OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Badanie znacząco odbiega od zasad wybranej metody „spacer badawczy” (sam spacer się nie odbył). Mocną stroną badania jest udział dużej grupy osób w różnym wieku. Badanie zakończyło się sformułowaniem jednego tylko wniosku, jednak przedstawiono kilka bardzo ciekawych, realnych i konkretnych pomysłów na działanie. Pomysły zostały częściowo wprowadzone w życie przy zaangażowaniu zespołu oraz sojuszników. Zespół otrzymuje dodatkowe punkty za innowacyjność przeprowadzonego badania: wyróżniająca się grupa badana oraz odpowiednie przygotowanie ankiety dla grupy badanej (powiększony druk, brajl).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Sosw- Sokole oczy specyficznie widzące
Sosw- Sokole oczy specyficznie widzące

Bezpieczna szkoła to bezpieczny dojazd.
Nasze bezpieczeństwo jest tylko w naszych dłoniach
Teraz każdy dzień to trwoga,
z bezpieczeństwem nas skojarz
Co dzień jakaś jest przeszkoda.
 Ale poddać się?

Nie tędy droga

Bezpieczna szkoła to bezpieczny dojazd.
Nasze bezpieczeństwo jest tylko w naszych dłoniach
Teraz każdy dzień to trwoga,
z bezpieczeństwem nas skojarz
Co dzień jakaś jest przeszkoda.
 Ale poddać się?

Nie tędy droga

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku marca w ośrodkowym punkcie małej poligrafii przygotowaliśmy graficznie i merytorycznie ankietę. Dzięki zrozumieniu problemu przez dyrekcję Ośrodka  otrzymaliśmy zgodę na bezpłatne wydrukowanie 110 ankiet. Każda z nich liczyła 4 strony,  a część musiała zostać przygotowana w powiększonym druku, brajlu  i normalną czcionką. Dowiedzieliśmy się wtedy, że niewidomi wolą otrzymywać ankiety w wersji elektronicznej. Przez kilka kolejnych dni rozprowadzaliśmy i zbieraliśmy od ankietowanych odpowiedzi na pytania ankiety.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
Czy uważasz, że trasa na przystanek autobusowy z ośrodka jest bezpieczna?
Pytania zadane uczestnikom:
Czy samodzielnie dojeżdżasz do domu?
Czy uważasz, że trasa na przystanek jest bezpieczna?
Co byś zmienił/zmieniła na tej trasie?
Czy twój rodzic/opiekun ma problemy wzrokowe?
Jak oceniasz podziemne przejście dla pieszych?
Czy pasy integracyjny, oświetlenie, poręcze znajdujące się  przy przejściu podziemnym przy ulicy Konopnickiej są dostosowanie do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących?
* Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W ankiecie wzięło udział 107 osób, w tym 51 kobiet i 56 mężczyzn, byli to nauczyciele oraz  uczniowie naszego Ośrodka powyżej 14 roku życia, którzy mogą samodzielnie poruszać się po terenie Krakowa.  Wybraliśmy te osoby, ponieważ to one najczęściej poruszają się trasą (Ośrodek<->Przystanek MPK przy ulicy Konopnickiej).  Uczniowie  bardzo chętnie przystępowali do badania, ponieważ mogli wyrazić swoje zdanie na temat wyznaczonego odcinka drogi. Naszym młodszym kolegom bardzo podobało się to, że ich opinia jest tak samo ważna jak zdanie starszych kolegów czy nauczycieli. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

W związku z tym iż wynikło, że ankietowani na tym krótkim odcinku nie czują się bezpiecznie chcemy im to ułatwić. Postanowiliśmy zredagować pięć pism do ZIKItu, oto krótkie streszczenie naszych działań:

Pierwszym pismem jakie napisaliśmy było o naprawienie dźwiękowych świateł na ulicy Tynieckiej przy naszym ośrodku, po kilku dniach przyjechały odpowiednie służby i naprawiły uszkodzone światła. następnym pismem jakie wykonaliśmy było pismo o włączenie niedawno zamontowanych dźwiękowych tablic informacyjnych na terenie Krakowa. Po kolejnych kilku dniach napisaliśmy dwa pisma dotyczące ujednolicenia nawierzchni przed przejściami dla pieszych oraz usunięcie dwóch słupów, które stoją na środku chodnika i utrudniają bezpieczne przejście. Doszliśmy do wniosku, że podziemne przejście pod ulica Konopnicką wymaga modernizacji z tym też wiązało się kolejne nasze pismo. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki z przeprowadzonego badania ogłosiliśmy w naszym wewnętrznym radiu pt. „Radiloa” na terenie internatu SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących ,na tablicy informacyjnej oraz w czasopiśmie „Czujnik”. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Naszym  celem, który chcemy osiągnąć, jest bezpieczeństwo i swoboda poruszania się nie tylko uczniów naszego ośrodka, ale również osób zamieszkujących ową okolicę. Chcąc zrealizować wyznaczone zadanie wykonaliśmy spacer badawczy oraz przeprowadziliśmy ankietę na podstawie, której wyciągnęliśmy wnioski i napisaliśmy odpowiednie pisma. Instytucją jaką udało nam się zainteresować naszym problemem był Zarząd Infrastruktury Komunalnej  i Transportu w Krakowie. Gdyby nie poparcie naszego pomysłu przez Głównego Dyrektora Szkoły Panią Barbarę Plantę, to nie moglibyśmy użyć logo Ośrodka.  

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze