OCENA ZESPOŁU: 0PKT
Ocena cząstkowa: 0PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 0PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Zadanie przez Was wykonane nie ma żadnego związku z propozycjami opisanymi w Przewodniku, badanie nie odnosi się do żadnego konkretnego terenu. Nie zmienia to faktu, że poruszony przez Was temat jest bardzo ważny dla młodzieży.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przestrzeń wolna od raka płuc
Przestrzeń wolna od raka płuc

Co sześć i pół sekundy, na świecie z powodu palenia papierosów umiera jedna osoba. Staramy się powstrzymać najmłodszych, od okrutnej śmierci, a starszym pokazać że jeszcze nie jest za późno.

Co sześć i pół sekundy, na świecie z powodu palenia papierosów umiera jedna osoba. Staramy się powstrzymać najmłodszych, od okrutnej śmierci, a starszym pokazać że jeszcze nie jest za późno.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badaliśmy reakcję sprzedawców, na próbę kupna papierosów przez nieletnich - czyli konkretniej czy kupno ww. używek przez nieletnich jest możliwe.
Zrobiliśmy to, próbując zakupić papierosy. Po wejściu do sklepu, prosiliśmy sprzedawcę o papierosy i w zależności od jego zachowania:
- jeśli nie sprzedał nam ww. używek, informowalismy go o tym, że był nieświadomym uczestnikiem obserwacji, zadawaliśmy kilka pytań oraz opuszczaliśmy sklep, następnie notując to, że sprzedawca nie sprzedał nam nielegalnych środków;
- jeśli sprzedał nam ww. używki, rezygnowaliśmy z transakcji i informowaliśmy go o tym, że był nieświadomym uczestnikiem obserwacji, zadawalismy kilka pytań oraz opuszczalismy sklep, następnie notując to, że sprzedawca nie sprzedał nam nielegalnych środków;
Badanie przeprowadzilismy w dniach 07-08.04.2015 r., w 4 sklepach sprzedających papierosy, ponadto znajdujących się w okolicy naszej szkoły - Publiczne Gimnazjum nr 32 w Białymstoku.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze
Czy małoletni w okolicach mojej szkoły mogą bezproblemowo zakupić papierosy?
Czy sprzedawcy posiadają moralnosć i społeczną odpowiedzialnosć?
Co pomaga małoletnim w zakupie papierosów?

Pytania do uczestników
Czy świadomie Pan/Pani umożliwia maloletnim popadnięcie w nałóg?
Czy wie Pan/Pani jakie są konsekwencje palenia papierosów?
Czy Pan/Pani pali?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 8 osób:
-Filip Sokołowski i Szymon Sarosiek - uczestnicy projektu;
-Cztery pracownice sklepów - ktoś musiał nam sprzedać papierosy;
-Dwójka naszych koleżanek - by nie wzbudzać podejrzeń prowokacji wywołanej przez dwie te same osoby w czterech sklepach;

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

-Młodzi ludzie nie mają problemu z dostępem do papierosów;
-Świadomość szkody, jaką wywołują sprzedawcy jest znikoma;
-Altruizm jest rzadko spotykany w obliczu zysku;


Rozwiązania:
-Kontrolowanie przez policję sklepów znajdujących się w pobliżu naszej szkoły, oferujących papierosy, pod kątem możliwości ich zakupu przez nieletnich i ewentualne ukaranie sprzedawców;
-Wzmożone kontrole uczniów, poprzez kontrolowanie ich podczas wracania z przerw oraz raz na jakiś czas, monitorowanie najbliższej okolicy sklepów, w których dostęp do używek jest ułatwiony;
-Maksymalne zaostrzenie kar za palenie w szkole;
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosilismy podczas godziny wychowawczej, klasie oraz naszej Pani wychowawczyni, pokazując nasze wnioski uzupełnione bardzo mocno poruszającymi danymi statystycznymi i grafikami, ponadto staramy się przywoływać je przy każdej możliwej okazji.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Pokazujemy wyniki naszej pracy dyrekcji naszej szkoły,
2. Przekazujemy dyrekcji adresy sklepów, gdzie udało nam się zakupić papierosy,
3. Pokazujemy wyniki naszych badań policjantom, na najbliższym naszej szkole komisariacie,
4. Przekazujemy policji adresy sklepów, gdzie udało nam się zakupić papierosy,
5. Przeprowadzamy w szkole prezentację o skutkach palenia papierosów.
6. Rozdajemy sprzedawcom i kupującym ulotki, informujące o skutkach palenia.
7.  Nagrywamy krótki spot o szkodliwosci palenia i pokazujemy go w jak największej ilosci szkół oraz lokalnej telewizji 

Nasza rola polega na ujawnieniu danych sprzedajacych oraz edukowaniu rówiesników i osób starszych.
Chcemy zaangażować dyrekcję naszej szkoły, policję oraz samorządy uczniowskie innych szkół, lokalną telewizję

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze