OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 9PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze były innowacyjne i bardzo dobrze dopasowane do specyfiki miejsca. Ponadto w badaniu wzięły udział osoby z różnych grup społecznych, dzięki dobrej organizacji i promocji wydarzenia. WNIOSKI Zaproponowane wnioski są ogólne. Nie wskazują na podjęcie jakichkolwiek działań w celu zmiany obecnej sytuacji. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował działania, które zostały opisane w sposób ogólny. W tym punkcie należało skupić się na działaniu (działaniach) i opisać je w sposób szczegółowy. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Autorzy projektu zaproponowali innowacyjną propozycję działania (stworzenie wizualizacji parku), dzięki której zespół wyróżnia się na tle innych. Ponadto w badanie byli zaangażowani sojusznicy. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

PRZYSTANEK OSTRÓDA 2015.
PRZYSTANEK OSTRÓDA 2015.

PO NASZYM MIEŚCIE PORUSZAMY SIĘ BARDZO SZYBKO. WIADOMO, KAŻDEMU SIĘ ŚPIESZY, STĄD TEŻ HASŁO NASZEJ AKCJI: "PRZYSTANEK OSTRÓDA". A ZATEM... ZWOLNIJMY NA CHWILĘ TEMPO, PRZYJRZYJMY SIĘ Z BLISKA NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE. 

PO NASZYM MIEŚCIE PORUSZAMY SIĘ BARDZO SZYBKO. WIADOMO, KAŻDEMU SIĘ ŚPIESZY, STĄD TEŻ HASŁO NASZEJ AKCJI: "PRZYSTANEK OSTRÓDA". A ZATEM... ZWOLNIJMY NA CHWILĘ TEMPO, PRZYJRZYJMY SIĘ Z BLISKA NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie, które przeprowadziliśmy 31 marca 2015 roku dotyczyło centrum Ostródy: Placu 1000-lecia Państwa Polskiego oraz nadbrzeża rzeki Drwęcy, od ul. Drwęckiej do ul. Mickiewicza. Jest to jedno z najczęściej uczęszczanych miejsc zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Stanowi wizytówkę miasta, a jednocześnie jest objęte programem „Natura 2000”. Pierwsze nasze działania obejmowały wybór miejsca badania, przetestowanie trasy spaceru, przygotowanie pytań badawczych, pozyskanie sojuszników oraz  rozpowszechnienie wśród mieszkańców zaproszeń na naszą akcję.
Nasza akcja została przeprowadzona w dwóch turach: pierwsza o godz. 10.30, druga o godz. 16.00. Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała. Każdą grupę spacerowiczów podzieliśmy na trzy zespoły tematyczne. W każdym z nich był sprawozdawca, który notował na bieżąco uwagi uczestników oraz  przewodnik. Grupy wyposażono w mapy z przebiegiem trasy.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czy centrum Ostródy jest właściwie zadbane i przyjazne dla wszystkich   użytkowników?
1: Rodzina i bezpieczeństwo.
Czy trasa jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, opiekunów z małymi dziećmi, rodzin spędzających wolny czas
  2: Sport i turystyka.
 Ocena warunków do: jazdy na rowerze,  na rolkach, do marszu z kijkami, biegów,  gier zespołowych, zwiedzania 
3: Czystość i ekologia.
Ocena czystości sprawdzonej trasy:w jakim stanie są obszary trawiaste i chodniki, ławki; czy jest wystarczająca ilość koszy na śmieci, czy odbywa się segregacja śmieci;
czy zieleń jest właściwie zadbana ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięły udział  43 osoby / 19- I tura, 24 – II tura/: 2 dzieci, 15 uczniów,1 student,  12 osób dorosłych, 13 osób starszych. Od dnia 20 marca rozpoczęliśmy akcję polegająca na rozdawaniu  mieszkańcom Ostródy zaproszeń. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za ich umieszczanie na tablicach ogłoszeń w osiedlowych blokach. Osobiście docieraliśmy do szkół gimnazjalnych i średnich, aby zaprosić przedstawicieli samorządów uczniowskich, Ostródzkiego Hufca,  kolportowaliśmy zaproszenia na ulicach. Zaprosiliśmy także miejskie władze i Straż Miejską.

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski z badania:
1.    Na trasie spaceru znajduje się duże /w części zagospodarowane skromnym placem zabaw/ miejsce, które – po uporządkowaniu, ogrodzeniu i wyposażeniu może stanowić fantastyczny ośrodek rekreacji dla całej rodziny.
2.    Nawierzchnia wzdłuż nadbrzeża rzeki Drwęcy jest na całym odcinku niedostosowana do potrzeb spacerujących lub poruszających się na wózkach inwalidzkich, jeżdżących na rolkach, czy pchających wózki z dziećmi.
3.    Brak wyznaczonej ścieżki rowerowej na trasie od ul. Drwęckiej do ul. Mickiewicza.
4.    Na całości trasy nie ma ani jednego stojaka na rowery.
5.    Ławki przy rzece Drwęcy są tylko cztery, a do tego nieodmalowane.
6.    Brakuje koszy na całym odcinku nadbrzeża, przez co panuje wielki bałagan: śmieci porozrzucane na lądzie i w wodzie, po której pływają kaczki i łabędzie.

7.    Brakuje oznaczeń dla zwiedzających np. dotyczących fauny i flory występującej wzdłuż rzeki, a objętych programem „Natura 2000”.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski po spacerze /prezentacja/ zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły, Facebooku, w „Gazecie Ostródzkiej”, dla zainteresowanych wysłaliśmy je na maila /m.in. dla przedstawicieli samorządów szkolnych, Hufca Ostróda, Uniwersytetu III Wieku/. Ponieważ spacer odbył się tuż przed świętami, więc z władzami miasta jesteśmy umówieni na późniejszy termin. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 Załatwienie wniosków:
1. Przedstawiamy władzom przykładową wizualizację miejsca bezpiecznego wypoczynku dla rodzin  oraz turystów.
2. Przedstawiamy władzom argumenty za natychmiastową  poprawą  nawierzchni ze względu na bezpieczeństwo.
3. Przedstawiamy władzom argumenty, że wystarczą znaki informacyjne oraz wyraźna linia dzieląca istniejący chodnik.
4. Nawiązujemy rozmowy z przedstawicielami „Lokalnej Organizacji Turystycznej” oraz firmami w celu sponsorowania zakupu  stojaka na rowery.
5. Pozyskujemy sponsora farby i po uzgodnieniu w UM – odnawiamy istniejące ławki, ew. poszukujemy sponsorów ławek.
6. Z mieszkańcami Ostródy przeprowadzamy akcję sprzątania nadbrzeża oraz uświadamiająca dla właścicieli psów.
7. Projektujemy i przygotowujemy tabliczki tematyczne
 To, co mieści się  w naszych możliwościach powinno zostać zrealizowane do końca maja 2015 roku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze