OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Forma wykonania zadania odbiegała od opisu przedstawionego w „Przewodniku”. Głównym sposobem uzyskiwania informacji była ankieta lub wywiad. Działanie straciło swój animacyjny charakter. Przedstawione pytania poruszają różne obszary, przez co trudno powiązać je z przedstawionymi wnioskami. Wskazano pomysły na działania, które można podjąć w przestrzeni publicznej, jednak nie mają one innowacyjnego charakteru. W części „Plan działania” opisano pomysły, doprecyzowujące wnioski. Nie przedstawiono konkretnych zadań, które mogą zostać podjęte w celu realizacji wybranego pomysłu. Nie określono ram czasowych. Życzymy powodzenia w wdrażaniu zmian oraz licznych inspiracji!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Razem zróbmy coś dla Stegny!
Razem zróbmy coś dla Stegny!

Dla młodzieży Stegna jest mało interesującym miejscem - Brak rozrywki, odpowiedniego miejsca na spędzanie wolnego czasu. Dorośli narzekają na zły stan stegieńskiego parku. Razem postaraliśmy się rozpocząć rozwiązywanie tego problemu.

Dla młodzieży Stegna jest mało interesującym miejscem - Brak rozrywki, odpowiedniego miejsca na spędzanie wolnego czasu. Dorośli narzekają na zły stan stegieńskiego parku. Razem postaraliśmy się rozpocząć rozwiązywanie tego problemu.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Najpierw przeszliśmy się po Stegnie, by lepiej zapoznać się ze stanem poszczególnych miejsc. Następnie, 27 marca, ułożyliśmy pytania badawcze oraz do ankiety. Tego też dnia ankietę za pomocą poczty internetowej wysłaliśmy do 55 osób, podając jej powód oraz odpowiednie linki. 1 kwietnia pytania zadaliśmy członkom grona pedagogicznego naszej szkoły oraz uczniom. Następnego dnia spotkaliśmy się w Wicewójtem naszej Gminy, z którym dokładnie przedyskutowaliśmy sprawę miejsc publicznych w naszej Gminie oraz przyszłych inwestycji gminnych, nakierunkowując się na młodzież. W ankietę terenową ruszyliśmy 6 kwietnia. Przeprowadziliśmy ją w centrum Stegny, w okolicy kościoła oraz nad morzem. Kolejnym etapem naszej pracy było przeanalizowanie ankiet, na podstawie których stworzyliśmy internetową mapę uwzględniającą poszczególne typy miejsc. Od 31 marca do 6 kwietnia można było także osobno słać do nas e-maile na temat wybranych przez siebie, pozytywnych bądź nie, miejsc.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
1.Jakie miejsca powodują w mieszkańcach dumę a jakie ich odstraszają.
2Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież?
Pytania do ankiety:
 Czy według Pani/Pana dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje przy wsparciu Gminy? Dlaczego?
 Jakiej zmiany w naszej Gminie dokonałby/aby Pan/Pani aby urozmaicić życie młodzieży?
 Czy w okolicy są miejsca, które powodują w Pani/Panu dumę, oraz atrakcyjne pod względem turystycznym? Jakie?
 Czy w okolicy są miejsca zaniedbane, niewykorzystane? Jakie?
 Czy według Pani/Pana park w Stegnie jest zaniedbany?
 Czy uważa Pani/Pan, że Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym?
 W co wg Pani/Pana powinna zainwestować Gmina?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badanie skierowane było do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, a w szczególności miejscowości - Stegny - ponieważ zależy nam na wprowadzeniu zmian odczuwalnych dla wszystkich grup wiekowych, nie zaś tylko dla jednej. Ankietowanych możemy podzielić:
1. Ze względu na sposób przeprowadzania ankiety.
2. Ze względu na wiek.
E-maile wysłaliśmy do 55 osób, dostaliśmy odpowiedzi od 40. Ankietę w terenie przeprowadziliśmy na 13 badanych.
Ze względu na wiek, w naszym badaniu wzięło udział:
 5 osób w wieku 8-12.
 28 osób w wieku 13-25.
 17 osób w wieku 26-50.
 3 osoby w wieku 51-65.
Podsumowując, w naszym badaniu wzięło udział 53 ankietowanych.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Badani dość często jako wadę wskazywali brak oznaczonych ścieżek rowerowych i pieszych prowadzących nad morze, co jest utrudnieniem dla wakacyjnych turystów -> (Plan działań).
                    Badani twierdzili że stegieński park jest niezadbany, przez co sprawia wrażenie miejsca nieprzyjemnego -> należałoby go posprzątać, najlepiej w trakcie Dnia Ziemi.
                    Według młodzieży w okolicy mało jest zabaw -> należałoby je zorganizować przy pomocy Samorządu Uczniowskiego.

