OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 2PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Mimo że w badaniu wzięło wiele osób jednak zasadniczym elementem metody, którą wybraliście (Spaceru badawczego) była animacja, aktywacja mieszkańców poprzez zabranie ich na spacer a nie zadawanie im pytań za pomocą ankiety (dlatego musimy odjąć Wam punkty za przeprowadzenie badania). Pozyskaliście ważnych sojuszników, dzięki którym realizacja działań będzie możliwa. To ważne i cenne, że udało Wam się znaleźć ludzi, którzy tez chcieliby się włączyć w zmiany w Waszej miejscowości; dzięki temu możecie zmienić ją razem! Wasz plan działań nie jest bardzo konkretny - nie napisaliście kiedy i jak chcecie osiągnąć Wasze zamierzenia - ale macie bardzo dużo pomysłów na ciekawe działania. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Przywróćmy sportowe nadzieje!
Przywróćmy sportowe nadzieje!

Drzonowo pomimo wielu istniejących obiektów sportowych, nie tętni życiem. Dlaczego tak się dzieje? Musimy się przekonać!

Drzonowo pomimo wielu istniejących obiektów sportowych, nie tętni życiem. Dlaczego tak się dzieje? Musimy się przekonać!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badania  przeprowadziłyśmy  wśród mieszkańców Drzonowa. Na początek postanowiliśmy rozejrzeć się, porozmawiać z mieszkańcami oraz wysłuchać ich potrzeb. Następnie przygotowaliśmy ankietę, w której zadałyśmy 8 pytań. Badania przeprowadziłyśmy 20.03.15r. Młodzież była poinformowane o badaniach poprzez SU, który ogłosił informację w klasach. W badaniu wzięli również udział  pracownicy szkoły. Wywiesiliśmy również plakat na wiejskiej tablicy  w której zaprosiliśmy mieszkańców  do udziału w ankiecie. Badania cieszyły się dużą popularnością , mieszkańcy chętnie udzielali odpowiedzi . Ankieterzy starali się trafić do każdego mieszkańca.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze  "W jaki sposób  mieszkańcy Drzonowa spędzają  czas wolny?"

W jaki sposób spędzasz wolny czas?
 Gdzie zwykle spędzasz wolny czas?

 Czy chciałbyś brać udział w zajęciach dodatkowych?
Jakiej formy zajęcia interesowałyby cię?
Jakiej formy aktywności brakuje?
 Czy chciałbyś brać udział w zajęciach sportowych?

 Czy jest możliwość abyś mógł się włączyć w nasze działanie dotyczącej aktywności ?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział mieszkańcy naszej miejscowości  - młodzież szkolna i osoby dorosłe w sumie 116 osób. Młodzież 66 osób, osoby starsze 50 osób. Dla lepszego poznania potrzeb naszej miejscowości dążyliśmy do dokładnego przeprowadzenia badań oraz uzyskania jak największej ilości osób badanych. Aby poznać potrzeby osób w każdej grupie wiekowej.
 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Mieszkańcy Drzonowa nie mają za dużo możliwości, aby aktywnie spędzić czas wolny.
Młodzież głównie spędza czas przed komputerem, lub przesiaduje na przystankach
Brak zorganizowanych działalności wpływa na nudę, a za tym idą dewastacje.
Brak osoby odpowiedzialnej za rozwój sportowy w gminie
Stworzenie klubu młodzieżowego w w pomieszczeniu świetlicy jako miejsce spotkań społeczności lokalnej
Chęć rozwijania uzdolnień  pod względem artystycznym typu:  taneczne, teatralne, wokalne.
Mieszkańcy chętnie włącza się w działania rozwijające naszą miejscowość.


 
 
 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wyniki badań ogłosiliśmy w dwóch miejscach. Pierwsze ogłoszenie wyników odbyło się w szkole podczas apelu zorganizowanego przez SU. Przedstawiłyśmy bardzo szczegółowo nasze badania i zwróciliśmy uwagę na zaistniałe problemy. Następnie  po uzgodnieniu z rada sołecką przedstawiliśmy nasze wyniki na zebraniu wiejskim na które przyszła spora liczba mieszkańców. Przy okazji sołtys z radą sołecką obiecali nam pomóc w realizacji naszego projektu.
 
 
 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Podczas przedstawiania wyników badań na zebraniu wiejskim postanowiliśmy, że wystosujemy wnioski z podpisami mieszkańców do wójta Gminy  o zaplanowaniu w budżecie pieniędzy na zajęcia sportowe oraz powołanie drużyny piłki nożnej, gdyż ta aktywność cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przygotowanie wspólnie z radą sołecką projektu "Jesteśmy aktywni?' który złożymy na ręce wójta. Również będziemy przygotowywać plakaty, ulotki reklamowe, o powstających działaniach. Będziemy pozyskiwać lokalnych  sponsorów.  Dbać o porządek i włączać się w  prace porządkowe potrzebnych do właściwego utrzymania obiektów sportowych. Informować lokalne media o organizowanych przedsięwzięciach.
 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze