OCENA ZESPOŁU: 7PKT
Ocena cząstkowa: 1,75PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Na podstawie przedstawionego opisu można wywnioskować, że badanie przebiegało sprawnie Przedstawiono jedynie trzy pytania badawcze. Do relacji nie załączono materiału filmowego dokumentującego przebieg zadania (-5 punktów od ostatecznej oceny), przez co trudno ocenić jego realizację. Badanie zakończyło się sformułowaniem wniosków będących zarazem pomysłami na działania. Jednak wymagają one rozbudowanie i wyjaśnienia. W części „Plan działania” nie opisano zadań, które zostaną podjęte w celu realizacji wybranego pomysłu/pomysłów. Nie określono realnych ram czasowych. Nie określono stopnia zaangażowanie młodzieży. Ocena: 12 punktów - 5 punktów (za brak filmu). Życzymy powodzenia w kolejnych inicjatywach!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Projekt " Pocztówka"-Pszczółki w obiektywie
Projekt " Pocztówka"-Pszczółki w obiektywie

Po długich namysłach uznaliśmy iż weźmiemy mówiąc kolokwialnie skrzyżowanie ulicy Pomorskiej z ulica Tczewską. Jest to samo centrum Pszczółek. Według nas, ale także naszych mieszkańców jest to miejsce w naszej miejscowości które wymaga poprawy.

Po długich namysłach uznaliśmy iż weźmiemy mówiąc kolokwialnie skrzyżowanie ulicy Pomorskiej z ulica Tczewską. Jest to samo centrum Pszczółek. Według nas, ale także naszych mieszkańców jest to miejsce w naszej miejscowości które wymaga poprawy.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Do badania zapraszaliśmy przechodniów wywieszając wcześniej plakat, oraz rozgłaszając akcje wśród znajomych i sąsiadów. Badanie odbyło się dnia 7 kwietnia o godzinie 13:00. Ku naszemu zdziwieniu akcja ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Razem ustawiliśmy stolik przy pobliskim skwerku. Mieszkańcy z wielkim entuzjazmem przychodzili do nas. Prosiliśmy o zapisanie swoich uwag na pocztówce,
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Co chcieliby Państwo by oferowało to miejsce oraz pobliska okolica?
Czy pobliski skwer jest bezpiecznym miejscem?
Czy przyszliby Państwo na te miejsce z rodziną?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 30 uczestników. Zgodnie z naszymi zapisami były to 22 osoby dorosłe oraz 8 osób niepełnoletnich. Miejsce te było idealne do badania ponieważ miejscowa ludność bardzo często chodzi do pobliskiego marketu, czeka na autobus, bądź idzie do szkoły która znajduje się po drugiej stronie ulicy. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przeprowadzane przez nas badanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Budowa kiosku
2. Budowa basenu
3. Odnowienie skwerku
4. Zwiększenie ilości patroli policji przy skwerku.
5. Przedłużenie czasu na przejście przez jezdnię.
6. Otworzenie sklepu rybnego
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki w pierwszej kolejności przedstawiliśmy nauczycielce WOS-u w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. W następnej kolejności mamy zamiar przedstawić nasze wnioski Radzie Gminy oraz wójtowi Gminny Pszczółki. Planujemy również krótkie zebranie z uczniami Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Jednym z naszych priorytetowych działań będzie rozpatrzenie jednych z potrzeb przez Radę Gminy. Przy naszej szkole będzie wbudowywany ruchomy billboard, który może posłużyć nam do konkursu o znajomości Pszczółek i okolicy, w którym uwzględnimy wnioski z badania. Kolejnym naszym krokiem będzie zachęcenie młodzieży z Pszczółek i nie tylko by pomogły nam w przekonaniu do działania panią wójt.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze