OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przedstawione pytania badawcze mają charakter konkretny. Jednakże uczestnicy badania reprezentowali tylko jedną część społeczności lokalnej (autorki określiły, że w badaniu wzięli udział „przede wszystkim ludzie młodzi” lecz nie wyjaśniły znaczenia tych słów). WNIOSKI Autorki zaproponowały konkretne wnioski, które w sposób realny mogą zostać wykonane w przestrzeni publicznej. Jednakże wnioski nie odpowiadają na wszystkie pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przestrzeń młodzieży w kulturze !
Przestrzeń młodzieży w kulturze !

   Stawiamy na kulturę i młodych. Kiedy pytamy o atuty miasta to każdy wymienia tzw. obiekty sztandarowe. A może warto pomyśleć także o przestrzeni w kulturze i tam spędzać wolny czas lub zorganizować wspólną imprezę.

   Stawiamy na kulturę i młodych. Kiedy pytamy o atuty miasta to każdy wymienia tzw. obiekty sztandarowe. A może warto pomyśleć także o przestrzeni w kulturze i tam spędzać wolny czas lub zorganizować wspólną imprezę.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

    Wybrałyśmy metodę „Pocztówka do przeszłości” oraz obszar badań (Rynek – centrum Sanoka). Sformułowałyśmy pytania badawcze, a także wybrałyśmy adresatkę kart (zrobiłyśmy konkurs wśród kolegów i koleżanek z klasy i adresatką została Bona Sforza). Karty pocztowe opracowałyśmy na podstawie materiałów Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku („Ziemia Sanocka na dawnej pocztówce i fotografii” M. i B. Łapiszczak; archiwalne numery lokalnych gazet), a ich kopie przygotowałyśmy w szkolnym sekretariacie. Pierwsze rozmowy przeprowadziłyśmy 27.03.br., a następnie 31.03.br. rozdawałyśmy karty na Rynku miasta prosząc o ich wypełnienie. Ponadto przygotowałyśmy krótką informację o projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży i zadaniu konkursowym. Dodatkowo prosiłyśmy osoby o wypowiedzi przed kamerą. Opracowałyśmy materiał i zamieściły informację na stronie szkoły, a także przesłałyśmy krótką informację m.in. do SDK, MDK, BWA, władz samorządowych.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Problemy badawcze:


- Czy nasze miasto zmieniło się w ciągu ostatnich lat?
- Czy w centrum miasta jest miejsce dla młodych ludzi takich jak my?
Pytania szczegółowe:


- Czy w Sanoku są takie miejsca, którymi możemy się pochwalić?
- Co szczególnie jest interesującego w centrum Sanoka?
- Czy w Sanoka np. w centrum miasta możemy spędzać czas wolny po szkole?
- Jakie są zaniedbane miejska, których nie odwiedzamy?
 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

   Kartki napisało 15 osób, natomiast 6 osób poprosiłyśmy o wypowiedz przed kamerą. W filmie zamieściłyśmy wypowiedzi 3. Przede wszystkim w badaniu brali udział młodzi ludzie (do 20 roku życia), ponieważ chciałyśmy poznać opinię tej grupy o miejscach dla nich ważnych w Sanoku. Ponadto od młodych ludzi chciałyśmy się dowiedzieć, gdzie można spędzić czas wolny w centrum Sanoka po szkole.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski


- Badani umieją wskazać atuty miasta tj. Skansen, Rynek, Zamek z pracami Beksińskiego oraz obiekt handlowy Galeria Sanok. Wymieniane miejsca są znane z turystycznych przewodników lub są – jak galeria - komercyjnymi obiektami.
- W propozycjach spędzania wolnego czasu po lekcjach nie pojawiają się placówki kultury np. Młodzieżowy Dom Kultury, BWA Galeria Sanocka lub Sanocki Dom Kultury.
- Wskazanie okolic Sanu, jako miejsca, które powinno być jeszcze bardziej przystosowane do spędzania wolnego czasu przez młodzież.
Pomysły


- Utworzenie miejsca np. w lokalnej prasie, czy na już istniejących portalach internetowych, gdzie będą zamieszczane informacje kierowane do młodzieży nt. spędzania wolnego czasu w placówkach kultury.
- Zorganizowanie np. w Młodzieżowym Domu Kultury spotkania z przedstawicielami samorządów uczniowskich sanockich szkół nt. Jak możemy współpracować? Przygotowanie wspólnej imprezy kulturalnej przez młodzież np. związaną z okolicami Sanu, czy centrum miasta.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

   Opracowałyśmy materiał i zamieściłyśmy informację na stronie szkoły, na profilu szkoły na FB, a także przesłałyśmy krótką informację m.in. do SDK, MDK, BWA. O wynikach naszego badania wraz z wnioskami poinformowaliśmy także nasze koleżanki i kolegów z rady samorządu uczniowskiego.
 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

- Utworzenie miejsca „Przestrzeń dla młodzieży”, gdzie będą zamieszczane informacje kierowane do młodych nt. spędzania wolnego czasu w placówkach kultury. Nasze zadanie: znalezieniu sojuszników wśród mediów i placówek kultury, wskazaniu celu takiego działania i przygotowaniu projektu informacji, nawiązanie kontaktu z samorządami szkół.


- Zorganizowanie np. w Młodzieżowym Domu Kultury spotkania z przedstawicielami samorządów uczniowskich nt. Jak możemy współpracować w organizacji wspólnej imprezy kulturalnej np. „Młodzież w centrum Sanoka” lub „Młodzież nad Sanem”. Nasze zadanie: nawiązanie kontaktu z przedstawicielami samorządów uczniowskich, zainteresowanie inicjatywą władze samorządowe miasta i powiatu, pozyskanie sojuszników w placówkach kultury. Zebranie pomysłów na imprezę np. w formie happeningu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze