OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach badawczych. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji jednego pomysłu, stworzono konkretną i rozbudowaną listę działań, lecz sam plan nie jest jednak szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Pora na Innowacje Wałbrzycha!
Pora na Innowacje Wałbrzycha!

Witamy, doszliśmy do wniosku, że dzisiejsza młodzież pragnie wielu atrakcji. Badania miały szeroki zasięg, obejmowały cztery szkoły ponadgimnazjalne i ankietę internetową.

Witamy, doszliśmy do wniosku, że dzisiejsza młodzież pragnie wielu atrakcji. Badania miały szeroki zasięg, obejmowały cztery szkoły ponadgimnazjalne i ankietę internetową.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badania zostały przeprowadzone w pobliskich czterech szkołach wraz z załączoną ankietą internetową. Przygotowaliśmy 500szt. ankiety papierowej oraz ankietę elektroniczną, badania odbywały się przez 4 dni ponieważ, 1 dzień na każdą szkołę. Badania przebiegały pomyślnie i łatwo oraz nie napotkaliśmy się z żadnymi problemami.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

 „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”
Liczymy na waszą opinię na temat nowej infrastruktury młodzieżowej regionu Wałbrzyskiego. Oceniamy projekty w skali od 1-5 (gdzie 1 oznacza projekt oceniany najsłabiej). Również poszukujemy nowych idei oraz liczymy na waszą kreatywność.

 
Spytaliśmy który z projektów wybraliby i dlaczego. Projekty:
1.Tor kartingowy 
2.Hala do paintball’a z dostępem do terenów otwartych
3.Ścianka wspinaczkowa
4.Lodowisko – w sezonie jesienno-zimowym*
Tor rolkowy – w sezonie wiosenno-letnim
5. Własne pomysły ankietowanych.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniach brały udział 4 szkoły ponadgimnazjalne, 1 gimnazjum oraz młodzi ludzie w ankiecie internetowej. Dlaczego te szkoły? Ponieważ udzielili nam dużego wsparcia i wykazali się chęcią pomocy.

   
Podsumowanie ogólne


Szkoły/ l. głosów
Paintball
tor kartingowy
ścianka wspinaczkowa
lodowisko / rolki

Energetyk (200)
824

755

565

661


I LO (100)
269

431

389

345


II LO (100)
370

370

350

364


III LO (100)
354

403

391

332


Internet (170)
704

632

493

621


Suma: (670)
2521

2591

2188

2323WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Podsumowując przeprowadzone badania w Wałbrzychu na temat zagospodarowania nowej przestrzeni dla młodzieży w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych i internetowej ankiecie w regionie Wałbrzyskim. Z badań wynikło, że nieznaczną liczbą głosów (załączniki z tabelami podsumowania badań) wynikło:

*wygrał tor kartingowy, 
*na drugim miejscu znalazła się hala do paintball’a ( z różnicą 60 głosów ).
*Natomiast na 3 miejscu znajduje się rewitalizacja stadionu w obiekt Multi funkcyjny ( Tor rolkowy/lodowisko ). 
*Z propozycji ankietowanych wynikło, iż kafejki e-sportowe cieszą się sporym zainteresowaniem. 

Nasze propozycje były bardzo innowacyjnie zaproponowane w naszym regionie i to one się cieszyły dużą popularnością oraz zaangażowaniem.
Tor kartingowy, który wygrał maiłby powstać w starym kinie "Górnik", obecnie obiekt szpeci swoim wyglądem ponieważ jest zamknięty, a dobra lokalizacja ułatwia dostatnie się do obiektu komunikacją miejską.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki były wywieszane na tablicach ogłoszeń w każdych z ankietowanych szkół oraz na stronach internetowych. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Przygotowanie:
* Zgody i pozwolenia
* wykonanie projektu na wyznaczonym terenie
* przygotowanie terenu pod rewitalizacje
* zapytania o cenę oferentów
* Wybór oferty na realizacje
*zakup materiałów
* Prowadzenie niezbędnych dokumentów

2. Realizacja:
* Prace przygotowawcze
* wykonanie
* Montowanie sprzętu
* Odbiór techniczny / budowlany

3. Zakończenie (finalizacja) :
*Promocja

* Zatrudnienie obsługi toru

 Projekt w domyśle miał być 2-poziomowym torem kartingowym. Taki tor bardzo trudno jest znaleźć w całej infrastrukturze Dolnego Śląska, stąd zrewitalizowane kino „Górnik” może być innowacyjnym punktem na mapie Dolnego Śląska. W projekcie można uwzględnić również pomoc społeczeństwa w realizacji tego projektu, a my osobiście moglibyśmy kontrolować postępy prac i pomóc w projektowaniu obiektu.

Chcielibyśmy zaangażować:
*Prezydenta miasta Wałbrzych
*znaleźć sponsora/ów
*firmy wykonawcze i projektowe
* mieszkańców miasta

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze