OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Relacji wskazujecie, że udział w spacerze wzięło 30 osób, jednak na filmie widać jedynie Was i jedną osobę badaną, którą prawdopodobnie spotkaliście w lesie. W przyszłości spróbujcie przedstawić bardziej szczegółową dokumentację (film, zdjęcia). Niestety również nie opisaliście w jakiej formie przeprowadzony był Wasz spacer, czy wcześniej go promowaliście i zapraszaliście do udziału w nim. Wniosków nie jest wiele, lecz są konkretne i realne do wprowadzenia. Plan działań zakłada pojedyncze działania, które są realne do przeprowadzenia w krótkim czasie. Pomyślcie o rozbudowaniu Waszego planu o dodatkowe działania. Życzymy powodzenia w realizacji Waszych zamierzeń.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Sport sposobem na nudę w Zgierzu
Sport sposobem na nudę w Zgierzu

Badanie odbyło się w Zgierzu na ul.Grotnickiej w godzinach popołudniowych w Poniedziałek Wielkanocny 
W naszym badaniu brało udział ponad 30 osób m.in. uczestnicy maratonu warszawskiego oraz osoby biegające po ścieżkach leśnych .

Badanie odbyło się w Zgierzu na ul.Grotnickiej w godzinach popołudniowych w Poniedziałek Wielkanocny 
W naszym badaniu brało udział ponad 30 osób m.in. uczestnicy maratonu warszawskiego oraz osoby biegające po ścieżkach leśnych .

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowania naszej inicjatywy rozpoczęliśmy od szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej. Było to m.in. Informowanie przez internet i osobiste informowanie mieszkańców Zgierza i gości Zgierza . Miejscem naszych działań były obrzeża Zgierza , na terenie których odbył się nasz spacer badawczy, w którym brało udział ponad 30 osób. Badanie odbyło się w godzinach południowych w poniedziałek wielkanocny na ulicy  Grotnickiej w Zgierzu na skraju lasu  . 
Sfotografowalismy tablice informacyjne które dotyczą tras biegowo spacerowych. Przeprowadzenie ankiety udokumentowaliśmy krótkim filmem oraz zdjęciami. 

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Czy ścieżki biegowo spacerowe  są dobrze oznakowane ?
2. Jak często biega pani/pan po lesie ?
3. Czy biegajacy po lesie , czuje się pani/pan bezpiecznie?

4. Jakie korzyści daje pani/panu bieganie po lesie ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu brało udział ponad 30 osób m.in. uczestnicy maratonu warszawskiego oraz osoby biegające po ścieżkach leśnych 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Dzięki przeprowadzonemu badaniu mogliśmy wyciągnąć odpowiednie wnioski są to:
1.Brak profesjonalnej informacji o leśnych ścieżkach biegowo spacerowych wokół Zgierz dla młodzierzy która chce rozpocząć bieganie 
2. Istnieje potrzeba zwiększenia patroli straży  miejskiej które zwiększa bezpieczeństwo na leśnych trasach biegowo-spacerowych 
Zmiany :
-Ustawienie nowych ławek i stołów drewnianych przy ścieżkach biegowo spacerowych 
- wymienia zużytych koszy na śmieci na nowe, które pomogą w utrzymaniu czystości przy ścieżkach 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Dzięki naszym sukcesom tenisowym jesteśmy osobami popularnymi i znanymi w Zgierzu co ułatwi nam kontakt z władzami samorządowymi w celu zrealizowania i rozwinięcia naszego projektu dotyczącego leśnych ścieżek biegowo spacerowych i ogólnie promocij sportu w Zgierzu wśród młodych Zgierzan i gości Zgierza . Poprosimy wszystkie media o przeprowadzenie kampani informacyjnej jak należy się zachowywać w lesie i jak dbać o las 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

W najbliższym czasie podejmiemy następujące działania:
-Przedstawimy projekt vicestaroście  Powiatu Zgierskiego panu Krzystofowi Kozaneckiemu i wiceprezydentowi Zgierza panu Bohdanowi Bączakowi oraz do wydziału Promocji ,  Kultury i Sportu miasta Zgierza oraz panu dyrektorowi Mosiru panu Witoldowi Królewiakowi oraz do przewodniczącego zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza pana Adama Zamojskiego 
-W niedalekiej przyszłości do Urzędu Miasta wpłynie wniosek o zwiększenie patroli Straży Miejskiej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ścieżek biegowo spacerowych 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Komentarze