                    Ankietowani wskazują jako wadę brak edukacji regionalnej, czy to odnośnie kuchni, czy architektury, historii terenu Żuław -> (Plan działań).
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiliśmy Gminie oraz uczniom szkoły a także uczestnikom naszej ankiety. Dodatkowo zostały zamieszczone na stronach internetowych:
                    Strona internetowa naszego badania na facebooku.
                    Strona internetowa naszej szkoły.

                    Nasza strona internetowa.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Postanowiliśmy oznaczyć leśne ścieżki rowerowe i piesze prowadzące nad morze. W tej sprawie zamierzamy skontaktować się z nadleśnictwem Elbląg oraz Urzędem Gminy. 
1.                   Stwierdziliśmy także, że należy zorganizować zajęcia edukujące młodzież w tym zakresie oraz postarać się zorganizować wyjazd do najbliższej okolicy. Pertraktować w tym temacie będziemy z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Stegnie, oraz z poszczególnymi wychowawcami klas jak i nauczycielem geografii. Postaramy się także zorganizować spotkanie na tenże sam temat dla wszystkich mieszkańców Gminy w specjalnie wydzielonym budynku.
2.                   Wraz z uczniami jak i ochotnikami zajmiemy się sprzątaniem terenu parku w trakcie Dnia Ziemi.
3.                   Będziemy apelować do Samorządu w sprawie większej ilości zabaw i wydarzeń szkolnych.
 

W pierwszym planie wraz z pomocnikami zajmiemy się oznaczaniem ścieżek, w drugim wraz z nauczycielem geografii prowadzeniem zajęć edukacyjnych.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Pierwszym działaniem, które przeprowadziliśmy na podstawie wniosków naszego badania było sprzątanie Parku przy szkole. Zrobiliśmy to przy pomocy klasy i naszego nauczyciela techniki 26.05.15 r. W międzyczasie realizowaliśmy także główne przedsięwzięcie - prezentację dla uczniów gimnazjum w naszej szkole nt historii naszej rodzimej ziemi - Żuław - z naciskiem na Stegnę, jako największą okoliczną miejscowość. 19.05 wybraliśmy się do Biblioteki publicznej w Stegnie, która także jest największym "muzeum" historii naszego regionu w Stegnie - Panie bibliotekarki przez wiele lat zbierały i kserowały stare zdjęcia pożyczane lub oferowane przez mieszkańców całej Gminy i okolic, dlatego też posiadają ogromną ich kolekcję. Przejrzeliśmy je na szybko, a na dokładniejszą analizę umówiliśmy się na 23.05.
19.05 także za pozwoleniem ks proboszcza Parafii Stegna wybraliśmy się prywatnie do kościoła, z racji tego, iż jest on najstarszym zabytkiem Stegny, zachowanym bardzo dobrze. Zrobiliśmy tam wiele zdjęć, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz a ks pozwolił nam także udać się do wieży oraz na chór. 
Prezentację zaczęliśmy realizować 24.05 - Było przy niej bardzo dużo pracy, korzystaliśmy z wielu pomocy książkowych (dzięki łaskawości Pań bibliotekarek, które wypożyczyły nam kilka starych, ocalałych pozycji) m.in. z: "Żuławy - oswajanie krajobrazu kulturowego", "Żuławiacy - wspomnienia osadników żuławskich" czy też "Historia Gminy Stegna" oraz z pomocy internetowej, m.in. z: "www.zulawy.info" oraz "www.ambermuseum.eu"
Przy prezentacji mieliśmy wiele pracy - trzeba było zredagować w całość kilka książek oraz stron internetowych, dlatego ten tydzień pełen był dla nas zarwanych nocy.
Swoją prezentację przedstawiliśmy 28.05 o godzinie 12:50 w szkole w Stegnie uczniom i nauczycielom
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Według nas największym sukcesem było przedstawienie młodym osobom, jak i tym starszym, że miejsce w którym żyją pełne jest ciekawej historii i wydarzeń - jak choćby Napoleon, który Żuławy najechał. Pokazaliśmy że historia ta nie była także łatwa - liczne powodzie, wojny skutecznie wyniszczały przez wieków tutejszą ludność. W końcu pokazaliśmy jak jest teraz - pola pełne kwitnącego rzepaku, bociany, morze, plaża i zielone łąki - jeśliby się temu wszystkiemu przyjrzeć,  stwierdzić można że żyjemy na jednym z najpiękniejszych miejsc.
Nasza prezentacja przedstawiała historię Żuław z naciskiem na Stegnę/Kobbelgrube od X w. n.e. do XXI w. n.e. - czyli w czasie istnienia państwa Polskiego. Pokazaliśmy że Żuławy, choć początkowo oporne kolonizacji, oporne innym kulturom, samowystarczalne, na przestrzeni wieków wiele się Polsce przysłużyło ale i wiele znaczyło - nie tylko dla naszego kraju, ale także na okolicznych, które pragnęły je zdobyć.
Była to prezentacja bez mała wyjątkowa, ponieważ jak dowiedzieliśmy się od Pani Dyrektor - w naszej szkole nie było takiej od przeszło 15 lat.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udały się rozmowy z Gminą i Nadleśnictwem odnośnie oznaczenia dróg rowerowych i pieszych - nie starczyło nam na to czasu, ponieważ skupiliśmy się na reszcie działań. Odnośnie zorganizowania spotkania na temat naszej Gminy z resztą mieszkańców - nie zdążyliśmy, jednak prezentacja, filmy i podkład muzyczny są gotowe, więc będziemy w tej sprawie rozmawiać.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?


  • Pani Hurnowicz-Łach oraz Pani Mroz, które pomogły nam m.in. zorganizować spotkanie z Paniami bibliotekarkami.
  • Gminna biblioteka w Stegnie wraz ze swymi bogatymi zbiorami książek i zdjęć, a także Pani bibliotekarka - P. Drynko, która sama posiada dużą wiedzę na temat tych terenów.
  • Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Stegnie, która była otwarta na nasze działania a także pozwoliła przeprowadzić spotkanie w jednej z sal.
  • Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Stegnie - sprzątanie Parku.
  • Pan M. Broda - pomoc przy sprzątaniu Parku przy szkole.
  • Ks. Proboszcz - udostępnienie kościoła w celu zrobienia zdjęć.
  • Pan Głodzik - przedstawienie historii bursztynu na tych ziemiach, zaoferowanie pomocy bibliograficznej ale i nie tylko, udostępnienie zbiorów w Muzeum Bursztynu.
  • P. Jolanta Lech-Balicka, nauczyciel geografii w naszej szkole, która wyjaśniła nam kilka mniej znanych wydarzeń z historii Żuław oraz użyczyła pomocy bibliograficznej.
  • Rodzice ufundowali: worki na śmieci oraz rękawiczki.

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W sprzątaniu świata (Park) brali udział uczniowie gimnazjum z naszej szkoły - pokazaliśmy, że razem można więcej. 
Uczniowie także bardzo mocno pomogli nam podczas przygotowywania sali pod prezentację - podłączyli urządzenia oraz odpowiednio ustawili krzesła.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Zamierzamy jeszcze udoskonalić i wykorzystać swoją prezentację, by przedstawić ją społeczności lokalnej, dla której może być ciekawa.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze