OCENA ZESPOŁU: 8PKT
Ocena cząstkowa: 2PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety, zespół nie wskazał na żadne elementy animacyjne, które mogłyby wykazać, że jest to badanie "telewizja przyjechała". Wnioski są konkretne, jednak dotyczą tylko jednego problemu. Plan działań jest realny, ale przedstawia tylko jeden, ogólny pomysł na działanie. Praca nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Zespół nie przedstawił filmu (jedynie nagranie audio), przez co należy odjąć 5 punktów. Gratulujemy, że postanowiliście coś zmienić w swojej miejscowości. Trzymamy kciuki, aby Wasz plan z wydłużeniem godzin, w których można korzystać z Orlika się powiódł.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Problem "Niebiańskich Orlików"
Problem "Niebiańskich Orlików"

2.04.2015 postanowiliśmy ruszyć na boisko przy ulicy Polnej, by poznać zdanie osób tam przebywających na temat godzin pracy Orlika, na którym spędzają dużą ilość czasu.

2.04.2015 postanowiliśmy ruszyć na boisko przy ulicy Polnej, by poznać zdanie osób tam przebywających na temat godzin pracy Orlika, na którym spędzają dużą ilość czasu.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badanie polegało na ankietowaniu osób przebywających na "Orliku". Wcześniej, przygotowaliśmy pytania, które mieliśmy zadać osobom biorącym udział w badaniu. W końcu,  dnia 2.04.2015 w godz. 9:00-15:24 ruszyliśmy na boisko by spytać grające tam osoby o tym co uważają o tym miejscu. Orlik tego dnia został jednorazowo otwarty od rana, co jest rzadkością, młodzież i dzieci mieszkające w jego okolicy były z tego powodu bardzo zadowolone. Od rana zadawaliśmy przybyłym tam osobom pytania, przygotowane wcześniej.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czy czas otwarcia Orlika jest adekwatny do twoich potrzeb i pozwala ci na komfortowe uprawianie sportu?
Pytania zadawane ankietowanym: 
-Czy często korzystasz z tego Orlika?
-Czy godziny jego funkcjonowania ci odpowiadają?
-Czy jesteś zadowolony z jego działania?
-Czy wpływa to pozytywnie na twoją kondycje i ogólna sprawność fizyczną?
-Co byś zmienił w swoim Orliku?

 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział łącznie 46 osób, była to młodzież przebywająca na Orliku dnia 2.04.2015 w godz. 9:00-15:24 (planowo miał być to okres czasu od 9:00 do 17:00 jednak badanie przerwał silny opad gradu). Osoby te były najlepszą grupą badawczą, ponieważ byli to użytkownicy tegoż obiektu sportowego, czyli osoby najlepiej znające ów podmiot.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1. Orlik przy ul polnej cieszy sie ogromnym zainteresowaniem, jest nowoczesny i dobrze przygotowany
2. chętnych do uprawiania różnorakich sportów nie brakuje
3. jednym jego problemem sa godziny otwarcia, niedostosowane do potrzeb oraz oczekiwań młodzieży i dzieci
Pomysły:
1. wysłanie petycji do Prezydenta Miasta Torunia, Michała Zaleskiego o przedłużenie czasu otwarcia boiska
2. Zbiórka pieniędzy na opłacenie stróża orlika, który swoja obecnością przedłuży czas pracy orlika
3. wyznaczenie "dyżurów" ,które, po oficjalnym zakończeniu pracy orlika, za zgoda Urzędu Miasta, pilnowały by Orlika i dzięki temu wydłużyły czas jego otwarcia. 

 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy na forum naszej szkoły, a także indywidualnie, osobom zainteresowanym i zaangażowanym w przeprowadzenie badania. w przypadku realizacji któregoś z wymienionych wyżej pomysłów, zamierzamy podać to do wiadomości w miejscu widocznym na owym orliku.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zamierzamy napisać petycję, zebrać jak największą liczbę podpisów, i przedstawić ja Prezydentowi Miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu, wniosek o fundusze, które byłyby potrzebne do opłacenia stróżów Orlika, w celu wydłużenia godzin ich otwarcia, zamierzamy napisać do Budżetu Partycypacyjnego. Urząd Miasta Toruń, mogłyby wydać pozwolenie na zorganizowanie dyżurów, dzięki którym także można by było zwiększyć liczbę godzin, w czasie których orlik jest otwarty, zamierzamy udać się z taka prośba, w przypadku nie otrzymania funduszy z budżetu partycypacyjnego na opłacenie stróżów.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze