OCENA ZESPOŁU: 24PKT
Ocena cząstkowa: 6PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 9PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Oprawa Waszego zadania była bardzo ciekawa i atrakcyjna, dowiedziałyście się wiele na temat historii swojej miejscowości i dobrze wykorzystałyście te wiedzę. Zadane pytania badawcze były ciekaw, umaiłyście także przeanalizować odpowiedzi zapisane na pocztówkach. O wynikach swojej pracy powiadomiłyście media i udało Wam się pozyskać sojuszników. Bardzo dużym atutem Waszej pracy jest pomysł odmalowania przystanku - opisałyście konkretny i realny plan jego naprawy (mimo że to duża inicjatywa). Poza tym w swoje działania zaangażujecie społeczność lokalną!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przystanek wizytówką naszej „małej ojczyzny”!
Przystanek wizytówką naszej „małej ojczyzny”!

Diagnozowałyśmy atuty i problemy gminy, na których zbudowałybyśmy strategię. Do diagnozy naszej wybrałyśmy zadanie pt.„Pocztówka do przeszłości”, w której mieszkańcy dzielili się swoimi opiniami.

Diagnozowałyśmy atuty i problemy gminy, na których zbudowałybyśmy strategię. Do diagnozy naszej wybrałyśmy zadanie pt.„Pocztówka do przeszłości”, w której mieszkańcy dzielili się swoimi opiniami.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Adresatem pocztówki był Łukasz Górnicki. Zachęcałyśmy do odważnych wypowiedzi, tłumacząc, że sekretarz króla Augusta byłby zainteresowany współczesną gminą.
Na potrzeby badania przygotowałyśmy plakaty. Zawierały pytania pomocnicze oraz przedstawiały adresata. Każdy uczestnik otrzymał zaadresowaną pocztówkę (50 sztuk). Kartki wrzucano do przygotowanej skrzynki pocztowej. Każdy uczestnik badania mógł wylosować jedną z ciekawostek o Łukaszu Górnickim.
Skorzystałyśmy z organizowanych na terenie naszego gimnazjum dwóch ważnych imprez. Zaprosiłyśmy do badania uczestników debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć skrzydła?” Silna była reprezentatywność grupy. Wzięli w niej udział lokalni politycy, przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, osoby niepełnosprawne, młodzież.
Nasze badanie ponowiłyśmy podczas promocji książki „Wasilków.  Mieszkańcy. Wydarzenia. Wspomnienia”. W tym spotkaniu uczestniczyli starsi ludzie, co wzbogaciło ankietę o opinie seniorów.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Zależało nam, żeby wypowiedź miała charakter otwarty i swobodny. Jednak na wszelki wypadek przygotowałyśmy listę pytań pomocniczych, które mogły wesprzeć naszych respondentów w przypadku braku weny.

1. Czym Wasilków może się pochwalić?
2. Jak oceniasz jakość życia w gminie?
3. Jakie są najważniejsze zmiany ostatnich lat?
4. Co należy zrobić, aby w gminie żyło się lepiej?
5. Czego byś na pewno nie napisał Górnickiemu?
6. Co może podobać się naszej młodzieży?
7. Gdzie zabrałbyś Łukasza Górnickiego?
8. W czym upatrujesz szansę na rozwój naszej gminy?
9. Jak sądzisz, czy Łukasz Górnicki chciałby mieszkać w naszej gminie?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brały udział osoby z bardzo zróżnicowanych grup, te które brały udział w debacie oraz te, które były na promocji książki. Wśród nich byli nasi rówieśnicy, nasi rodzice, władze wasilkowskie oraz najstarsi obywatele, którzy są uwiecznieni w albumie, którego promocji byli uczestnikami. Zależało nam na jak najbardziej reprezentatywnej grupie odbiorców i myślimy, że nam się to udało. W dniu 21 marca rozdałyśmy 30 pocztówek, ale wróciło do nas jedynie 14, a kolejnego dnia na 20 kartek otrzymałyśmy odpowiedź  13 osób. Łącznie zebrałyśmy 27 opinii.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- W czasie badania mieszkańcy ujawnili, że w naszym mieście brakuje domu kultury z prawdziwego zdarzenia.
-  Potrzebne są w naszej gminie  media prowadzone przez młode osoby. W tej sprawie miała miejsce rozmowa z burmistrzem naszego miasta, który podziela ten pomysł.
- Mieszkańcy doceniają walory przyrodnicze oraz krajobrazowe naszej gminy, ale brak im np. ścieżek rowerowych.
- Atutem gminy i zarazem problemem okazała się młodzież, która z jednej strony przedstawiana jest jako przyszłość gminy i podkreślane są jej walory tj. kreatywność czy odwaga w działaniu. Z drugiej strony pojawiły się również komentarze dotyczące wulgarnego zachowania czy wandalizmu, który okazywany jest np. przez obraźliwe teksty, znaki na murach. Przykładem jest przystanek w Nowodworcach, którym chcemy się zająć. Jest na nim nabazgrany celtycki krzyż. Mieszkańcy mają dość wszędzie spotykanych bazgrołów. Każdy chce żyć w ładnym i przyjemnym miejscu, a niestety autorzy takich malunków oszpecają je.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki wysłałyśmy drogą elektroniczną do burmistrza Wasilkowa. O potrzebie stworzenia młodzieżowych mediów rozmawiałyśmy podczas wywiadu z burmistrzem w dniu 23 marca.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nowodworce są od naszej szkoły w odległości ok. 3 km leży pomiędzy Wasilkowem a sąsiadującym z naszą gminą Supraślem. Przystanek jest przy głównej szosie i szpeci krajobraz.Widnieją na nim celtycki krzyż i antysemickie hasła. Chcemy go pomalować, a w tle umieścić mural nawiązujący do lokalnej historii – powstania styczniowego. W ten sposób zaangażujemy młodzież, zlikwidujemy chuligański wybryk oraz podniesiemy walor turystyczny Wasilkowa.
 
Działania:
- uzyskanie zgody burmistrza oraz PKS Białystok na przemalowanie przystanku;
- nawiązanie współpracy z Liceum Plastycznym w Supraśl;
- konsultacja z lokalnymi historykami – Krzysztofem Łaziukiem z Nadleśnictwa Supraśl oraz Radosławem Dobrowolskim, burmistrzem Supraśla
- przy wsparciu Fundacji Otwarta Edukacja postaramy się pozyskać fundusze poprzez portal „Polak potrafi”;
- nawiążemy współpracę ze środowiskiem białostockich graficiarzy, którzy mogliby udzielić nam fachowej pomocy;
- zorganizujemy oficjalne otwarcie nowego przystanku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.Naszą pracę związaną  z odnowieniem przystanku rozpoczęliśmy od uzyskania zgody burmistrza Wasilkowa na przemalowanie przystanku. Po otrzymaniu pozwolenia podjęłyśmy działania mające na celu pozyskanie sojuszników. Wysłaliśmy pismo do Liceum Plastycznego w Supraślu zachęcające do wspólnego działania, ale szkoła nie zadeklarowała swojego udziału. Swoją pomoc zadeklarował Pan Krzysztof Łaziuk z Nadleśnictwa Supraśl, który specjalizuje się w historii obu powstań na Podlasiu.Rozpoczęliśmy również poszukiwania specjalisty z zakresu tworzenia murali, który byłby w stanie pokierować grupą przy stworzeniu sceny historycznej nawiązującej do lokalnej tradycji. Zadanie było karkołomne, bo jedyną odpowiedź uzyskaliśmy od „Stowarzyszenia Wizna 1939”. Aczkolwiek wartość tej odpowiedzi była duża. W dniu 27 maja doszło do spotkania z Panem Dariuszem Szymanowskim z Wizny z Panem Rafałem Roskowińksim z Gdańskiej Szkoły Murali z którymi rozmawialiśmy o koncepcji naszej akcji -  o jej artystycznym ujęciu, ale także organizacyjnym. W tygodniu 22 maja – 26 maja zamierzamy zorganizować akcję przemalowania. Będzie to jeden dzień podczas którego grupa młodzieży z wasilkowskiego gimnazjum pod okiem Pana Roskowińskiego będzie malować mural. Towarzyszyć będzie temu piknik historyczny podczas którego zorganizowane zostaną dodatkowe atrakcje mające na celu przyciągnięcie do akcji mieszkańców, rodziców i osoby zainteresowane tematyką. Naszą rolą będzie zorganizowanie funduszy poprzez stronę : ,,polakpotrafi.pl'', dzięki pomocy osób z naszego otoczenia, jak również osób życzliwych, którzy będą chcieli wpłacać pieniądze na materiały potrzebne do pomalowania przystanku. Zamierzamy zaktywizować społeczność lokalną, zwłaszcza uczniów, do pomocy w pomalowaniu przystanku.
 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?Największym osiągnięciem dla nas jest zainteresowanie działaniem. Pozytywny odzew koleżanek i kolegów sprawił nam wiele radości i motywacji. Dużym sukcesem jest również to, że udało nam się zorganizować do pomalowania przystanku profesjonalnych twórców murali, którzy zdecydowali się przyjechać z Gdańska i nam pomóc.
Co się NIE udało i dlaczego?Okres poszukiwania specjalisty znacznie się wydłużył. Wielu z nich było już zajętych w danym terminie i nie było w stanie nam pomóc.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?Uczniowie oraz osoby chcące pomóc, wykonają na przystanku podkład białą farbą, zamalują swastyki i napisy. Następnego dnia profesjonalni graficiarze, z pomocą społeczności, wykonają mural ze sceną historyczną.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)Wykonamy scenę związaną z ważnym wydarzeniem historycznym (powstanie lub Unia Lubelska). W trakcie naszej akcji będziemy nagrywać film, który umieścimy na Youtube. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany w internecie i za pośrednictwem lokalnych mediów.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Przede wszystkim dokończymy to, co już zaczęłyśmy. Może jeszcze bardziej zaangażujemy się w pracę na rzecz społeczności lokalnej, kto wie...?

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze