OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, choć nie miało charakteru innowacyjnego. Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na zmiany. Plan działań wydaje się skrótowy, ogólny, poruszający wiele działań. Jednak należy zauważyć, że część zadań już została wykonana, a pozostałe są realne i po dopracowaniu z pewnością będą mogły zostać zrealizowane. Ciekawym pomysłem jest zaangażowanie lokalnej społeczności. życzymy powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przywracamy stare boisko do życia
Przywracamy stare boisko do życia

Większości ludzi, wieś kojarzy z brakiem czasu, na jakiekolwiek rozrywki. Ale czy na prawdę tak jest? Może jest czas, ale brakuje miejsca? A jak jest miejsce to brak warunków? I właśnie to postanowiliśmy zbadać.

Większości ludzi, wieś kojarzy z brakiem czasu, na jakiekolwiek rozrywki. Ale czy na prawdę tak jest? Może jest czas, ale brakuje miejsca? A jak jest miejsce to brak warunków? I właśnie to postanowiliśmy zbadać.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Dwa tygodnie przed spotkaniem wybraliśmy się po naszej najbliższej okolicy na spacer. Naszą uwagę przykuło stare boisko na polanie we wsi Marcelów. Postanowiliśmy się tym zająć. Rozwiesiliśmy zaproszenia. 31 marca 2015 r. odbył się spacer badawczy, na który przybyło 20 osób. Byli to przedstawiciele różnych grup wiekowych. Obejrzeliśmy dokładnie badany teren, przy czym każdy podsunął pomysł co można by zmienić, aby boisko  mogło funkcjonować jak dawniej a nawet lepiej.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1. Jak sądzisz, czy potrzebne jest boisko w naszej okolicy?
2. Czego brakuje na terenie polany?
3. Czy można tutaj wypocząć?
4. Czy jest tutaj bezpiecznie?
5. Co należy zrobić aby uatrakcyjnić teren polany?
6. Czy jest coś, co trzeba naprawić?
7. Czy jest tutaj odpowiednie oświetlenie?
8. Jak uważasz, czy warto inwestować w to miejsce?
9. Czy lubisz spędzać tutaj czas?

10. Czy to miejsce powinno służyć tylko dzieciom i młodzieży, czy powinno być dostępne dla wszystkich? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział 20 osób:
- dwoje dzieci
- trzech seniorów
- czworo dorosłych
- jedenaścioro nastolatków

Byli to mieszkańcy wsi Marcelów jak i wsi Czarna z których pochodzimy. Dla nas najważniejsze było, aby osoby badane pochodziły z okolic badanej przestrzeni (tzn. wiosek Marcelów i Czarna), ponieważ to właśnie oni korzystaliby z boiska.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Nasze badanie wykazało, że dzięki remontowi boiska oraz niewielkiemu nakładowi pracy wzrośnie bezpieczeństwo a także młodzież chętniej  będzie spędzać czas na polanie, zamiast w domu przed komputerem. Działania, które należy podjąć, aby unowocześnić teren polany wraz z boiskiem to:
- wyciąć krzaki, które wyrosły na boisku ( z powodu wieloletniego nie używania go),
- wyrównać teren boiska,
- zasiać trawę,
- ustawić śmietniki (odpowiednie do segregacji odpadów),
- poprawić oświetlenie,
- wytyczyć miejsce na ognisko,
- ustawić nowe ławki ( stare nie nie nadają się do użytkowania).

Najmłodsi uczestnicy badań zaproponowali ustawienie kilku huśtawek.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszych badań udostępniliśmy uczniom naszej szkoły oraz  PSP w Czarnej a także mieszkańcom naszych wiosek na spotkaniu informacyjnym, które miało miejsce dwa dni później w remizie OSP w Czarnej. Wyniki badań wraz z planem działań zamierzamy przekazać lokalnym władzom.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowaliśmy:
-wykonanie planów boiska wraz z rozmieszczeniem ławek i huśtawek,
-oczyszczenie terenu z krzaków i innych śmieci,
-wyrównanie terenu i zasianie nowej trawy,
-ustawienie ławek, bramek, huśtawek oraz wytyczenie terenu na ogniska,
-ustawienie koszy na śmieci,
-wykonanie mapy, jak dotrzeć do obiektu.

Wraz z sołtysem omówiliśmy plany modernizacji boiska. Naszą rolą będzie sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami. Udało nam się już uzyskać zgodę od właściciela posesji na modernizacje obiektu. Pan z naszej wsi zaangażował się w nasz projekt i obiecał pomoc przy równaniu terenu.Również stolarz z pobliskiej wsi obiecał wykonać ławki i huśtawki. Resztą formalności mają zająć się władze lokalne.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

-wykonaliśmy plany boiska wraz z rozmieszczeniem ławek i huśtawek,
-za pomocą koparki teren został oczyszczony z krzaków następnie wyrównany,
-wspólnie z mieszkańcami wioski zasialiśmy nową trawę,
-miejscowy stolarz wykonał ławki, bramki, huśtawki,
-zostało wytyczone miejsce na ogniska,
-ustawiliśmy kosze na śmieci,
-wykonaliśmy  mapę, jak dotrzeć do obiektu.

Wraz z sołtysem omówiliśmy plany modernizacji boiska. Sprawowaliśmy nadzór nad wykonywanymi pracami. Pan z naszej wsi zaangażował się w nasz projekt i  pomógł przy równaniu terenu.Również stolarz z pobliskiej wsi  wykonał ławki i huśtawki. 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem było pozyskanie pieniędzy na realizację zamierzonych działań. Niedługo po przedstawieniu naszego projektu zgłosiło się do nas wielu ludzi, którzy postanowili nas wesprzeć finansowo.
Co się NIE udało i dlaczego?

___________________________________________________
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Władze lokalne bardzo zaangażowały się w nasz projekt, szczególnie pan Sołtys, który wspierał nas na każdym kroku. Naszym głównym sponsorem stał się były mieszkaniec wsi Marcelów, który pomimo, iż już tu nie mieszka postanowił zrobić coś dla swojej małej ojczyzny. Dzięki nim udało się nam zrealizować nasz projekt.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Pan, który posiada koparkę oczyścił z krzaków i wyrównał teren pod boisko. Razem z mieszkańcami wioski zasialiśmy nową trawę. Miejscowy stolarz wykonał ławki, bramki, huśtawki, które wspólnie ustawiliśmy w odpowiednich miejscach.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

W planach mamy organizację powitania lata a zarazem rozegrania pierwszego meczu na nowo zmodernizowanym obiekcie wraz z ogniskiem integracyjnym dla mieszkańców naszych wiosek.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze