OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych, jednakże promocja wydarzenia nie została skierowana do szerokiego grona odbiorców WNIOSKI Autorki zaproponowały wiele konkretnych wniosków, które w sposób realny mogą zostać wykonane w przestrzeni publicznej. Jednakże wnioski nie odpowiadają na wszystkie pytania badawcze (np. „Czy spędzasz tutaj swój wolny czas?” i „Czy odnowienie parku jest konieczne?”). PLAN DZIAŁAŃ Plan działań przedstawiony przez autorki zakłada realizację dwóch wniosków, jednakże ich opis jest bardzo ogólny. W tym punkcie zgodnie z wytycznymi należało wybrane działanie (działania) opisać w sposób szczegółowy. Ponadto pozostałe punkty z planu działania nie odnoszą się do wniosków. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Spacer - po lepsze jutro
Spacer - po lepsze jutro

Po krótkich debatach zdecydowałyśmy się na podjęcie zorganizowania spaceru badawczego, którego ideą było znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, które znajdziecie poniżej. 

Po krótkich debatach zdecydowałyśmy się na podjęcie zorganizowania spaceru badawczego, którego ideą było znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, które znajdziecie poniżej. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie odbyło się 31 marca, o godzinie 13:00 w celu ustalenia oczekiwań mieszkańców Sanoka, co do parku miejskiego oraz jego okolicy, tj. Placu Harcerskiego oraz ulicy Mickiewicza i Kościuszki, zbadaniu atutów owego miejsca oraz funkcjonalności przestrzeni. Spotkaliśmy się we wcześniej umówionym miejscu, przy wejściu na Plac Harcerski, zgromadzonych podzieliłyśmy na dwie grupy, jedna grupa - dzieci i młodzież, została oprowadzona przez Natalię, druga - dorośli przez Klaudię. Uczestnikom rozdałyśmy kartki ze wcześniej przygotowanymi pytaniami oraz na każdą grupę przypadł jeden aparat fotograficzny. Przeszliśmy cały park sprawdzając funkcjonalność, rozważając zmiany, a także skupiając się na walorach otoczenia. Na koniec spotkaliśmy się na placu harcerskim w celu podsumowania całego badania. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Postawiłyśmy trzy główne problemy badawcze, na których oparłyśmy pytania zadawane uczestnikom oraz całe badanie. 
1. Poznanie oczekiwań mieszkańców Sanoka względem parku miejskiego oraz jego okolic
2. Zbadanie atutów owego miejsca.
3. Zbadanie funkcjonalności przestrzeni.

Pytania:
1. Czy spędzasz tutaj swój wolny czas?
2. Co należałoby zmienić, żeby zachęcić cię do spędzaniu tu czasu?
3. Czy czujesz się tu bezpiecznie?
4. Czego brakuje w okolicy?
5. Czy odnowienie parku jest konieczne?
6. Czy obiekt spełnia oczekiwania wszystkich mieszkańców (dzieci, niepełnosprawnych)?
7. Czy jesteście dumni z tak urządzonego parku? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 26 osób w różnym wieku, ponieważ chciałyśmy uzyskać, jak najbardziej różnorodne informacje dotyczące tego miejsca. 
 
Uczestnicy: 
*10-14 lat: 4 osoby (Dzieci z drużyny harcerskiej, którą zarządzamy) 
*15-19 lat: 11 osób (Nasi znajomi z Sanockich szkół) 
*20-45 lat: 6 osób (Mieszkańcy Sanoka) 
*55-67 lat: 5 osób (Mieszkańcy Sanoka)
 

Uczestnicy wzięli udział w akcji, przez wzgląd na naszą prośbę, informację o spacerze przekazałyśmy w zaprzyjaźnionych drużynach harcerskich z naszego miasta oraz na stronie naszego wydarzenia na facebooku, chcieli oni nas wesprzeć, a także zaangażować się w projekt, który dotyczy przestrzeni, w której żyją, spotykają się. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski z ankiet:
1. Mieszkańcy miasta czuliby się bardziej bezpieczni i częściej do niego chodzili gdyby park był częściej patrolowany
2. Dzięki zamontowaniu oświetlenia park stałby się bardziej atrakcyjny i częściej odwiedzany przez ludzi wieczorami.
3. Ustawienie karmników, by zachęcić małe zwierzęta do zamieszkania w nim
4.Niezbędne jest także ustawienie specjalnych koszy z jednorazowymi rękawiczkami, aby osoby, które przychodzą tam z pupilami miały możliwość posprzątania po nich
5. Odświeżenie wyglądu parku, przemalowanie ławek, wprowadzenie większej gamy kolorów

Wnioski, które możemy zrealizować same:
1. W Dniu Ziemi (22 kwietnia) wraz z 10 DH i ochotnikami zabieramy się za sprzątanie parku
2. Wraz z osobami chętnymi będziemy budować karmniki
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiłyśmy lokalnej społeczności, zaczynając od plakatów, które rozwiesiłyśmy w siedzibach naszych sojuszników, po zawiadomienie naszych harcerzy z drużyny i ich rodziców na specjalnie poświęconej temu zbiórce. Umieściłyśmy także odpowiednie informacje na naszej stronie na Facebooku. Zamierzamy także wybrać się do ratusza miasta.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski uzyskane dzięki naszemu badaniu przedstawimy władzom naszego miasta, przeprowadzimy także akcje w sprawie parku. Na naszej stronie na Facebooku będziemy zamieszczać wpisy mobilizujące młodzież do działania, napiszemy także artykuł, który być może pojawi się w lokalnej prasie.
Zaplanowałyśmy następujące zadania dla nas: 
1. 22 kwietnia organizujemy wielkie sprzątanie parku 
2. Zorganizujemy akcję zarobkową w celu pozyskania środków na zakup farb do odświeżenia wyglądu ławek 
3. Na bieżąco będziemy spisywać relacje, które będziemy wysyłać lokalnej prasie oraz mailowo na portal esanok.pl 
4. W dalszym ciągu mamy zamiar prowadzić stronę na Facebooku poświęconą całej akcji

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze