OCENA ZESPOŁU: 16PKT
Ocena cząstkowa: 4PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie spełniające warunki zawarte w Przewodniku. Jednocześnie badanie nie ma charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Wyciągnięte wnioski są konkretne, opierają się na wynikach badania dodatkowego (ankiety), a nie podstawowego (tj. spacer badawczy), co znacząco obniża poziom jakości wniosków. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. zorganizowanie rajdu) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Rowerem po zdrowie
Rowerem po zdrowie

W Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie zorganizowaliśmy debatę, podczas której dyskutowaliśmy o przestrzeni publicznej, jakiej potrzebuje młodzież z naszej okolicy. Większość gimnazjalistów była za utworzeniem ścieżek rowerowych. 

W Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie zorganizowaliśmy debatę, podczas której dyskutowaliśmy o przestrzeni publicznej, jakiej potrzebuje młodzież z naszej okolicy. Większość gimnazjalistów była za utworzeniem ścieżek rowerowych. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Duża grupa młodych osób stawia na sport, więc wolny czas spędza aktywnie.  Ze względu na wzmożony ruch na drogach chcieliby bezpiecznie poruszać się po ścieżkach rowerowych.
Projekt realizowany był od 09.03.2015r. do 13.03.2015r. w Stawiszynie. Przeprowadziłyśmy ankietę diagnozującą wśród rówieśników i absolwentów naszej szkoły na temat spędzania wolnego czasu.
1.Ankieta diagnozująca potrzeby młodych ludzi.
2.Spacer badawczy po okolicy.
3.Opracowanie ankiet.
4.Rozmowa z policjantem dzielnicowym.
5.Wyznaczenie potencjalnych tras.
6.Opracowanie biznesplanu.
7.Sporządzenie relacji z przeprowadzonych działań i wysunięcie wniosków.
8.Spotkanie u Pani Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn.
9.Spotkanie z przedstawicielami okolicznych przedsiębiorstw oraz z radnymi Miasta i Gminy Stawiszyn.
Uczniowie zaangażowali się podczas debaty w wybór problemu społecznego młodzieży. Projekt spotkał się z uznaniem oraz aprobatą społeczności szkolnej.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Badanym uczniom zadaliśmy poniższe pytania:
1.       Jak aktywnie lubisz spędzać czas?
2.       Czy w Twojej okolicy są warunki sprzyjające do uprawiania tej dyscyplin?
3.       Czy widzisz potrzebę zmiany w Twoim otoczeniu?
4.       Czy myślisz, że budowa ścieżek rowerowych poprawiłaby bezpieczeństwo młodzieży.
5.       Czy uważasz, że budowa ścieżek rowerowych pomogłaby odciągnąć młodzież od biernego spędzania czasu?
6.       Czy będziesz korzystał/a na co dzień ze ścieżek rowerowych?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 134 uczniów i 20 nauczycieli naszego gimnazjum. Podczas spaceru badawczego w parku miejskim zapytaliśmy 18 absolwentów, którym pomysł wybudowania ścieżek bardzo się spodobał.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski :
-95% ankietowanych zaakceptowało nasz plan
-propagowanie mody na zdrowy styl życia i uprawianie sportu na co dzień

-poprawa bezpieczeństwa na drogach
Pomysły:
-zorganizowanie rajdu rowerowego w kwietniu i zbiórka funduszy na budowę ścieżek.

-sprzedaż wykonanych przez uczniów prac plastycznych na rzecz wybudowania ścieżek rowerowych
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Opracowane ankiety zaprezentowaliśmy Pani Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn, Zastępcy Burmistrza, radnym, przedsiębiorcom, nauczycielom oraz uczniom na apelu szkolnym.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Plan działań:
1.       Zaproszenie cyklistów kaliskich oraz funkcjonariuszy policji w celu zorganizowania rajdu dla gimnazjalistów.
2.       Zaproszenie lokalnej telewizji.
3.       Zbiórka funduszy.
4.       Przekazanie planu budowy ścieżek władzom miasta oraz uroczyste rozpoczęcie pracy nad tworzeniem ścieżek rowerowych.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

          Oto działania, które zrealizowałyśmy:
1.   Udało nam się skontaktować z kaliskimi cyklistami.
2.   Z pomocą zarówno władz, jak i mieszkańców gminy udało nam się zorganizować rajd rowerowy po okolicy.
3.   Podczas rajdu chętni mogli zadeklarować swoje stanowisko w sprawie budowy dróg rowerowych.
4.   Nawiązałyśmy współpracę z funkcjonariuszami policji, którzy dbali o bezpieczeństwo.
5.   Podjęłyśmy rozmowy z władzami Gminy i Miasta Stawiszyn dotyczące naszego projektu.
6.   Opracowałyśmy mini biznesplan budowy ścieżek rowerowych.

7.    Wyznaczyłyśmy przebieg planowanych ścieżek rowerowych. 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Uważamy, że naszym największym sukcesem było zmobilizowanie tak wielu osób do wspólnego działania. Mile zaskoczyła nas liczba deklaracji opowiadających się za budową dróg rowerowych. Nie bez znaczenia było zaangażowanie mieszkańców z jakim podeszli do naszego projektu.
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało nam się nawiązać współpracy z lokalną telewizją „TLT24”. Problemem był wyznaczony przez nas termin rajdu, który nie odpowiadał „TLT24”. Kolejną trudnością było zorganizowanie wspólnego rajdu z doświadczonymi cyklistami, jednakże kibicowaliśmy im podczas rajdu, w trakcie którego przejeżdżali przez Stawiszyn.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

          Naszą akcję poparli:
1.   Przedstawiciele Gminy i Miasta Stawiszyn, którzy stanowili główny organ decydujący
2.   Sponsor „Komitet do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
3.   Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Stawiszynie wspierające nas od samego początku
4.   Lokalni przedsiębiorcy
5. Świetlica środowiskowa "Wyspa" w Stawiszynie
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

          Mieszkańcy naszej gminy bardzo zaangażowali się w realizację projektu budowy ścieżek rowerowych.
1.   Wzięli między innymi udział w zorganizowanym rajdzie.
2.   Zmobilizowali się do uzyskania coraz większej liczby pozytywnych deklaracji.

3.   Popierali pomysł budowy ścieżek rowerowych przed władzami gminy.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Niezmiennie będziemy podejmowały próby podjęcia współpracy z lokalną telewizją „TLT24”, gdyż dzięki temu nasza akcja trafiłaby do szerszego grona odbiorców. Ponadto kontynuowałybyśmy rozmowy z urzędnikami i radnymi Gminy i Miasta Stawiszyn w celu rozbudowy infrastruktury transportu rowerowego. W najbliższych planach, 2 czerwca mamy zamiar wziąć udział w sesji Rady Gminy oraz zabrać głos w sprawie ścieżek rowerowych. Następnie 3 czerwca odbędzie się panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariatu Policji w Stawiszynie oraz władzami  lokalnymi w sprawie bezpieczeństwa wśród młodzieży.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze