OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z Przewodnikiem, nie miało ono jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI W relacji konkretne wnioski wynikające z badania, lecz nie mają one charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. przygotowanie gry planszowej) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

PROJEKTUJEMY PIŁĘ
PROJEKTUJEMY PIŁĘ

14 i 31.03.15 r. zaprosiliśmy mieszkańców Piły do zamieszczenia na naszych mapach usterek i problemów lub pomysłów na działanie w naszym mieście, a następnie o zaznaczenie tego, co udało się już zrobić a na co trzeba jeszcze poczekać.

14 i 31.03.15 r. zaprosiliśmy mieszkańców Piły do zamieszczenia na naszych mapach usterek i problemów lub pomysłów na działanie w naszym mieście, a następnie o zaznaczenie tego, co udało się już zrobić a na co trzeba jeszcze poczekać.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przed badaniami przystąpiłyśmy do realizacji planu na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie. Zdecydowałyśmy się na wariant tradycyjny, aby dotrzeć do wielu odbiorców. Przygotowałyśmy dwie mapy: 1 własnoręcznie a 2 otrzymałyśmy od UM Piły. Za darmo otrzymałyśmy materiały od SU, z których wykonałyśmy prace papiernicze tj. ulotki i plakaty. Następnie ułożyłyśmy pytania badawcze. Badani chętnie udzielali na nie odpowiedzi. Zaznaczali na naszych mapach miejsca, które im się podobają oraz te, które wymagają naprawy. Za pomocą aparatu fotograficznego oraz kamery uwieczniłyśmy ankietowane osoby. 2 tyg. przed wyjściem, wywiesiłyśmy plakaty z informacją o całym evencie. Na mieście rozdawałyśmy ulotki zapraszające do udziału w naszym przedsięwzięciu. Zdarzenie miało miejsce 14.03.15r. u zbiegu Pl. Konst. i ul. 3 Maja oraz ul.14lutego. Drugi event odbył się 31.03.15r. podczas szkolnego kiermaszu ozdób świątecznych przy udziale dorosłych.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1. Jakie miejsca w Pile są atrakcyjne?
2. Jakie miejsca w Pile powinny zostać zrewitalizowane?
Pytania zadawane uczestnikom:
1. Czego oczekują Państwo po przebudowie ulicy 14 lutego?
2. Gdzie brakuje dróg rowerowych w Pile?
3. Gdzie mogłyby powstać sygnalizacje dla niewidomych?
4. Jakie miejsca Państwa zdaniem są wyjątkowe i niepowtarzalne w Pile?
5. Czego brakuje w Pile?
6. Co się Państwu nie podoba w Pile?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 35 osób (4 dzieci, 13 nastolatków, 13 dorosłych, 5 osób starszych). Byli to losowi przechodnie spotkani na mieście w różnym wieku, aby nasza grupa badawcza była reprezentatywna oraz rodzice naszego koleżeństwa ze szkoły. Starałyśmy się zaprosić do udziału w naszej sondzie przedstawicieli różnych grup społecznych, aby uzyskać jak najbardziej realne wyniki do analizy. W większości byli to mieszkańcy Piły, ponieważ to właśnie oni najlepiej znają nasze miasto.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI:
Co mogą zmienić lokalne władze samorządowe?:
1. Zlikwidować wyboje na Alei Piastów.
2. Wybudować plac zabaw dla dzieci oraz postawić ławki i małe śmietniki na podwórku Buczka 15.
3. Naprawić zniszczone ławki na Placu Zwycięstwa. 
4. Odrestaurować Arkady na ulicy Jana Bosko.
5. Zamontować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Sikorskiego.
POMYSŁY: 
1. Zamierzamy zebrać jak najwięcej podpisów mieszkańców naszego osiedla i przedstawić wnioski podczas najbliższych Rad Powiatu i Miasta Piły.
2. Wykonać 10 drewnianych budek dla ptaków oraz kilkanaście karmników z butelek.
3. Dokarmiać ptaki.
4. Wytyczyć szlaki ścieżek przyrodniczych.
5. Zaproponować Urzędowi Miasta dokończenie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Przyrodniczej” przy pilskich gliniankach.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania omówiłyśmy podczas miejskiej debaty pt. „Jakie miejsca w Pile są atrakcyjne a jakie powinny zostać zrewitalizowane?”, która odbyła się 24.03.15r. o godz. 8:00 w naszej szkole. Przedstawiłyśmy je w formie krótkiej prezentacji. Następnie odbyły się społeczne konsultacje, na których każdy ze zgromadzonych mógł wyrazić swoją opinie w przedstawionej sprawie oraz zadawać pytania p. Z. Kosmatce. Relacje z naszych działań przedstawiłyśmy rodzicom na zebraniach, nauczycielom na radzie pedagogicznej, uczniom naszej szkoły oraz w lokalnej gazecie, gdzie zostanie opublikowany artykuł o podjętych przez nas działaniach, które maja doprowadzić do realizacji przedstawionych pomysłów.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W związku z tym, że jesteśmy uczennicami I klasy gimnazjum z innowacją pedagogiczną z geografii i biologii mamy zamiar zorganizować lokalną kampanie społeczną na rzecz przygotowania ścieżek przyrodniczych w Parku Miejskim oraz na Wyspie. Chcemy zaprosić do współpracy, p. Zbigniewa Kosmatkę, Radę Miasta Piły, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Bractwo Rowerowe Piła, Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile oraz nauczycieli Gimnazjum nr 4 w Pile. Planujemy stworzenie gry planszowej, którą zgłosimy do opublikowania w zakładce dobre praktyki na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, aby promowała nasz projekt oraz stanowiła ciekawą alternatywę dla lekcji o lokalnej przestrzeni publicznej w wydaniu podręcznikowym. Poza tym, chcemy zrobić 10 drewnianych budek dla ptaków oraz samodzielnie wykonać dodatkowe karmniki z butelek, aby powiesić je na drzewach pilskiej Wyspy. W tym celu pozyskałyśmy już sponsorów w postaci firmy „Rasel tartak” oraz gromadzimy fundusze na karmę dla ptaków.


Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Nasze  działania zaczęłyśmy  tuż po przeprowadzeniu badań do naszej relacji na temat "Jakie miejsca w Pile są atrakcyjne a jakie powinny zostać zrewitalizowane?", sprawdzałyśmy jak ludzie oceniają Piłę . Wyniki naszych badań, przedstawiłyśmy w formie prezentacji przedstawicielowi Rady Miasta: Panu Zbigniewowi Kosmatce, który polecił, aby zgłosić się do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile. Gdzie udałyśmy się od razu.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Firma "Rasel Tartak" wykonała nasze drewniane budki dla ptaków, a my zrobiłyśmy karmniki z plastiku. Z funduszy uzbierałyśmy karmę dla ptaków. Postarałyśmy się o zgodę na powieszenie na Wyspie budek i karmników, które powiesiłyśmy razem z mieszkańcami miasta.
Co się NIE udało i dlaczego?

 Nie udało się zorganizować lokalnej kampanii społecznej na rzecz przygotowania ścieżek przyrodniczych w Parku Miejskim oraz na Wyspie, gdyż nie było warunków ani możliwości. Niestety zrobionej przez nas gry planszowej nie udało się wcielić w życie społeczne, ponieważ nie dało rady zgłosić jej do opublikowania w zakładce dobre praktyki na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

-Zbigniew Kosmatka -odpowiadał na pytania na naszej debacie uczniom Gimnazjum nr 4 w Pile i doradził nam do kogo się udać z pozwoleniem na powieszenie budek i karmniki
-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile- wydało pozwolenie na powieszenie budek i karmników na wyspie
- lokalna społeczność- która pomagałam nam umieszczenie na drzewach budki i karmniki dla ptaków na wyspie 
-Rada Miasta Piły, 
-Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, 
-nauczyciele Gimnazjum nr 4 w Pile
- Pan Mateusz Pazdej 
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Mieszkańcy miasta pomagali powieść nam budki i karmniki na drzewach. Młodzież osobiście wrzucała karmę dla ptaków do karmników.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po tegorocznej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży postaramy się zrobić wszystko aby to co nam się nie udało tym razem zakończyło się i tak sukcesem.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze