OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 8PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Z opisu wynika, że badanie zostało starannie przygotowane i przeprowadzone, jego mocną stroną była rónież dwuetapowość - w pierwszym kroku zidentyfikowano obszar do badania, dopiero w drugim przeprowadzono właściwe badanie metodą spaceru badawczego. Niestety zamieszczony film nie jest filmem a pokazem zdjęć, z których jedynie niewiele przedstawia (zapewne) osoby przeprowadzające badanie, nie pozwala to jednak stwierdzić w jaki sposób zostało przeprowadzone badanie, jaki był jego przebieg, film był też wymogiem regulaminowym więc za jego brak muszę odjąć punkty, Zamieszczone zostało sporo konkretnych wniosków, odpowiadających na pytania badawcze i w odniesieniu do badanego terenu, większość wniosków ma postać pomysłów na działania. Ciekawy pomysł na leśną scenę do wykorzystania w trakcie żywej lekcji WOS. Plan działań jest dość konkretny, minusem jest to, że wszystkie działania są uzależnione od środków/zgody ze strony władz lokalnych, nieskupiono się na rzeczach możliwych do wykonania tu i teraz przez samą młodzież (choćby bardzo drobnych) przez co muszę odjąć punkty za realność i aktywny udział uczestników. Punkt za szczególną wartość za 2 etapy, logiczną strukturę badania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Powrót do przeszłości- przywrócić witalność sprzed lat!
Powrót do przeszłości- przywrócić witalność sprzed lat!

Dawno zapomniane miejsce, jego rewitalizacja, utworzenie z niego miejsca spotkań z dala od komputerów, miejsca, gdzie szacunek do tradycji i nauki spotyka się z nowoczesną formą- to właśnie Muzeum Powstań Śląskich na świeżym (leśnym) powietrzu.

Dawno zapomniane miejsce, jego rewitalizacja, utworzenie z niego miejsca spotkań z dala od komputerów, miejsca, gdzie szacunek do tradycji i nauki spotyka się z nowoczesną formą- to właśnie Muzeum Powstań Śląskich na świeżym (leśnym) powietrzu.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

I cześć badania przeprowadzona została z mieszkańcami naszego miasta w wieku powyżej 30 roku życia. Zastosowanie cenzusu wieku było tu istotne z punktu widzenia informacji, jakie chcieliśmy od naszych respondentów uzyskać. Miejsca przez nich wskazane zostały naniesione na mapę, a wszelkie informacje odnotowane na wcześniej przygotowanych kwestionariuszach. Analiza odpowiedzi respondentów pozwoliła na wskazanie miejsca będącego obiektem naszych dalszych badań, a mianowicie lasu znajdującego się w jednej z dzielnic Radlina- na Obszarach. Jak wynika z odpowiedzi pytanych osób, las ten przed laty stanowił ciekawe miejsce rodzinnego spędzania wolnego czasu.
II część badania- spacer badawczy, w którym udział wzięła grupa uczniów naszej szkoły. Celem spaceru było wspólne wypracowanie pomysłu dla przywrócenia lasu jego dawnej witalności. Pomysł narodził się dość szybko, a to za sprawą samej nazwy lasu- Park Powstańców Śląskich- las jako miejsce żywych lekcji historii i wos-u.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Główne pytanie badawcze brzmiało: „Jakie są w naszym mieście miejsca, które dziś są zaniedbane, a kiedyś tętniły życiem?”
Pytania dodatkowe:
- „Co takiego ciekawego było/działo się przed laty w tym miejscu, że Pan/Pani na nie właśnie wskazał(a)?”
- „Jak Pan/Pani ocenia dzisiejszy stan tego miejsca?”
- „Czy uważa Pan/Pani, iż istnieje możliwość przewrócenia temu miejscu jego blasku?”

- „Czy ma Pan/Pani może jakieś pomysły na to, jak przywrócić temu miejscu witalność tak, stało się ono dla młodych atrakcyjnym miejscem spędzania czasu?”.
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W I części badania (ankieta z dorosłymi mieszkańcami Radlina) udział wzięło  50 osób. Były to osoby w wieku ok. 30 lat i więcej. Dobór grupy ze względu na wiek był niezbędny, bowiem tematem przewodnim naszego projektu była rewitalizacja miejsca dawno zapomnianego przez Radlinian.
W II części badania (spacer badawczy) udział wzięły dwa dziewięcioosobowe zespoły, których zadaniem było wypracowanie wspólnego pomysłu na rewitalizację miejsca wyłonionego w drodze analizy wyników I części badań (ankiety).


WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Głównym założeniem jest stworzenie w radlińskim lesie im. Parku Powstańców Śląskich swego rodzaju muzeum powstań śląskich na świeżym powietrzu. W tym celu przewidujemy następujące działania:
a) ustawienie w wyznaczonych miejscach lasu drewnianych rzeźb powstańców (rzeźby stanowiłyby inscenizację bitew) wraz z opisami
b) utworzenie drewnianych chodników w lesie będącymi szlakami zwiedzania 
c) stworzenie wraz z nauczycielem historii scenariusza lekcji na temat powstań śląskich odbywającej się w lesie.
Ponadto przewidujemy postawienie w lesie małej sceny wraz z widownią wykonaną z drewna. Scena służyłaby jako:
a) miejsce na ekran celem wyświetlania filmów historycznych
b) miejsce inscenizacji ważnych wydarzeń historycznych
c) miejsce żywej lekcji wos-u- inscenizacja demokracji ateńskiej.
Celem naszego pomysłu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Radlina nauką, bowiem nic tak nie kształci młodego obywatela i patrioty, jak żywa lekcja historii i wos-u.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Aby sprawdzić, czy nasz pomysł jest ciekawy odwołaliśmy się do tych, do których był on skierowany- uczniów Radlina, a dokładnie uczniów naszego gimnazjum. W tym celu umówiliśmy się z wybraną grupą młodych Radlinian w jednej z sal naszej szkoły. W pierwszej kolejności wyjaśniliśmy cel naszego badania, a następnie przedstawiliśmy nasz pomysł oraz wyemitowaliśmy krótki film stanowiący relację z naszych badań. Ku naszej uciesze- zebraliśmy oklaski, co stanowiło dla nas ważną ocenę naszego projektu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Najważniejszym podmiotem, który chcielibyśmy zaangażować do realizacji naszego pomysłu byłaby burmistrz Radlina. Stanowiłaby ona główne źródło informacji o pozyskiwaniu środków na realizację pomysłów oraz pomoc w ich pozyskiwaniu. Kolejnym ważnym podmiotem byłby poseł z naszego regionu, który promowałby pomysł swoją osobą (patronat znanej i powszechnie szanowanej osoby zachęca potencjalnych sponsorów do pomocy). Innymi podmiotami, które chcielibyśmy zaangażować mogłyby być: dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury (pomoc w organizowaniu seansów filmowych o tematyce historycznej) oraz nauczyciele i rodzice uczniów (pomoc w organizowaniu akcji mających na celu zbieranie funduszy np. zbiórki pieniędzy podczas festynów, koncertów itp.). I tu właśnie widzimy na I etapie swój udział. W pierwszej kolejności jednak powstanie scena, na której odbywać będą się różne imprezy, a udział w nich mógłby być odpłatny (symboliczna opłata), co pozwoliłoby zdobyć fundusze na kolejne inwestycje

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Komentarze