OCENA ZESPOŁU: 8PKT
Ocena cząstkowa: 2PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety i wywiady. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski nr 1, 2 i 4 nie mają związku z zadanymi pytaniami. Ponadto nie znaleziono pomysłu na konkretne działania, które miałyby wynikać z badania (od początku zakładano, że siłownia zostanie zbudowana). PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji jednego pomysłu, nie jest jednak kompletny (tj. nie uwzględniono etapu budowy siłowni), a także szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz niestety w zakresie przeprowadzenia badania oraz wniosków nie wpisuje się ona w kryteria zadania konkursowego.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Siłownia na świeżym powietrzu
Siłownia na świeżym powietrzu

Co może robić młody człowiek w mieście, kiedy nie jest fanem piłki nożnej lub picia piwa w pubie?
Z tym pytaniem wyruszyliśmy do miasta, aby zapytać ludzi o ich zdanie na temat stworzenia siłowni na świeżym powietrzu na placu nad rzeką Wyderką.

Co może robić młody człowiek w mieście, kiedy nie jest fanem piłki nożnej lub picia piwa w pubie?
Z tym pytaniem wyruszyliśmy do miasta, aby zapytać ludzi o ich zdanie na temat stworzenia siłowni na świeżym powietrzu na placu nad rzeką Wyderką.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Ankietowaliśmy mieszkańców Praszki i okolic. Ankietę przeprowadzaliśmy w dniach 31.03-03.04.2015. Czas wybraliśmy nieprzypadkowo-wielu ludzi przechadza się wówczas po mieście robiąc zakupy świąteczne. Wszyscy bardzo bardzo chętnie udzielali odpowiedzi. Pytaliśmy o ich zdanie na temat form spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi. Pytaliśmy, gdzie poza "orlikiem" młodzi ludzie w naszej miejscowości mogą aktywnie spędzać czas. Chcieliśmy poznać zdanie ankietowanych o naszym pomyśle stworzenia siłowni na świeżym powietrzu na placu nad rzeką Wyderką. Młodzi ludzie do pomysłu odnieśli się entuzjastycznie, a pytani o ewentualną pomoc przy organizacji wszyscy udzielili odpowiedzi twierdzącej. Podobnego zdania byli starsi mieszkańcy Praszki, którzy dodatkowo stwierdzali, że młodzi zajęliby się wreszcie czymś bardziej pożytecznym niż siedzenie w pubie lub na ławce w parku. O wywiad poprosiliśmy burmistrza i szefa Straży Miejskiej. Obaj panowie odnieśli się do pomysłu bardzo dobrze.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy uważasz ze w Praszce istnieje miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu?

Czy jest potrzebne takie miejsce?

Czy uważasz, że mogłoby takie miejsce powstać na placu nad Wyderką?

Czy jest w Praszce miejsce gdzie aktywnie mozna spedzac czas na swiezym powietrzu (nie licząc orlika)?

Czy uważasz pomysł stworzenia silowni na swiezym powietrzu na placu nad Wyderka za dobry?  

Czy gdyby pomysł został dopuszczony do realizacji pomógłbyś/pomogłabyś w jego wykonaniu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Na ankiety odpowiedziało 31 dorosłych osób i 44 młodych ludzi.
Ponadto wywiadu udzielił burmistrz Praszki i komendant Straży Miejskiej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Po pierwsze jest realna szansa na zorganizowanie siłowni na świeżym powietrzu za zgodą i za fundusze miejskie.
Po drugie młodzi ludzie zadeklarowali chęć pomocy przy organizowaniu siłowni.
Po trzecie przychylne nastawienie osób dorosłych jest gwarancją, że siłownia cieszyć się będzie zainteresowaniem i przychylnością wszystkich mieszkańców. Zainteresowanie korzystaniem wyraził Klub Emeryta i uczniowie gimnazjum.
Po czwarte Policja i Straż Miejska liczą na to, że interwencji dotyczących niewłaściwego zachowania młodych ludzi będzie mniej.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Po przeprowadzeniu ankiety z jej wynikami udaliśmy się do burmistrza jak i do Straży Miejskiej. W obu przypadkach zostały omówione nasze spostrzeżenia i wyniki badania. Ponadto wyniki ankiety omówiliśmy z panią z lokalnej prasy (Kulisy Powiatu), gdzie mamy nadzieję będzie można o nas przeczytać. Nasze działania oraz skutki ankiety można zobaczyć na serwisie YouTube. Na najbliższym apelu szkolnym mamy zamiar przeanalizować cały projekt, łącznie z wynikami badań przed uczniami i nauczycielami naszego liceum. O naszym udziale w projekcie można przeczytać na stronie internetowej naszego liceum, do której link znajduje się w załącznikach.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W najbliższym czasie na spotkaniu z burmistrzem dowiemy się dokładnie w którym miejscu będzie zlokalizowana siłownia. Rozpoczniemy akcję tworzenia grupy młodych ludzi, którzy pomogą przy realizacji zadania - przygotowanie terenu, zebranie informacji od młodzieży jakich urządzeń oczekuje w przygotowywanej siłowni. Wyłonimy grupę, która postara się pozyskać dodatkowych sponsorów, aby wokół siłowni postawić ławki i stojaki na rowery.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze