OCENA ZESPOŁU: 4PKT
Ocena cząstkowa: 1PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 1PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w formie znacznie odbiegającej od tej przedstawionej w przewodniku. Zespół przeprowadził ankietę, której nie można uznać za spacer badawczy. Wnioski są konkretne, ale dotyczą tylko założenia zespołu i nie mają związku z przestrzenią publiczną. Plan działań również ogranicza się jedynie do pomysłu na założenie zespołu, niezwiązanego ze zmianą w przestrzeni publicznej. Przedstawione wideo jest bardzo ciekawe, jednak w żaden sposób nie przedstawia przeprowadzonego badania, dlatego jesteśmy zmuszeni odjąć 5 punktów. Na filmie widać, że jesteście bardzo pozytywnie nastawieni, mamy nadzieję, że uda Wam się zrealizować marzenie i stworzyć własny zespół.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przez muzykę do serc
Przez muzykę do serc

20.03.2015 roku udaliśmy się na spacer po okolicy. Przeprowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami na temat czego im brakuje w naszej okolicy. Odpowiedzi zaskoczyły nas, mieszkańcom brakuje zespołu muzycznego oraz występów muzycznych.

20.03.2015 roku udaliśmy się na spacer po okolicy. Przeprowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami na temat czego im brakuje w naszej okolicy. Odpowiedzi zaskoczyły nas, mieszkańcom brakuje zespołu muzycznego oraz występów muzycznych.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowanie do badania zajęło nam dwa dni. Zastanawialiśmy się co zaproponować mieszkańcom, szczególnie młodzieży. Chcieliśmy zaproponować rówieśnikom, ale i dorosłym wspólne działanie, które w przyszłości może zaowocować wspólną inicjatywą. Nasze badanie przeprowadziliśmy we wsiach Grabowiec oraz Lubicz w piątek 20.03.2015 r. A także w autobusie, którym jedziemy do szkoły. W ramach badania podchodziliśmy do przechodniów oraz zadawaliśmy pytania. Odwiedzaliśmy także domy mieszkańców wsi i zadawaliśmy im te same pytania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

- Czy bierzesz udział w inicjatywach proponowanych przez władze samorządu gminy lub inne lokalne organizacje?
- Czego Twoim zdaniem brakuje w naszej okolicy?
- W jakiego typu wydarzeniach wziąłbyś udział?
- Czy wziąłbyś udział w wydarzeniu kulturalnym?
- Czy chciałbyś wziąć udział we wspólnym koncercie instrumentalnym grając na instrumencie lub słuchając muzyki?
- Które miejsce w naszej okolicy byłoby najlepsze na tego typu inicjatywę?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badanie skierowaliśmy do ludzi młodych, ponieważ zauważyliśmy, że w naszym lokalnym środowisku brakuje inicjatyw kulturalnych skierowanych dla młodych mieszkańców. Pytaliśmy również dorosłych, ponieważ zależało nam na zdaniu zróżnicowanej grupy  mieszkańców. Ilość ankietowanych osób to dokładnie 30 osób, z czego 15 osób to osoby w wieku szkolnym, 7 studentów oraz 8 dorosłych.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.Czego się dowiedzieliśmy?
- Brakuje lokalnego zespołu muzycznego, który by animował festyny, festiwale i inne społeczne wydarzenia w sołectwie i parafii.
- Potrzeba nowej oprawy muzycznej na msze dla dzieci i młodzieży (nie tylko organy)
- Mieszkańcy lokalnej społeczności z chęcią włączyliby się w kulturalne propozycje
2.Jakie działania zamierzamy podjąć?
- Założymy zespół muzyczny, który będzie animował wydarzenia społeczne i kulturalne w sołectwie i  parafii
- zorganizujemy młodzież i dzieci do muzycznej obstawy niedzielnych Mszy Św. dla młodzieży
- zorganizujemy koncert muzyczny, w czasie którego każdy będzie mógł pokazać swoje umiejętności gry na różnych instrumentach

- Będziemy zachęcać jak największą ilość młodzieży do udziału w zespole.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy za pomocą szkolnej strony internetowej (www.torun.salezjanie.pl). Przekazaliśmy je również Pani sołtys oraz księżom z naszej parafii, którzy obiecali poinformować społeczność lokalną o propozycjach naszych inicjatyw z przekazem ustnym, np. poprzez ogłoszenia parafialne. Film z wynikami naszego badania opublikowaliśmy również na portalu www.youtube.com

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pragniemy nagłośnić naszą inicjatywę, aby zachęcić jak największą liczbę młodych ludzi grających na instrumentach do wzięcia udziału w koncercie, gdzie każdy będzie mógł pokazać swoje umiejętności. Mamy nadzieję, że Ci którzy się zgłoszą będą chcieli zaangażować się w stałą formę tego typu aktywności lokalnej. Nasza rola polegać będzie na organizowaniu prób oraz spotkań dla tworzącego się zespołu. Głównym celem będzie  integracja przez muzykę. Zaangażować chcemy do tego celu sołectwo Grabowiec oraz parafię w Złotorii, którzy użyczaliby nam swoich pomieszczeń na próby oraz występu kulturalne.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze