OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w formie znacznie odbiegającej od przewodnika. Wnioski mają postać ogólnych pomysłów na to co może powstać w ramach projektu rewitalizacji, nie zostały jednak skonkretyzowane. Świetnie, że wykazaliście, że Wasz projekt jest smart, zastosowaliście SWOT, jednak nie ma to formy planu działań, zawierających etapy pracy i stopień Waszego zaangażowania, nie sprecyzowaliście również o jakich eventach myślicie, ile ich miałoby być. Szczególną wartością pracy jest promocja w mediach, posprzątanie amfiteatru oraz wystąpieniach na sesjach rady.Widać, że rozumiecie pracę projektową i znacie profesjonalne słownictwo, gratulujemy!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

REWITALIZACJA AMFITEATRU MIEJSKIEGO
REWITALIZACJA AMFITEATRU MIEJSKIEGO

Zgodnie z harmonogramem przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców i jako miejsce badania wybraliśmy zniszczony amfiteatr miejski. Przy pomocy sprzymierzeńców 1.04 przeprowadziliśmy badanie w Grójeckim Ośrodku Kultury. Wyniki nie były zaskoczeniem.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców i jako miejsce badania wybraliśmy zniszczony amfiteatr miejski. Przy pomocy sprzymierzeńców 1.04 przeprowadziliśmy badanie w Grójeckim Ośrodku Kultury. Wyniki nie były zaskoczeniem.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zgodnie z rozpisanym 2.03 harmonogramem przeprowadziliśmy najpierw dwie ankiety (ogólną i szczegółową) wśród mieszkańców miasta. Dzięki ich wynikom jako miejsce i temat badania wybraliśmy zniszczony amfiteatr miejski. Dzięki współpracy z mediami dokonaliśmy reklamy wydarzenia. Przy pomocy uczniów posprzątaliśmy miejsce badania ze śmieci. Niestety ze względu na złe warunki pogodowe w ostatnim tygodniu marca badanie musieliśmy przenieść z 27.03 na 1.04 do Grójeckiego Ośrodka Kultury. Dzięki projektorowi wyświetliliśmy zebranym szczegółowo sfotografowany teren amfiteatru. Badanie rozpoczęło się o godzinie 16 i trwało przez 3 godziny. Zapewniliśmy jedzenie i picie. Zgodnie z przygotowanym harmonogramem spotkania przedstawiliśmy się oraz cel badania. Następnie podzieliliśmy zebranych na grupy, które wypisały swoje skojarzenia związane z obecnym amfiteatrem, odpowiedziały na nasze pytania, stworzyły mind mapę, której głównym tematem był: „Amfiteatr za 10 lat” oraz  dokonały analizy SWOT.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Nasze badanie opierało się w znacznej mierze na stworzeniu w grupach mind map, analizie SWOT oraz późniejszej debacie w której brali udział wszyscy uczestnicy badania (już bez podziału na grupy).

Pytania badawcze jakie wykorzystaliśmy to:
1. Czego mieszkańcy i mieszkanki oczekują od wybranego miejsca?
2. Jakich miejsc i rzeczy u nas brakuje?

Na podstawie tych pytań zapytaliśmy ludzi podczas debaty o następujące rzeczy:
1. Jak powinien wygląd zrewitalizowany amfiteatr?
2. Jaka powinna panować na nim atmosfera?
3. Co powinno się na nim dziać, jakie wydarzenia?
4. Jakich miejsc/rzeczy brakuje państwu na terenie Grójca?
5. Które z tych miejsc/rzeczy można by umieścić na terenie amfiteatru?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział różnorodne grono mieszkańców miasta. Wśród nich znaleźli się radni gminy oraz radni starostwa powiatowego, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pozarządowych (stowarzyszeń), mediów lokalnych, uczniowie szkół oraz mieszkańcy Grójca. Przeprowadziliśmy dwa badania. Jedno odbyło się 13.03 w szkole z udziałem ponad 30 osób (było to badanie próbne z którego również wyciągnęliśmy wnioski) oraz badanie z dnia 1.04, otwarte dla mieszkańców i przedstawicieli instytucji (z powodu przesunięcia terminu było na nim jedynie 18 osób). W przypadku obu spotkań osoby przeczytały nasz plakat i były zainteresowane aktywnością młodzieży, dążącą do rewitalizacji amfiteatru.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski jakie wyciągnęliśmy z przeprowadzonego badania wskazują na to, że mieszkańcy Grójca, jako główną potrzebę wskazują rewitalizację miejskiego amfiteatru.

Od urzędników wiemy, że nie został on jeszcze wyremontowany z powodu toczących się procesów sądowych (teren ten został wywłaszczony wiele lat temu i spadkobiercy właścicieli ubiegają się o ziemię). W momencie gdy, wszystkie działki będą własnością powiatu, ten odda je gminie, która zrewitalizuje amfiteatr.

Według mieszkańców, oprócz sceny i trybun, na terenie amfiteatru powinny się znaleźć:
park, boisko wielofunkcyjne, kosze na śmieci oraz budynek z kawiarnią, dyskoteką, kręgielnią, galerią sztuki, salą konferencyjną, wygodnym miejscem spotkań i centrum edukacyjno-historycznym.

Wydarzenia, które powinny się tam odbywać to m.in. koncerty, zawody sportowe i Święto Kwitnących Jabłoni (najw. impreza plenerowa). Amfiteatr powinien być miejscem nowoczesnym, zadbanym, bezpiecznym, rodzinnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

O wynikach dowiedzieli się uczestnicy badania od razu po zakończeniu spotkania, ponieważ ostatnim punktem programu była analiza wypracowanych wyników w formie WORLD CAFE (dyskusji przy kawie). Ponadto wyniki umieściliśmy na Facebook'u (stworzone wydarzenie oraz strona Grójeckiego Banku Projektów Społecznych). Dzięki współpracy z mediami wnioski z badań znalazły się na stronie oraz fan page'u Życia Grójca i portalu grojec24.net. Przeprowadziliśmy też akcję informacyjną w szkole i na stronie internetowej liceum.

Wyniki przedstawimy również na najbliższej sesji Rady Miasta (w której uczestniczyć będzie burmistrz oraz przedstawiciele większości instytucji) oraz na sesji Rady Powiatu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na zawiłą sytuację prawną nie możemy podjąć, żadnych konkretnych działań dopóki amfiteatr nie będzie należał do gminy. Możemy natomiast zorganizować kilka eventów, które pokażą władzom, że mieszkańcom zależy na rewitalizacji tego terenu. Wyznaczyliśmy cele zgodnie z metodą SMART.

Simpe: Organizacja imprez plenerowych (m.in. koncertu, festiwalu kolorów, kina plenerowego)
Measurable: Na każde z organizowanych wydarzeń przyjdzie ok. 100 mieszkańców
Atractive: W każde wydarzenie zostaną zaangażowani sojusznicy i sprzymierzeńcy
Revelant: Władze zobaczą, że zależy nam na rewitalizacji
Timely defined: Eventy będziemy organizować między 1.05 a 1.10.15

Nasza rola będzie polegać na organizacji tych wydarzeń, aktywnym uczestnictwie w nich oraz podziale zadań między sojuszników. Przy organizacji będziemy współpracować z lokalnymi mediami, szkołami, instytucjami pozarządowymi i samorządowymi (gmina, powiat). O bezpieczeństwo zadba Policja i Straż Miejska.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na podstawie wniosków, które wyciągnęliśmy z badania zorganizowaliśmy Grójeckie Kino Plenerowe, kilkakrotnie spotkaliśmy się z władzami (Burmistrz, Rada Miasta oraz Rada Powiatu) i rozmawialiśmy o bieżącej sytuacji, która idzie w dobrą stronę. W organizacji kina plenerowego, które odbyło się 29.05.2015 roku pomagali nam znajomi ze szkoły, patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz oraz Starosta a w reklamie pomagały nam media lokalne i instytucje. Osobiście spotykaliśmy się z władzami i rozmawialiśmy z mieszkańcami oraz prowadziliśmy organizację kina.

Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?


Największym sukcesem była liczba osób która przyszła na kino (ok. 100 osób). Ponadto doczekaliśmy się kilku artykułów w lokalnych gazetach i zawiązaliśmy jeszcze lepsze kontakty z władzami.
Co się NIE udało i dlaczego?

Wszystko co zaplanowaliśmy na ten miesiąc przebiegło pomyślnie.

Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Znajomi ze szkoły – pomagali w organizacji kina w dniu seansu
Grójecki Ośrodek Kultury – sfinansował seans i dostarczył projektor
Burmistrz i Starosta – objęli patronat honorowy i zapewnili o chęci współpracy
Media lokalne – promowały wydarzenie


W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W tej fazie naszych planów nie przewidywaliśmy aktywizacji społeczności.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?Jak najbardziej :) To dopiero początek naszych działań, które zajmą kilka lat :)


Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze