OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Dobrze przygotowałyście się do przeprowadzenia spaceru i udało się Wam zaprosić przedstawicieli różnych części społeczeństwa lokalnego. Wnioski są dosyć ogólne ale w części odpowiadają na pytania badawcze. Wasz plan działań zakłada udział sojuszników i społeczności lokalnej w sprzątaniu terenu. Spacer nie jest dobrze udokumentowany (na filmie ani na zdjęciach nie widać jak scerujecie ze swoją z grupą).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Spacer dla zmian!
Spacer dla zmian!

31 marca wzdłuż brzegu rzeki Wieprz na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Targowej odbyłyśmy spacer badawczy w którym wzięło udział 24 mieszkańców naszego miasta. 

31 marca wzdłuż brzegu rzeki Wieprz na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Targowej odbyłyśmy spacer badawczy w którym wzięło udział 24 mieszkańców naszego miasta. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Nasze badane dotyczyło terenu brzegu rzeki od ulicy Nadrzecznej do placu na ul. Targowej. Przetestowałyśmy trasę naszego spaceru oraz ułożyłyśmy pytania do przeprowadzenia wywiadu. We wtorek 31 marca zabrałyśmy ze sobą kilkorga uczniów z naszej szkoły i udałyśmy się na plac targowy, gdzie spotkałyśmy się z mieszkańcami miasta i Gminy. Opowiedziałyśmy krótko o naszym projekcie, objaśniłyśmy trasę spaceru i wyruszyliśmy w teren. Uczestnicy mieli za zadanie samodzielnie lub w grupie rozejrzeć się po terenie i skłonić się do refleksji. Podczas trwania spaceru podchodziłyśmy do poszczególnych osób i zadawałyśmy pytania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy wygląd terenu od ul. Nadrzecznej do placu targowego jest funkcjonalny?
Czy mieszkańcy są z niego zadowoleni?
Czy mieszkańcy mogą spędzać na nim wolny czas?
Pytania zadane uczestnikom:
Czy podoba się Pani/Panu wygląd badanego terenu?
Czy mamy się czym pochwalić w naszym mieście?
Czy badany obszar jest dobre zagospodarowany?
Czy ten teren można jakoś wykorzystać?
Co mogłoby poprawić wizerunek terenu?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 24 osoby (6 osób w wieku 13-16 lat,  jedna osoba w wieku 18 lat, 7 w wieku 26-40 lat i 10 osób powyżej 40).Zależało nam na zróżnicowaniu wieku oraz znalezieniu osób, które pomogłyby w realizacji Planu działań.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Uczestnicy narzekali:
na brak miejsc przestrzeni publicznej, gdzie mogliby spędzać czas.
na zaniedbanie kiedyś funkcjonalnej ścieżki oraz brak ławek.
Uczestnicy zauważyli,:
że ten brzegu rzeki oraz samej rzeki jest niefunkcjonalny, zaśmiecony i zaniedbany.
że teren można wykorzystać jako teren ścieżki spacerowej.
że miejsce nie jest oświetlone.
Wspólnie orzekli, że w miejscu spaceru można zrobić oświetloną ścieżkę spacerową, z ławkami i wspólnie posprzątać teren.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wyniki opublikowałyśmy na stronie w formie krótkiej relacji oraz filmiku.Spacer dla zmian! Krótkie artykuły pojawiły się również na stronach Parafii oraz stronie naszej szkoły. Św. Mikołaj  Św. Katarzyna  Gimnazjum W naszej szkolnej gazecie ,,Gemjusz'' w kwietniowym wydaniu pojawi się krótki artykuł. Nasz filmik znajduje się również na Youtube.Film

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Udanie się na spotkanie Rady Miasta, zaprezentowanie wyników i wniosków spaceru oraz zaproponowanie zmian. Przedstawienie Radnym propozycji, aby teren brzegu rzeki odpowiednio zagospodarować: uporządkować, odnowić ścieżkę, postawić ławki oraz oświetlić. Chcemy zaangażować osoby biorące udział w spacerze do posprzątania terenu oraz uczniów Gimnazjum. Chcemy również poprosić o wsparcie Gminę, Parafię p.w. Św. Mikołaja oraz p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, lokalne firmy, księgarnię, ZS nr. 2 oraz Gimnazjum do którego uczęszczamy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze