OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Forma przeprowadzonego badania odbiegała znacznie od 4 zaproponowanych metod. Autorki projektu wskazały na przeprowadzenie badania "Spacer badawczy", jednakże z opisu wynika, że przeprowadzona została ankieta i wywiady, co nie jest zgodne z wytycznymi tej metody. WNIOSKI Autorki zaproponowały wiele konkretnych wniosków, które w sposób realny mogą zostać wykonane w przestrzeni publicznej. Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Plan działań przedstawiony przez autorki zakłada realizację dwóch wniosków, jednakże ich opis jest bardzo ogólny. W tym punkcie zgodnie z wytycznymi należało wybrane działanie (działania) opisać w sposób szczegółowy. Ponadto pozostałe punkty z planu działania nie odnoszą się do wniosków. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

,,Ścieżki rowerowe w Łańcucie
,,Ścieżki rowerowe w Łańcucie

W dniu 30 marca przeszłyśmy ulicami miasta ankietując 25 osób na temat naszego projektu, z czego 90% poparło go. Chciałyśmy dowiedzieć się, czy nasz pomysł na utworzenie ścieżek rowerowych spotka się z przychylnością mieszkańców.

W dniu 30 marca przeszłyśmy ulicami miasta ankietując 25 osób na temat naszego projektu, z czego 90% poparło go. Chciałyśmy dowiedzieć się, czy nasz pomysł na utworzenie ścieżek rowerowych spotka się z przychylnością mieszkańców.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

1. Przygotowanie ankiet, sformułowanie pytań.
2. Wyznaczenie potencjalnych tras pod ścieżki rowerowe.
3. Przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców.
4. Rozmowa z policjantem w Komendzie Policji.
5. Spotkanie z Prezesem Towarzystwa Cyklistów Panem Tadeuszem Dubielem.
6. Analiza ankiet.
7. Sporządzenie relacji z przeprowadzonego zadania.

Wszystkie działania odbyły się w dniach 25-30 marca w Łańcucie. Spotkało się ze zrozumieniem i wsparciem osób, które w nim uczestniczyły. W trakcie realizacji projektu nie napotkałyśmy na żadne trudności.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Podstawowym zagadnieniem badawczym było zebranie opinii na temat zasadności budowy ścieżek rowerowych w Łańcucie, szczególnie w miejscach turystycznie, w związku z tym przygotowałyśmy pytania dla poszczególnych grup ankietowych:
policjant:
1.Czy ścieżki rowerowe usprawnią ruch w mieście i poprawią bezpieczeństwo?
mieszkańcy:
1. Czy podoba się Pani/Panu projekt powstania ścieżek rowerowych w naszym mieście?
2.Czy jeździ Pani/Pan na rowerze?
3.Czy gdyby powstały ścieżki rowerowe jeździłby/-a Pan/Pani jeszcze więcej?
nauczyciele:
1.Czy uważa Pani/Pan, że ścieżki rowerowe to dobra inicjatywa?
2.Czy to poprawi bezpieczeństwo w dojeździe do szkoły?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 25 osób w różnym wieku (dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, emeryci). Wśród ankietowanych znalazł się policjant i dwóch nauczycieli. Chciałyśmy aby była to grupa reprezentatywna, z różnymi potrzebami wynikającymi z wieku, zawodu, zainteresowań.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1.     90% ankietowanych poparło nasz projekt, 10% nie miało zdania.
2.     Łańcut zyskałby jako miasto turystyczne.
3.     Ścieżki rowerowe usprawniłyby ruch w mieście.
4.     Dzieci mogłyby bezpiecznie dojeżdżać do szkół.
5.     Wzrosło by zainteresowanie aktywną formą spędzania czasu wolnego całymi rodzinami.
Pomysły:
1.     Zgłoszenie projektu do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.
2.     Zorganizowanie pikniku sportowo-rekreacyjnego dla najmłodszych.
3.     Zebranie podpisów popierających nasz projekt w szkołach na terenie miasta.
4.     Przekonanie radnych, o których wiemy, że są miłośnikami rowerów o poparcie naszego pomysłu w Radzie Miasta.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Podsumowanie naszych badań zostały umieszczone na stronie naszej szkoły oraz na portalu internetowym ŁańcutGADA i Facebooku, gdzie spotkały się z dużym odzewem społecznym mieszkańców, co można zauważyć po odsłonach i komentarzach zamieszczonych pod naszą prezentacją. Wkrótce powinno się pojawić także na stronie miasta i gazetce miejskiej – „Biuletyn Łańcucki”.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1.Przygotujmy petycje do władz miasta pod którą będziemy zbierać podpisy.
2.Zwrócimy się do samorządów szkół z prośbą o zbieranie podpisów w swoich placówkach.
3.Petycje z podpisami złożymy na ręce Burmistrza Miasta.
4.Zwrócimy się z prośbą do Towarzystwa Cyklistów i MOSIR-u  o pomoc w przygotowaniu imprezy rowerowej dla dzieci młodzieży.
5.Nagłośnimy nasz projekt w lokalnych mediach społecznych.
6.Zorganizujemy przy wsparciu pozyskanych instytucji (MOSIR, Urząd Miasta) imprezę rowerową

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze