OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z metodą, niestety komisja nie była w stanie obejrzeć rezultatów pracy (załącznik z mapą nie otwiera się). Mocną stroną badania jest udział osób z różnych grup wiekowych oraz konkretnie określony teren badania. Wnioski z badania były bardzo ciekawe, zawierały kilka konkretnych i atrakcyjnych pomysłów na działania. Plan działania precyzuje przedstawione pomysły, jednak nie uwzględnia czasu ich realizacji (czas podano tylko przy jednym pomyśle).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Rowerem do prehistorii - wycieczka po Dolinie Wodącej i Szlakiem Jaskiniowców
Rowerem do prehistorii - wycieczka po Dolinie Wodącej i Szlakiem Jaskiniowców

Bezrzeczna dolina, zbocza porośnięte lasem, skały i jaskinie to teren, który postanowiliśmy zbadać i zaplanować. 

Okazało się, że Dolina Wodącej to idealne miejsce do wypoczynku. Trzeba tylko posprzątać i odnowić jej infrastrukturę. 

Bezrzeczna dolina, zbocza porośnięte lasem, skały i jaskinie to teren, który postanowiliśmy zbadać i zaplanować. 

Okazało się, że Dolina Wodącej to idealne miejsce do wypoczynku. Trzeba tylko posprzątać i odnowić jej infrastrukturę. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

W marcu, kiedy stopniał śnieg wybraliśmy się na wycieczkę ścieżką rowerową i Szlakiem Jaskiniowców do Doliny Wodącej. To co zobaczyliśmy nie zachwyciło nas i nie chodzi tutaj o walory przyrodnicze. Dzikie wysypiska śmieci, zniszczone tablice informacyjne, połamane ławki, przewrócone kosze i błąkające się bezpańskie psy. 
Zrobiliśmy zdjęcia i nakręciliśmy filmiki. Udało nam się porozmawiać ze spacerują osobą. Zebrane materiały posłużyły nam do przygotowania mapy, ankiet oraz przeprowadzenia wywiadów i zadania pytań burmistrzowi. 

Dowiedzieliśmy się, czego oczekują osoby przebywające w Dolinie, co należy poddać renowacji i jak zwiększyć bezpieczeństwo. Przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorem szkoły, który zadeklarował pomoc w zorganizowaniu rajdu  oraz umówiliśmy się na spotkanie z burmistrzem. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy w naszej okolicy znajdują się miejsca, które nadają się do wypoczynku i czy są chętnie odwiedzane przez młodzież?
Jakie działania należy podjąć,aby miejsca te były przyjazne,bezpieczne?
Ankieta:
Czy wiesz gdzie znajduje się Dolina Wodącej?

Jak często odwiedzasz Dolinę?
Czy uważasz, że teren jest bezpieczny?
W jakim celu i towarzystwie najczęściej przybywasz do Doliny? 

Pytania do burmistrza:
Czy interesuje się Pan stanem infrastruktury panującej w Dolinie Wodącej i na Szlaku Jaskiniowców?
Czy władze gminne zamierzają podjąć jakieś działania w kierunku likwidacji dzikich wysypisk i odnowienia oznaczeń ścieżki i szlaku?
Czy planuje Pan promocje tych pięknych i interesujących miejsc?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu ankieterskim wzieło udział:
-25 uczniów gimnazjum,
-15 dorosłych.
Przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorem szkoły oraz przypadkowo spotkaną osobą.
Na portalu społecznościowym zadaliśmy pytania burmistrzowi.
Uważaliśmy, że powyższa grupa badawcza jest wystarczająco reprezentatywna, gdyż w jej skład wchodzą wszystkie zainteresowane zagadnieniem grupy.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1. Ze względu na położenie w terenach leśnych, Nadleśnictwo sprawujące pieczę powinno wyłapać bezpańskie psy, które budzą obawę młodych ludzi.
2. Młodzi ludzie, chętnie uczestniczyliby w zorganizowanych formach rekreacyjnych w Dolinie Wodącej i okolicach.
3. Miejsca, o których była mowa wymagają szerszej promocji, zarówno wśród mieszkańców naszej gminy, jak i w skali kraju. 
4. Wymagają większej kontroli i stałych nakładów środków na odnawianie i zabezpieczanie miejsc odwiedzanych przez turystów oraz okolicznych mieszkańców.
Działania:
1. Przekazanie wniosków burmistrzowi i nadleśnictwu,
2. Odnowienie 2 ławek,
3. Organizacja promocyjnego rajdu,
4. Zorganizowanie młodzieżowej straży, której zadaniem będzie kontrola porządku i bezpieczeństwa na terenie Szlaku Jaskiniowców i ścieżce rowerowej,
5. Kampania promocyjna wśród naszych rówieśników:
-prezentacja w szkole,
-informacje na portalach społecznościowych,
-organizacja konkursu plastycznego.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy:
-społeczności szkolnej w trakcie apelu, za pomocą wykresów przedstawiających wyniki ankiet i prezentacji zrobionych przez nas zdjęć,
-dyrektorowi szkoły w czasie przeprowadzanego z nim wywiadu,
-na youtube umieściliśmy fragmenty wywiadów i prezentacje miejsc, gdzie prowadziliśmy badania,
-na profilu burmistrza umieściliśmy pytania oraz zdjęcie przedstawiające dzikie wysypisko.
Wysłaliśmy także krótkie artykuły do lokalnej prasy: Wieści Wolbromskie, Przegląd Olkuski.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowaliśmy następujące działania:
1. Spotkanie z burmistrzem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc wymagających naprawy.
2. Przy współudziale kolegów i rodziców naprawimy uszkodzone ławki, wzdłuż ścieżki rowerowej.
3. Wraz z dyrektorem i nauczycielami zorganizujemy rajd dla dzieci i młodzieży (planowany termin: 15 maj). Swój udział w rajdzie zadeklarował burmistrz, zaprosimy także panią posłankę na Sejm RP (dr Lidia Gądek), rada rodziców sfinansuje poczęstunek i zakup drobnych upominków dla zwycięzców konkursów sprawnościowych.
4. Przy współpracy z nauczycielem plastyki zorganizujemy konkurs plastyczny na plakat promocyjny.
5. Zorganizujemy patrole młodzieżowe, które zwłaszcza w okresie wakacji będą kontrolować porządek i bezpieczeństwo na szlakach i przekazywać informacje bezpośrednio do urzędu gminy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Działania, które podjęliśmy:
  • Spotkanie z burmistrzem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
  • Zorganizowanie gry terenowej na Szlaku Jaskiniowców dla uczniów gimnazjum i zaproszonych gości,
  • Zorganizowanie konkursu na plakat promujący Dolinę Wodącej,
  • Zdobycie kasków potrzebnych do zorganizowania grupy rowerowej biorącej udział w rajdzie,

W naszych działaniach uczestniczyli:

  • uczniowie naszej szkoły,
  • grono pedagogiczne,
  • rodzice uczniów naszej szkoły, 

Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Wszystkie działania uważamy za sukces , ale największy wydźwięk ma rajd z elementami gry terenowej zorganizowany dla uczniów gimnazjum i zaproszonych gości.

Uczniowie i goście zostali podzieleni na grupy, które następnie miały za zadanie za pomocą mapy dotrzeć do oznaczonych punktów, na miejscu rozwiązać zadania ( krzyżówka, quiz, pierwsza pomoc, „ucieczka przed Mamutem”). Wszyscy uczestnicy mieli możliwość poznania Szlaku Jaskiniowców i zapoznania się z walorami Doliny Wodącej. Na każdym przystanku grupa miała przyznawane punkty za wykonane zadanie. Zwycięscy otrzymali drobny, wzmacniający upominek. Naszym celem było połączenie zabawy z edukacją i promowaniem sprawności fizycznej oraz poznawanie nowych miejsc, w których młodzież mogłaby aktywnie spędzać wolny czas.  
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało się wykonać nowych ławek, ze względu na zbyt długie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę w terenie leśnym.

Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Grono pedagogiczne - zachęcenie Młodzieży w rajdzie zrobić udziału PO Dolinie Wodącej.Uczniowie - utworzenie plakatów promocyjnych.Dyrektor ZS w transporcie Dłużcu - NA MIEJSCE rozpoczęcia rajdu.Marszałek Małopolski - zasponsoro wanie Kasków rowerowych, rękawic oraz koszyków.Pielęgniarka szkolna - opieka medyczna i Nadzór nad Pierwsza Pomocą.Rada rodziców - fundatorzy nagród,Szkolna Stołówka - przygotowanie prowiantu.

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W rajdzie wzięło udział większość uczniów naszej Szkoły, grono pedagogiczne, burmistrz i posłanka na Sejm: p. Lidia Gądek oraz radni związani z naszymi miejscowościami.
Czy stworzenia plakatów przyczniła Się nauczycielka plastyki, Która nadzorowała działania uczniów. Jest Komisja składająca Się z Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych, Która oceniła Wykonane prace. Rada rodziców będąca fundatorem nagród.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Zorganizowanie w czasie młodzieżowych patroli wakacji, przygotowanie harmonogramu i Systemu Komunikacji.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze