OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. Zadano konkretne pytania, które powiązane były z pytaniami badawczymi. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Przeprowadzono też badanie dodatkowe, co zwiększa jakość badania. Jednakże przeprowadzone badanie nie miało charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski wynikają z postawionych badań, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. Nie jest jednak zrozumiałe, na podstawie jakiego wniosku sformułowana została propozycja działania umieszczona w punkcie nr 6. PLAN DZIAŁAŃ Plan działań nie jest wystarczająco szczegółowy - wskazano ogólne pomysły na działania, a nie listę działań od początku do końca realizacji pomysłu (np. listę działań, które należy podjąć, aby zrealizować kampanię społeczną). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. Mocną stroną było zorganizowanie różnych badań. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz niestety w zakresie planu działań nie wpisuje się ona w kryteria zadania konkursowego.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Spacer po Górce Śmierci
Spacer  po Górce Śmierci

Postanowiliśmy dowiedzieć się czy nasz osiedlowy park jest miejscem w którym wszyscy mieszkańcy chętnie spędzają czas i czy jest on bezpieczny. Chcieliśmy zbadać ich opinię na ten temat i spróbować coś zmienić.

Postanowiliśmy dowiedzieć się czy nasz osiedlowy park jest miejscem w którym wszyscy mieszkańcy chętnie spędzają czas i czy jest on bezpieczny. Chcieliśmy zbadać ich opinię na ten temat i spróbować coś zmienić.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku ułożyliśmy plan całego spaceru. Kilka dni przed spacerem przeszliśmy obie trasy, aby sprawdzić czy będą one prowokowały uczestników do dyskusji na temat parku i czy każdy uczestnik poradzi sobie z przejściem wyznaczonej dla niego drogi.
Utworzyliśmy wydarzenie na Facebooku, na które zaprosiliśmy swoich znajomych. Wydarzenie rozpropagowaliśmy jeszcze poprzez rozwieszenie plakatów na Spółdzielczym Domu Kultury, Filii Młodzieżowego Domu Kultury, osiedlowym sklepie i Domu Złotej Jesieni.

Spotkaliśmy się o 1600 pod Górką śmierci. Seniorzy przeszli osobną trasą, krótszą i łatwiejszą. Młodzież i dorośli obeszli park według żółtej trasy (na mapce). Każdy otrzymał formularz. Osobom starszym w jego wypełnieniu pomogli harcerze. Spacer trwał półtorej godziny. Przebiegł bez większych przeszkód. Pogoda przez większość czasu była dobra. Następnego dnia o 900 spotkaliśmy się ze Strażą Miejską. Zadaliśmy im kilka pytań dotyczących bezpieczeństwa w parku i zakończyliśmy rozmowę około 930.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy park jest przystosowany do potrzeb mieszkańców osiedla?
Jakie zmiany należy wprowadzić?
Czy są miejsca szczególnie zaniedbane lub niebezpieczne?Czy drogi i ścieżki są w dobrym stanie?
Czy park jest dobrze wyposażony?
Czy istniejące wyposażenie jest w dobrym stanie?
Czy w parku jest wystarczająca ilość miejsc przystosowanych do spotkań towarzyskich?
Jakie przystosowania dla rowerzystów znajdują się w parku?
Czy ścieżki są przystosowane dla wózków?
Czy park jest atrakcyjny dla dzieci?
Czy uważasz że park jest bezpieczny?

Czy w parku są miejsca zaniedbane?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 19 osób (6 osób starszych, 3 osoby z dziećmi, 6 nastolatków i 4 osoby dorosłe)
Chcieliśmy dotrzeć do wszystkich grup wiekowych, aby uzyskać całościowy obraz.
W przeprowadzeniu akcji pomogli nam harcerze. Część badania prowadziliśmy ze Strażą Miejską, dlatego możemy uznać że w badaniu uczestniczyło jeszcze 3 pracowników Oddziału "J. B. R." Straży Miejskiej.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Park nie jest bezpieczny po zmroku:
  • potrzeba wprowadzenia monitoringu,
  • zamontowanie większej ilości latarni.

2. W parku nie ma wystarczającej ilości toalet dla psów. Pupile załatwiają się na chodnikach i trawnikach.
3. Na terenie parku brakuje toalet publicznych.
4. Cześć osób pytanych zwraca uwagę na niewygodne ławki.
5. Warto też pomyśleć nad oddzieleniem chodników dla pieszych od ścieżek rowerowych- zwiększyłoby to bezpieczeństwo na dróżkach.

6. Rozpoczniemy także kampanię informacyjno-aktywizacyjną mającą na celu uczulenie mieszkańców na kwestię łamania prawa na terenie parku oraz przywrócenie świadomości obywatelskiej.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze spostrzeżenia upubliczniliśmy na stronie naszego wydarzenia na Facebooku, aby trafić do młodych odbiorców. Relacja z badania ukazała się także na stronie naszej szkoły,ponieważ chcieliśmy zainteresować projektem uczniów i ich rodziców. Krótki artykuł o naszym przedsięwzięciu udało się nam zamieścić na ogólnopolskim serwisie skupiającym organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, że informacja o wynikach naszego badania trafi do szerokiego grona odbiorców w całym Opolu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Planujemy złożyć wnioski z projektu na posiedzenie Rady Osiedlowej. Mamy nadzieję że nasze sugestie zostaną przekazane Radzie Miasta. Pozwoliłoby to wygospodarować część pieniędzy z budżetu na potrzebne zmiany. Dodatkowo w trakcie trwania rekrutacji naszemu osiedlu udało się wygrać pierwsze miejsce w konkursie na projekt obywatelski budżetu miasta Opola. Mamy nadzieję że nasze badanie pomoże mądrze zagospodarować uzyskane fundusze.
Postaramy się też wpłynąć na Straż Miejską aby zwiększyła ilość patroli prewencyjnych na terenie parku.

Zorganizujemy też kampanię informacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej mieszkańców okolic parku.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze