OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Na podstawie relacji i filmu stwierdzić należy, że Wasze działanie nie miało charakteru spaceru badawczego, w którym wraz z większą grupą wybralibyście się na spacer i każdy na karcie obserwacji zapisywałby swoje wnioski. Wasze działanie należy uznać za ankietę, a więc formę badania znacznie odbiegającą od przewodnika. Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na zmiany, choć nie można uznać ich za innowacyjne. Plan działań jest bardzo ogólny, nie zostało precyzyjnie określone jaki będzie Wasz wkład np. w pozyskanie środków unijnych. Szczególną wartość pracy jest promocja wydarzenia na portalu facebook. Udało Wam się sformułować bardzo ciekawe wnioski, gratulujemy!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Rewitalizacja Parku im. Księcia Janusza
Rewitalizacja Parku im. Księcia Janusza

Jesteśmy uczniami liceum w Dzielnicy Wola. Zdecydowaliśmy się poszukać w najbliższej okolicy miejsca, które jest zaniedbane. Po przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami uznaliśmy, że warto zająć się Parkiem im. Księcia Janusza w Warszawie.

Jesteśmy uczniami liceum w Dzielnicy Wola. Zdecydowaliśmy się poszukać w najbliższej okolicy miejsca, które jest zaniedbane. Po przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami uznaliśmy, że warto zająć się Parkiem im. Księcia Janusza w Warszawie.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Naszym pierwszym krokiem w celu znalezienia miejsca, którym moglibyśmy się zająć było przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami Woli. Zasugerowali nam, abyśmy spróbowali uatrakcyjnić Park im. Księcia Janusza. Miejsce jest zaniedbane, brakuje ławek i jedynym pozytywnym elementem tego obiektu jest znajdujący się tam plac zabaw, oblegany przez okoliczne dzieci.
Z osobami, które przebywały na terenie parku przeprowadziliśmy ankiety, na temat, czego potrzebują w swojej okolicy.
Byliśmy zaskoczeni entuzjazmem naszych rozmówców, ponieważ często otrzymywaliśmy odpowiedź, że gdyby park został zrewitalizowany, to z chęcią przychodziliby tu z rodziną i przyjaciółmi..

60 % naszych rozmówców spotkanych zarówno w parku jak i w okolicy chciałoby, aby w Parku im. Księcia Janusza zbudowany został skwer z fontanną i ławkami. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
- Jak często spędza Pan/i czas w Parku im. Księcia Janusza?
- Czy lubi Pan/i przebywać w Parku im. Księcia Janusza?
- Czy jest to bezpieczne miejsce?
Pytania zadane ankietowanym:
- Czy jest to dobre miejsce dla osób niepełnosprawnych?
- Czy jest to dobre miejsce na spacery z dziećmi?
- Czy jest to dobre miejsce na spacery z psem?
- Czy jest to dobre miejsce na wycieczki rowerowe?
- Czy powinna się tu znajdować ścieżka rowerowa?
- Czy jest tu wystarczająco dużo zieleni?
- Czy potrzebne jest w tym miejscu oświetlenie?
Czy chciałaby Pan/i by w parku pojawił się:
a) skatepark
b) wybieg dla psów
c) fontanna z ławkami
d) siłownia plenerowa
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Pierwsza część naszego badania polegała na zadaniu pytania naszym rozmówcom, czy znają miejsce, które jest zaniedbane i chcieliby aby zostało wyremontowane. 
W tym etapie prowadzonych działań, rozmawialiśmy z 30 mieszkańcami Dzielnicy Wola.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie ankiet w parku i w jego najbliższej okolicy. Pytania odnosiły się głównie do potrzeb, jakie mają mieszkańcy Dzielnicy Wola. W tej części naszego projektu rozmawialiśmy ze 100 osobami, mieszkającymi w okolicy Parku im. Księcia Janusza:
23 ankietowanych to osoby poniżej 18 roku życia. 
35 ankietowanych to osoby w wieku 19- 39 lat
24 ankietowanych to osoby w wieku 40-59 lat
18 ankietowanych to osoby w wieku powyżej 60 lat

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.    Remont chodników- obecnie, mieszkańcy muszą chodzić po wydeptanych ścieżkach, które po spadnięciu deszczu zamieniają się w błoto.
2.    Postawienie nowych ławek- mieszkańcy nie mają miejsc do wypoczynku.
3.    Posadzenie drzewek, oraz roślin- obecnie w Parku im. Księcia Janusza jest niewiele drzew i krzewów.
4.    Budowa fontanny, przy której mogłyby wypoczywać zarówno ludzie starsi, jak młodzież czy rodzice z dziećmi.
5.    Postawienie kilku koszy na śmieci- dzięki temu na terenie parku byłoby mniej śmieci.
6.    Postawienie koszy na psie odchody wraz z torebkami - mieszkańcy wychodzący na spacery ze swoimi pupilami nie sprzątają po nich.

7.    Ścieżka rowerowa- jest to bardzo ważne, ponieważ rowerzyści nie mają w okolicy zbyt wielu miejsc do jazdy na rowerze.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Dnia 1 IV 2015 r. przeprowadziliśmy w naszej szkole lekcję na temat naszego projektu. Opowiedzieliśmy o wynikach przeprowadzonej ankiety, a także o tym, co chcielibyśmy zrobić, aby nasz projekt został zrealizowany.
O wynikach ankiety i naszym projekcie poinformowaliśmy wiadomością wysłaną za pośrednictwem facebooka do:
- gazeta.pl,
- TU WOLA
- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ,,ę”.
- Burmistrza Dzielnicy Wola Krzysztofa Strzałkowskiego
- Przewodniczącą Radę Dzielnicy Wola Ewę Statkiewicz
- Radnych Dzielnicy Wola
- Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola
- Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Warszawy

- Byłego Prezydenta m.st. Warszawy, Posła Marcina Święcickiego

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Naszym celem jest realizacja projektu rewitalizacji parku im. Księcia Janusza. Jest to niezwykle wymagające zadanie, ponieważ w dość niedługim czasie chcemy zaangażować wiele instytucji w celu odnowienia parku. Dzięki wsparciu naszych kolegów i koleżanek z klasy, nauczycieli, oraz wolskich Radnych, mamy nadzieję, że uda nam się jak najszybciej zrealizować nasz plan.
- Chcemy pozyskać fundusze z Unii Europejskiej;
- Chcemy pozyskać fundusze z Rady Dzielnicy Wola;
- Chcemy wypromować nasz projekt wśród mieszkańców Woli;
- Chcemy znaleźć kolejne podmioty, które mogłyby pomóc nam w realizacji projektu;
- Chcemy uzyskać patronat nad naszym projektem u Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola, oraz Młodzieżowej Rady Warszawy’

- Chcemy zainteresować naszym projektem media.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze