OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Piszcie, że przeprowadziliście spacer badawczy, jednak nie opisujecie dokładnie jedgo formy, zaś na dołączonym filmie widać jedynie przeprowadzenie ankiety, nie zaś spacer, o którym piszecie. Wasze wnioski są ciekawe, spróbujcie jednak się zastanowić czy nie ma mniejszych działań, które moglibyście zrealizować w krótszym czasie, bez dużych nakładów finansowych. Plan działań nie konkretyzuje jaki będzie Wasz udział w realizacji poszczególnych pomysłów, jedynym konkretnym działaniem sa przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami władz, należy je również uznać za dodatkową wartość pracy.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Sport to zdrowie, każdy mądry Ci to powie
Sport to zdrowie, każdy mądry Ci to powie

Po 14 dniach naszej pracy chcielibyśmy przedstawić Wam jej efekty. Michał i Kamil, uczniowie klasy II Gimnazjum nr 1 w Opocznie w dniach 19.03-01.04.br zajęli się zbadaniem problemu aktywnego wypoczynku wśród opocznian. 

Po 14 dniach naszej pracy chcielibyśmy przedstawić Wam jej efekty. Michał i Kamil, uczniowie klasy II Gimnazjum nr 1 w Opocznie w dniach 19.03-01.04.br zajęli się zbadaniem problemu aktywnego wypoczynku wśród opocznian. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przeprowadzone przez nas badanie dotyczyło aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu przez opocznian. Najpierw przygotowaliśmy pytania dotyczące powyższego tematu. Obiektem naszego badania było całe miasto jako jednostka, ze względu na jego niewielki obszar i małą liczbę mieszkańców. Następnie na podstawie pytań stworzyliśmy ankiety oraz opracowaliśmy plan spaceru. Wspólnie z 44-osobową grupą opocznian w różnym wieku poszliśmy w trasę. Ruszyliśmy ulicami : Żeromskiego,17-stego stycznia, Janasa, aż do zalewu, następnie Piotrkowską, Spacerową, Biernackiego. Wędrówkę zakończyliśmy koło szkoły. W czasie spaceru rozdaliśmy uczestnikom ankiety do wypełnienia.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1. Jaki jest stan Twojej wiedzy nt. wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.
2. Jaki wybierasz odpoczynek - bierny czy czynny ?
3. Jak często wybierasz się w swojej okolicy, by czynnie odpocząć ?
4. Czy w mieście są tereny dla aktywnego spędzania czasu ?
5. Co chciałbyś zmienić, jeżeli chodzi o czynny wypoczynek w mieście ?
6. Jak często prowadzone są zajęcia szkolne na basenie ?
7. Jakie miejsca rekreacji chciałbyś, aby powstały w naszym mieście ?
8. Co Twoim zdaniem należy zrobić, aby zachęcić mieszkańców do czynnego spędzania czasu na świeżym powietrzu ?
9. Czy zdrowo się odżywiasz i dbasz o swoją formę ?
10. Czy w Opocznie jest odpowiednia baza sportowa do czynnego wypoczynku ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Ankieta objęła osoby w różnym wieku ( dzieci, młodzież, dorośli )
-dzieci do 12 lat - 15 osób
-młodzież do 18 lat - 17 osób
-dorośli do 60 lat- 8 osób
-dorośli 60+ - 4 osoby
Poprosiliśmy powyższe osoby z różnych grup wiekowych w celu uzyskania większej wiedzy nt. ich form aktywnego odpoczynku i oczekiwanych zmian w tym zakresie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Po przeprowadzeniu badań wyciągnęliśmy następujące wnioski :
-większość młodych uważa, że w Opocznie nie ma terenów, gdzie można odpowiednio i zdrowo spędzić czas wolny
-starsi obywatele skarżą się na brak cichego i przytulnego miejsca, gdzie mogliby w spokoju spędzić wolny czas
-młodzież sądzi, że jest za mało zajęć na basenie, z czego również niezadowoleni są rodzice
- w Opocznie jest brak ścieżek rowerowych, które usprawniałyby komunikację po mieście rowerzystom
-brak atrakcyjnych ścieżek dla pieszych i biegaczy;
Oto nasze pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej:
-budowa siłowni na świeżym powietrzu w wielu miejscach miasta
-budowa parku miejskiego- odpowiednie miejsce dla wszystkich obywateli bez względu na wiek
-zwiększenie środków na basen dla młodzieży
-budowa ścieżek rowerowych, pieszych i biegowych na terenie całego miasta
-większe zagospodarowanie terenów wokół zalewu
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiliśmy licealistom i gimnazjalistom, jak również gronu pedagogicznemu oraz p. dyrektor M. Kozłowskiej. W sali AV w, murach naszej szkoły dnia 25.03.br zebrało się nas 120 osób ! Na spotkaniu mieliśmy okazję udzielić informacji uczniom, dlaczego podjęliśmy tę problematykę, co jest celem tego projektu. Wysłuchaliśmy również propozycji zmian w badanym terenie działań.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, o pomoc i rady udaliśmy się do Starostwa Powiatowego i Biura Poselskiego Roberta Telusa. Jednak najważniejszą rozmowę odbyliśmy dnia 01.04.br w Urzędzie Miasta z v-ce burmistrzem p. Andrzejem Kacprzakiem. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu, w planach włodarzy jest wiele interesujących inwestycji dotyczących atrakcji i zaplecza sportowego w naszym mieście. Przedstawiliśmy mu nasze postulaty i propozycje. Trwająca godzinę rozmowa o naszym mieście i jego rozwoju rekreacyjno-sportowym była owocna. Oto plany i projekty inwestycji :
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zalewie
-pumptrack
-plan rozwoju zaplecza sportowego szkół
-plan budowy lodowiska miejskiego
-projekt budowy parku miejskiego
-plan budowy profesjonalnych ścieżek biegowych, rowerowych i pieszych
-plan podwyższenia środków na basen dla dzieci i młodzieży

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze