie w pełni spełniało oczekiwania osób spędzających na nim czas?

1. Wszystkie osoby
 • Czy zakaz konsumpcji alkoholu powinien zostać utrzymany?
 • Czy powinno powstać więcej ścieżek rowerowych?
 • Czy park jest bezpiecznym miejscem po zmroku?
 • Czy liczba koszy na śmieci jest wystarczająca?


2. Osoby z psami
 • Czy planowany przez miasto park dla psów jest optymalnym rozwiązaniem?
 • Czy liczba pojemników na psie odchody powinna zostać zwiększona?


3. Osoby z wózkami
 • Czy park jest odpowiednio przystosowany do wózków dziecięcych?
 • Czy osoby niepełnosprawne muszą się borykać z trudnościami w parku?


a także wiele innych, dostępnych w naszym filmie

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Nasze badanie odbyło się nieprzypadkowo 6 kwietnia, w poniedziałek wielkanocny. W tym czasie na Polu Mokotowskim przebywały osoby zarówno z okolic parku i całej Warszawy, jak i spędzający święta w Warszawie z różnych regionów Polski i świata. Dzięki temu otrzymaliśmy pogląd na sprawę z wielu różnych perspektyw.


W badaniu wzięło udział 37 osób:
 • 8 młodych
 • 20 dorosłych
 • 6 starszych
 • 3 niemowlęta

Część nie została nagrana, ale zawarliśmy ich opinie we wnioskach. Oprócz wywieszenia przejrzystych plakatów w okolicy parku, rozklejaliśmy także naklejki oraz założyliśmy stronę na Facebooku w celu bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi. Wzmianki o nas ukazały się w 5 serwisach na Ochocie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 1. Miasto powinno wyrazić się jasno ws. zakazu konsumpcji alkoholu. Jeżeli zakaz ma być podtrzymany, kontrole powinny zostać zintensyfikowane. Zapewni to większe bezpieczeństwo po zmroku. Jeśli władze chcą nadal przyzwalać na spożycie alkoholu, zakaz powinien zostać zniesiony. 
 2. Nowe ścieżki rowerowe powinny zostać wytyczone w alejkach, z których korzystają zarówno piesi jak i rowerzyści.
 3. Liczba koszy na śmieci jest optymalna.
 4. Pomysł budowy parku dla psów jest bardzo kontrowersyjny, powinien zostać przedyskutowany dogłębnie na konsultacjach z mieszkańcami.
 5. Wiele osób narzeka na wszechobecne psie odchody, stąd liczba koszy przystosowanych do nich powinna zostać zwiększona, a także powinny zostać przeprowadzone w parku kampanie promujące sprzątanie po przyjacielu.
 6. Park jest bardzo dobrze przystosowany zarówno do osób z wózkami dziecięcymi, jak i niepełnosprawnych. Dodanie podjazdów do niektórych schodów jest mimo to wskazane.
 7. Powinno powstać więcej ogólnodostępnych toalet.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Po wykonaniu badania zdecydowaliśmy się poinformować jak największą liczbę zainteresowanych.

W tym celu przekazaliśmy wnioski z naszej akcji na naszym profilu na Facebooku. Informacje przekazały także media, z którymi podjęliśmy współpracę. Napisaliśmy listy elektroniczne do urzędu dzielnicy, a także urzędu miasta. Wysłaliśmy propozycję budowy ścieżek rowerowych do pełnomocnika miasta ds. komunikacji rowerowej.

Opublikowaliśmy również nasze filmy, dzięki czemu każdy może zapoznać się z dokładnymi opiniami ludności. Pozostajemy w kontakcie z interesariuszami, którzy komentują wyniki naszego badania i proponują dodatkowe punkty, co jedynie rozwija naszą wizję przyszłości Pola Mokotowskiego.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W swoich działaniach przede wszystkim wykorzystamy konsultacje, jakie zaplanowało miasto począwszy od Dnia Ziemi. Pojawimy się na stanowiskach konsultacyjnych, a także weźmiemy udział w organizowanym spacerze. Naszym priorytetem będzie pośredniczenie w wypracowaniu wspólnego stanowiska ws. budowy parku dla psów, co sam wiceprezydent Warszawy uznał za najważniejsze zadanie.

Stworzymy platformę, gdzie znajdą się wszystkie propozycje zmian w syntetycznym ujęciu. Nagłośnimy problemy informując odpowiednie organy o kontrowersjach związanych z konsumpcją alkoholu, brakiem toalet, wszechobecnymi psimi odchodami i propozycji budowy stacji Veturilo. Zaproponujemy lokalizacje dla przyszłych ścieżek rowerowych.

Zaangażujemy naszych sojuszników: Pozytyw wydrukuje ulotki, które rozmieścimy w urzędach, a media opublikują artykuły o efektach naszej pracy. Postaramy się zadbać o rozgłos naszej akcji poprzez pojawienie się w audycji radiowej.

Realizację zadań przewidujemy na kwiecień/maj 2015.


Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

O wynikach swojego badania poinformowaliśmy naszych sojuszników. Okazali się oni niezwykle pomocni, nie tylko promując naszą akcję, ale także angażując mieszkańców w zmiany na Polu Mokotowskim, informując o planowanych konsultacjach. Podzielili się z nami swoją opinią na temat naszych wniosków, którą następnie propagowaliśmy wśród osób korzystających z Pola Mokotowskiego. 

Po realizacji zadania rekrutacyjnego, napisaliśmy do Pełnomocnika Prezydenta m.st Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej w celu rozpowszechnienia naszych wniosków dotyczących infrastruktury rowerowej. Trudno nam oszacować jaki mieliśmy wpływ na budowę ścieżki rowerowej na ulicy Raszyńskiej w okolicach Pola Mokotowskiego, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że informacje przesyłane przez nas do Pełnomocnika Prezydenta m. St. Warszawy ds. komunikacji rowerowej stały się katalizatorem w pobliskim rejonie Pola Mokotowskiego.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem jest niewątpliwie znaczny przyrost aktywności społeczności lokalnej w rejonie Pola Mokotowskiego, która dzięki rozgłosowi naszej akcji stała się znacznie bardziej świadoma tego, co dzieje się w pobliskich zielonych rejonach. Społeczność lokalna również zainteresowała się planami dotyczącymi zagospodarowania Pola Mokotowskiego i pisała do nas w celu dopytania się o konsultacje.
Co się NIE udało i dlaczego?

Największą przeszkodą jaką napotkaliśmy był zastój w urzędzie miasta. Konsultacja zapowiadane na kwiecień, mające trwać przez kolejne 3 miesiące, jeszcze się nie rozpoczęły, stąd trzon naszego planu nie mógł zostać zrealizowany. Poprzez brak dodatkowych informacji na temat konsultacji nie udało się nam także stworzyć platformy internetowej ani wykonać akcji promocyjnej, które były istotnymi częściami naszego planu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Zdecydowaliśmy się w głównej mierze zaangażować naszych medialnych sojuszników, którzy wielokrotnie informowali mieszkańców na temat naszej akcji, dzięki czemu wzrosła ogólna stopa zaangażowania mieszkańców w rozwój Pola Mokotowskiego. Bez ich wsparcia nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie propagować proponowany przez nas projekt społeczny oraz wpłynąć na lokalną przestrzeń dla młodzieży.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Społeczność lokalna zaczęła się zdecydowanie bardziej troszczyć o lokalną przestrzeń publiczność, a ich namacalna aktywizacja będzie najprawdopodobniej widoczna w trakcie miejskich konsultacji, które jak mamy nadzieję niebawem się rozpoczną. Weźmie w nich udział możliwie większa liczba osób niż przedtem by się wybrała jako że społeczność lokalna deklarowała nam swój udział w nich. Konsultacje pozwolą społeczności lokalnej wyrazić swoją opinię na temat Pola Mokotowskiego.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Będziemy bacznie obserwować jak rozwija się sytuacja na Polu Mokotowskim oraz weźmiemy udział w planowanych konsultacjach, aby móc rzeczywiście współtworzyć kształt naszego otoczenia. Nie wyobrażamy sobie sytuacji w której Pole Mokotowskie zostanie zagospodarowane w sposób nieprzyjazny zapotrzebowaniu i opinii większości. Będziemy promować pozytywne inicjatywy na Polu Mokotowskim poprzez wspieranie naszych partnerów medialnych przez nasze własne medium. 

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze