OCENA ZESPOŁU: 12PKT
Ocena cząstkowa: 3PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Jednocześnie badanie nie miało charakteru animacyjnego i spontanicznego – badani byli z góry znani, a samo badanie nie odbyło się w miejscu publicznym. WNIOSKI W relacji zapisano wnioski wynikające z badania, lecz nie są one konkretne – nie zapisano, gdzie konkretnie brakuje tras rowerowych itd. PLAN DZIAŁAŃ Przedstawiono plan działań, lecz nie jest jasne, realizacji którego pomysłu ma on służyć. Zamiast zaplanować konkretnych działań prowadzących do powstania ścieżek, wskazano kolejne działania konsultacyjne, co nie przybliża do osiągnięcia celu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Rower moją pasją
Rower moją pasją

Razem z Karoliną postanowiliśmy stworzyć projekt pt: Rower moją pasją. Przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami na temat możliwości poruszania się na rowerach w naszej okolicy. Opinie wskazują na zbyt małą ilość dróg rowerowych.

Razem z Karoliną postanowiliśmy stworzyć projekt pt: Rower moją pasją. Przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami na temat możliwości poruszania się na rowerach w naszej okolicy. Opinie wskazują na zbyt małą ilość dróg rowerowych.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

W dniu 30 marca w Szczepankowie około godziny 16: 30 spotkałyśmy się z wcześniej zaproszonymi osobami. Pytałyśmy, co sądzą o trasach rowerowych w obrębie naszego rejonu.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
Czy rowerzysta może czuć się bezpiecznie na drogach?
Pozostałe pytania:
1. Czy uważa Pan/Pani, że rowerem można dojechać bezpiecznie do centrum naszego miasta?
2. Czy lubi Pan/Pani jeździć rowerem, jak tak to dlaczego i dokąd?
3. Czy są jakieś trasy i miejsca, na których chciałby/chciałaby Pan/Pani zaproponować nowe trasy rowerowe?
4. Czy jest możliwość zorganizowania w naszej okolicy rajdu rowerowego?
5. Co Pan/Pani sądzi o komunikacji rowerowej w obrębie Szczepankowa?
6. Czy gdyby w naszej okolicy byłoby więcej ścieżek rowerowych zamieniłby/zamieniłaby Pan/Pani samochód na rower?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Do przeprowadzenia badania pytałyśmy osoby ze zróżnicowanych grup wiekowych. byli to nasi rówieśnicy ze szkoły, sąsiedzi i rodzina. W naszym projekcie brało udział 30 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.W obrębie Szczepankowa i okolic brakuje ścieżek rowerowych.
2.Nie wszędzie można bezpiecznie dojechać rowerem.
3.Osoby dorosłe z powodu braku ścieżek rowerowych wolą poruszać się samochodem niż rowerem.

Pomysły:
-Przedłużenie ścieżek rowerowych
-Polepszenie ścieżek rowerowych
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki zostały przedstawione większości osób biorących udział w badaniu.
Naszą inicjatywę przedstawiłyśmy Radzie Osiedla, a wyniki pokazałyśmy rówieśnikom  i rodzinie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowane działania:
1. Rozprowadzenie ulotek, przykleić plakaty w miejscach najbardziej odwiedzanych przez mieszkańców.
2. Zorganizowanie kolejnego spotkania dla osób chętnych do wzięcia udziału w badaniu.
3. Przeprowadzenie kolejnych wywiadów z mieszkańcami Szczepankowa.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze