OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Zastosowana metoda odbiega od opisu przedstawionego w „Przewodniku”. W treści relacji wskazano, że wykorzystywano ankietę jako narzędzie badawcze, a także wywiad. Zamiast ankiet warto przygotować karty obserwacji lub wyposażyć uczestników/uczestniczki procesu w sprzęt umożliwiający dokumentowanie obserwowanych miejsc (np. aparat fotograficzny). Nie przedstawiono promocji wydarzenia. Badanie zakończyło się sformułowaniem wniosków, które mają postać konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Plan działań zawiera postulaty oraz zadania, które zostaną (lub mogą zostać) zrealizowane, przy czym nie określono ram czasowych, udziału sojuszników i udziału młodzieży. Życzymy powodzenia w aktywności na rzecz społeczności lokalnej!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przyszłość to MY!
Przyszłość to MY!

Od początku pragnęliśmy w sposób rzetelny i profesjonalny przedstawić sytuację młodych ludzi w Lubsku. Zwykłe badanie szybko wyrosło do miana idei. Zgodnie zdecydowaliśmy, że musimy nie tylko pytać, lecz także dążyć do zmian! Udało się! 

Od początku pragnęliśmy w sposób rzetelny i profesjonalny przedstawić sytuację młodych ludzi w Lubsku. Zwykłe badanie szybko wyrosło do miana idei. Zgodnie zdecydowaliśmy, że musimy nie tylko pytać, lecz także dążyć do zmian! Udało się! 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

25 marca po wielogodzinnych przygotowaniach, przeanalizowaniu statystyk dotyczących upodobań dzisiejszej młodzieży, a także konsultacjach psychologicznych, przystąpiliśmy do realizacji naszego badania. Mając w zanadrzu odpowiednio przygotowane pytania, wspierani przez grupę filmowców i zwykłych młodych ludzi przemierzaliśmy Lubsko, oceniając jego infrastrukturę. Wspólnie stworzyliśmy listę elementów, które należałoby zmienić. Jako obiekt naszych działań zgodnie obraliśmy Ośrodek Sportu i Rekreacji. W dużej mierze prezentował on imponujący poziom. Dostrzegliśmy niestety wiele uchybień. Nie krytykujemy jednak wszystkiego. Odkryliśmy pomysły godne namnażania. Na terenie kompleksu spotkaliśmy osoby, które podziwiały malunki zdobiące skatepark. Są one dziełem zdolnej młodzieży i znacznie odbiegają od powszechnie przyjętego wizerunku graffiti. Udowadniają, że spędzanie wolnego czasu to również działalność artystyczna. Promowanie tej idei obraliśmy za nasz cel.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Ankietę ( przeprowadzoną na rynku miejskim oraz terenie OSiR'u 25.03.15 r. ) podzieliliśmy na 2 etapy. Pierwszy dotyczył ogólnych spostrzeżeń respondentów:  
Czy w naszym mieście istnieją miejsca, w których młodzież może spędzać czas wolny? Jak je oceniasz? 
Czy gmina dba o zabezpieczenie takich miejsc?
Czy takich obiektów przybywa?
Czy społeczność chętnie angażuje się w rewitalizację takich miejsc w ramach wolontariatu?
Po analizie udzielonych odpowiedzi, dołączyliśmy kilka pytań dotyczących obszaru naszego działania i proponowanych zmian: 
Czy chętnie uczęszczasz na OSiR? 
Jakie wady obiektu zauważasz? 
Co sądzisz o graffiti?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Realizując nasze badanie, działaliśmy w porozumieniu z przedstawicielami różnych środowisk. Zależało nam, aby przeanalizować sytuację młodych mieszkańców pod każdym możliwym aspektem, nie pomijając zdania żadnej grupy społecznej. Przepytaliśmy ponad 60 osób. Głównie uczniów, gdyż to właśnie ich dotyczyły nasze działania, a więc ich uwagi były dla nas najważniejsze, ale także nauczycieli z pobliskich szkół i rodziców, aby mieć na uwadze opinie bardziej doświadczonych pokoleń. O krótki wywiad poprosiliśmy także psychologa, chcąc rozpoznać interesujący nas problem od strony naukowej. Odwiedziliśmy oczywiście okolicznych mieszkańców, by zyskać ich aprobatę dla zaproponowanych zmian.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. OSiR wymaga gruntownego remontu. Należy naprawić następujące elementy:
- kosze na śmieci - zniszczone, umiejscowione zbyt daleko od skupisk ludzi,
- postępujące zanieczyszczenie obiektu,
- stan ogrodzenia - ubytki w siatce, wystające, niezabezpieczone pręty, 
- stan miejsc siedzących - połamane ławki, zdewastowane, ozdobione butelkami po piwie trybuny. 
2. Wielu badanych zwróciło uwagę na pasywność ze strony władz. Aby wprowadzić realne zmiany, należy oprzeć się na idei dialogu. Powinniśmy przybrać strategię czynnej walki o zmiany, w tym renowację takich miejsc jak OSiR, np. w czasie debaty z udziałem władz i mieszkańców.
3. Najlepszym sposobem na przeciwdziałanie dewastacji terenów miasta jest udostępnienie młodzieży miejsca, w którym w sposób artystyczny ( i oczywiście legalny ) mogłaby odreagować problemy dnia codziennego. Takie działanie może stać się promocją miasta jako miejsca przyjaznego młodym ludziom.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Już następnego dnia odwiedziliśmy władze Lubska. Niezmiernie zaskoczyło nas pozytywne podejście rządzących. Pan Jerzy Wojnar, wiceburmistrz, odbył z nami niemalże dwugodzinną ( ! ) rozmowę, podczas której poruszyliśmy wiele ważnych kwestii. Uzyskaliśmy zapewnienie, iż wystosowane przez nas postulaty przeznaczenia ściany jednego z budynków OSiR'u pod prace młodych artystów, a także corocznych debat z udziałem młodzieży z pobliskich szkół zostaną spełnione. Pan Lech Jurkowski, nowowybrany burmistrz Lubska, który dołączył do nas nieco później, zapewnił ponadto, że dołoży wszelkich starań, aby poprawić stan techniczny OSiR'u. Obaj dodali, że sprawy młodzieży są ich osobistym priorytetem.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasz plan działania realizowany jest już w tym momencie. Miejscowe władze, bazując na naszych opiniach, zaakceptowały następujące postulaty:
- powstanie miejsca, w którym lokalna młodzież będzie mogła legalnie tworzyć własne graffiti,
- naprawa zniszczonych elementów OSiR'u ( wstawienie nowych śmietników, ławek, a także, w dalszej perspektywie czasu, remont trybun i ogrodzenia ),
- zorganizowanie cyklicznych debat z udziałem uczniów pobliskich szkół. 
Nie spoczywamy jednak na laurach. Planujemy, jako aktywni, młodzi, mieszkańcy, podjąć działania długofalowe:
- pośrednictwo między miejscową władzą a okoliczną młodzieżą. Między innymi poprzez zabieganie o ponowne uaktywnienie Młodzieżowej Rady Miasta,
- kontrola działań miejscowej władzy. Dopilnowanie, aby obietnica spełnienia naszych postulatów została zrealizowana w możliwie najkrótszym czasie,
- dalsze zgłaszanie trapiących nas problemów.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze