OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali 2 wnioski, które mają charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytanie badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Autorzy projektu przedstawili charakterystykę realizacji tylko jednego wniosku (budowa skate-parku). Opis ten jest jednak ogólny i nie zakłada zaangażowania sojuszników. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Ruch to zdrowie!
Ruch to zdrowie!

RUCH TO ZDROWIE!
 
W ostatnim tygodniu zapytałyśmy 30 osób jakie miejsca, w których młodzież mogłaby spędzać czas, mogłyby powstać w naszym mieście. Z przeprowadzonego badania wysunęłyśmy wnioski, że w naszym mieście powinien powstać SKATE PARK.

 

RUCH TO ZDROWIE!
 
W ostatnim tygodniu zapytałyśmy 30 osób jakie miejsca, w których młodzież mogłaby spędzać czas, mogłyby powstać w naszym mieście. Z przeprowadzonego badania wysunęłyśmy wnioski, że w naszym mieście powinien powstać SKATE PARK.

 

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Najpierw znalazłyśmy sojuszników. Razem z kilku desek, styropianu i innych przedmiotów stworzyliśmy "telewizor". Niestety ze względu na złą pogodę nie mogliśmy go wykorzystać. Przez kolejny tydzień (od 30.03. do 06.04.2015 r.) nagrywałyśmy odpowiedzi ludzi na pytanie badawcze. W międzyczasie montowałyśmy filmy zamieszczone w relacji.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

PYTANIE BADAWCZE:
  • Jakie obiekty, w których młodzież mogłaby spędzać czas, mogłyby powstać w naszym mieście?

PYTANIE DODATKOWE:

  • Gdzie mogłyby powstać w takim miejscu?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 30 osób. Na pytania odpowiadali ludzie w różnym wieku, aby zobaczyć jak wyobrażają sobie miejsca, w których mogliby sami (dzieci, młodzież) lub ich dzieci (dorośli) spędzać czas.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

WNIOSKI

Z badania wynikło, że w naszym mieście powinny powstać skate park (10 osób) i basen (8 osób). Naszym zdaniem prostsze i jednocześnie zgodne z wynikami badania będzie wybudowanie w Orzyszu SKATE PARK'u. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badania są ogłoszone w formie filmie: https://www.youtu.../watch?v=uz4vEF4HhwE .

Napiszemy również artykuł na stronę internetową naszego miasta.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

PLAN DZIAŁAŃ
 
  1. Napisać wniosek o budowę skate parku.
  2. Złożyć wniosek do urzędu.
  3. Napisać artykuł o wynikach przeprowadzonego działania.
  4. Dostarczyć artykuł do redakcji strony internetowej: www.orzysz.pl .

 

  • Pierwsze dwa punkty spełnić do 24 kwietnia 2015 roku. 
  • Punkty 3 i 4 wykonać do 30 kwietnia 2015 roku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Nie jesteśmy w stanie same zbudować skateparku, dlatego udałyśmy się z wnioskiem do budżetu obywatelskiego do burmistrza naszego miasta, p. Zbigniewa Włodkowskiego. Wniosek został przyjęty z entuzjazmem. 
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem jest to, że zostałyśmy zaproszone do Młodzieżowej Rady Gminy, która powstanie za jakiś czas w naszej gminie. 
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się napisać artykułu do gazety, ponieważ już powstał artykuł o wszystkich posłankach z naszego miasta.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszych działaniach bierze udział Urząd Gminy Orzysz.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Nasze działania do tej pory aktywizowały społeczność podczas badania przeprowadzonego w ramach projektu. 
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Angażować się w działania Młodzieżowej Rady Gminy i aktywizować lokalną społeczność do zmian.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze