OCENA ZESPOŁU: 22PKT
Ocena cząstkowa: 5,5PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, zadawane pytania były konkretne. Przedstawione wnioski mają postać realnych pomysłów na działania. Plan działań również jest konkretny i dobrze przemyślany. Wartością szczególną jest promocja przeprowadzonego badania w telewizji oraz włączenie telewizji do przeprowadzenia badania. Gratulujemy ciekawego pomysłu!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

STER NA SKWER!
STER NA SKWER!

"Cała naprzód ku nowej przygodzie!" Chcemy odmienić zaniedbany skwer przy ul. Sierakowskiego w Radomsku - niebezpieczny i zaniedbany. W jaki sposób? Jak najbardziej ekologiczny, tani i angażujący osoby w różnym wieku.

"Cała naprzód ku nowej przygodzie!" Chcemy odmienić zaniedbany skwer przy ul. Sierakowskiego w Radomsku - niebezpieczny i zaniedbany. W jaki sposób? Jak najbardziej ekologiczny, tani i angażujący osoby w różnym wieku.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przeprowadzenie zadania rekrutacyjnego - „Telewizja przyjechała” odbyło się na dwóch etapach: Etap 1 – badawczy (01-30.03.2015), mający na celu zebranie informacji od stosunkowo szerokiego grona ekspertów i osób zainteresowanych zmianami.
Etap 2 – realizacja badania (31.03 – 01.04.2015)

Pierwotnie mieliśmy zorganizować happening, podczas którego mieliśmy przeprowadzić nagranie; zaprezentować prototyp mebli parkowych wykonanych z europalet, strefę treningową (crossfit, joga i fitness); zaplanowany był także piknik. Jednak warunki pogodowe pokrzyżowały nam plany i musieliśmy ograniczyć się do nagrania sondy ulicznej - „Telewizja przyjechała” przy współpracy z telewizją lokalną NTL. W sondzie, podzielonej z uwagi na fatalną pogodę na dwa dni, zadawaliśmy nasze pytania badawcze dotyczące wybranego skweru przy ulicy Sierakowskiego w Radomsku. Część druga nagrania (przy użyciu amatorskiego sprzętu) miała miejsce dzień później na terenie naszej szkoły oraz ulic naszego miasta. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Przygotowując się do sformułowania pytań badawczych, spotkaliśmy się z licznymi ekspertami (osoby, które zaprosiliśmy do naszej szkoły – w rubryce „Sojusznicy...”)
Między innymi pytaliśmy uczestników badania, co zrobić, aby:
- stworzyć wśród młodych modę na bywanie w parkach(w trakcie debaty w I LO w Radomsku często podnoszona była kwestia, że brak jest miejsc dla młodzieży)
- stworzyć modę na uprawianie sportu na wybranym skwerze
- podnieść poziom bezpieczeństwa
- skwer był atrakcyjny, stosunkowo niewielkim nakładem środków pieniężnych (10000 zł ewentualnie osiągniętych dzięki naszemu projektowi z budżetu obywatelskiego)

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W realizacji zadania wzięło udział 30 osób. Wzięliśmy pod uwagę głosy młodzieży uczestniczącej w naszej debacie a pytania kierowaliśmy głównie do młodzieży przechodzącej przez skwer w drodze ze szkoły. W tej części nagrania pojawiła się również wypowiedź dwóch zuchów mających nieopodal swoją harcówkę. Niestety, padający deszcz ze śniegiem powodował, że mieliśmy problemy z zaangażowaniem rozmówców do nagrania; wypowiedzi były krótkie i zdawkowe. Nagranie musieliśmy poszerzyć o pozyskanie wypowiedzi od kilku pozostałych osób na terenie miasta i naszej szkoły. W tej części wypowiadały się także nieco starsze osoby – nasze nauczycielki, czy też emeryci.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Na podstawie spotkań z ekspertami i wypowiedzi badanych, doszliśmy do wniosku, że na skwerze potrzebne jest miejsce, które ma być atrakcyjne dla każdego – niezależnie od wieku i statusu, a jednocześnie zrealizowane stosunkowo niedrogim kosztem.

Pomysły, które możemy zrealizować we własnym zakresie, angażując okolicznych mieszkańców, architekta, młodzież z naszej szkoły oraz sponsorów – partnerów przedsięwzięcia:
- odnowienie części ławek
- zainstalowanie mebli parkowych z europalet
- zainstalowanie gazonów na kwiaty (gazony wykonane z produktów z odzysku)
- wyznaczenie strefy rekreacyjnej
- nasadzenie kwiatów i traw w celu uatrakcyjnienia miejsca

Pomysły i wnioski, które zasygnalizowaliśmy w UM Radomsko:
- zainstalowanie oświetlenia
- ogrodzenie skweru od strony torowiska
- przycięcie nazbyt wysokich drzew
- wymiana nawierzchni (obecnie nawet przy niewielkich opadach deszczu tworzą się kałuże i błoto)
- wyznaczenie strefy piknikowej z zainstalowanym na stałe grillem i minisiłowni
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki i wnioski z naszych badań dotarły do podmiotów bezpośrednio związanych z terenem, który pragniemy zmienić:
- młodzieży z naszego liceum, poprzez rozmowę indywidualną z naszymi kolegami i koleżankami ze szkoły oraz stronę internetową I LO w Radomsku;
- władzom Urzędu Miasta Radomsko, w ramach spotkania i przekazania raportu z wykonanego działania;
- mieszkańcom Radomska i terenów od Zawiercia po Rawę Mazowiecką, dzięki promocji wydarzenia w telewizji NTL

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z prośbą o umożliwienie dotarcia do osób wykluczonych społecznie, w celu zaangażowania ich w realizację zadania.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Sojusznikami i zarazem sponsorami będzie dwóch przedsiębiorców - stolarzy, którzy wykonają dla nas kilka mebli parkowych z europalet, a następnie przewiozą je na skwer. Mamy również poparcie właściciela szkółki roślin ozdobnych, który przekaże nieodpłatnie rośliny do realizacji nasadzeń. Wraz z naszymi kolegami i koleżankami z klasy oraz podopiecznymi MOPSu chcemy skosić część trawnika i dostosować na potrzeby strefy rekreacyjnej, gdzie na wolnym powietrzu będzie można wykonać szereg ćwiczeń. Na zaproszenie Pani Prezydent Miasta Radomsko, chcemy zaangażować się w prace nad pozyskaniem funduszy ze środków z budżetu obywatelskiego. Mamy nadzieję, że rozpisany przez nas projekt uzyska akceptację społeczną i uda nam się zdobyć zakładaną sumę 10,000 złotych (lub więcej) na realizację dodatkowych zadań.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze