OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w różnorodnej formie, jedna z nich była zbliżona do opisanej w przewodniku. Zadawane pytania były dosyć ogólne, dotyczyły całego miasta. Wnioski polegają w dużej mierze na przeprowadzeniu inwestycji, warto również zastanowić się czy są możliwe mniejsze zmiany (w krótszej perspektywie czasowej), które nie wymagają tak dużych nakładów finansowych. Plan działań nie jest jasny np. nie jest określony udział zespołu w prace stowarzyszenia. Szczególną wartością pracy są pozyskani sojusznicy.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Stwórz z nami tomaszowski raj
Stwórz z nami tomaszowski raj

Czy w mieście, w którym mieszkasz może być raj?
Mieszkańcy miast często nie zdają sobie sprawy,że to,jak wygląda ich otoczenie,zależy w dużej mierze od nich samych. Postanowiłyśmy zbadać,jak ta kwestia wygląda w naszym rodzinnym mieście.

Czy w mieście, w którym mieszkasz może być raj?
Mieszkańcy miast często nie zdają sobie sprawy,że to,jak wygląda ich otoczenie,zależy w dużej mierze od nich samych. Postanowiłyśmy zbadać,jak ta kwestia wygląda w naszym rodzinnym mieście.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

20.03.15r. przeprowadziłyśmy sondę wśród mieszkańców, w której zadawałyśmy pytania dotyczące problemów miasta. Część osób twierdziła, że miasto im się podoba, a inni że jest tutaj „nędza i rozpacz”. Drugim etapem badań było zorganizowanie spotkania, podczas którego ankietowani odpowiadali na pytania badawcze, które zamieszczone były na zeskanowanych pocztówkach. Udało nam się zorganizować spotkanie w stołówce, na której szczególnie nam zależało, ponieważ znajdują się tam stare zdjęcia Tomaszowa Mazowieckiego. Akcja rozpoczęła się dnia 30.04.2015r. o godzinie 16.00. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mogli poznać historię swojego miasta dzięki książkom i starym pocztówkom. Zaplanowane spotkanie u prezydenta miasta- Marcina Witko- odbyło się 3 marca. Odpowiedzi nie były lakoniczne, przede wszystkim widziałyśmy, że prezydent bierze do siebie to, co mówią ludzie. Teraz wiemy, że również młodzież ma wpływ na rozwój miasta.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

3.  Czy są takie miejsca, którymi możemy się pochwalić?
Co zmieniło się u nas na lepsze w przeciągu kilkunastu lat?
Gdzie najczęściej chodzą państwo na spacery? Dlaczego akurat tam?
Co można obecnie zmienić w Tomaszowie?
Czy kontakt z władzami miasta jest należyty?
Czy młodzi ludzie mają wpływ na to, co dzieje się w mieście?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W akcji wzięło udział bardzo dużo osób. W samym sondażu uczestniczyło dwadzieścia osób ( dwoje uczniów gimnazjów lub liceów, sześciu dorosłych oraz dwanaście emerytów). W filmiku, mającym na celu dokumentację sondy nie było możliwości przedstawienia wszystkich ankietowanych ze względu na limit czasowy. W drugim etapie badania było 18 osób (ośmioro uczniów gimnazjów lub liceów, dziesięcioro dorosłych). Na zadawane pytania najchętniej odpowiedzi udzielali emeryci, którzy mieli jasno sprecyzowane argumenty, oni też najczęściej dostrzegali pozytywne zmiany, jakie zaszły  w Tomaszowie od 1989r. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

-Część mieszkańców Tomaszowa jest zadowolona z życia w naszym mieście i niczego by nie zmieniała.
-Spora grupa wskazuje konkretne rzeczy, które powinny ulec zmianie: więcej ścieżek rowerowych, zwłaszcza prowadzących nad brzegi rzeki Pilicy oraz Wolbórki, poszerzenie ścieżki prowadzącej do Grot Nagórzyckich, zwiększenie liczby miejsc pracy, przywołanie do życia kina i sali teatralnej, lepsza opieka nad ludźmi bezdomnymi, zagospodarowanie terenów po starych, nieistniejących już fabrykach, zadbanie o nawierzchnie chodników.

-Władze miasta powinny lepiej informować o tym, jak możemy wpływać na rozwój naszego miasta, jak można się z nimi kontaktować. Formy dostępu do radnych i prezydenta miasta powinny być zróżnicowane, dostosowane np. do wieku mieszkańców (wiekowi emeryci rzadko są przecież użytkownikami Internetu).
 - Konieczne jest zaktywizowanie niezainteresowanych lokalnymi problemami młodych ludzi.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Informacje na temat przeprowadzonego badania, pisemne sprawozdanie oraz zdjęcia zostały zamieszczone na oficjalnej stronie naszej szkoły http://www.gim3tomaszow.wikom.pl/. Filmiki dotyczące naszych działań (sonda i wypisywanie pocztówek do założyciela miasta- Tomasza Ostrowskiego) udostępniłyśmy na portalu YouTube. Zebranymi wnioskami podzieliłyśmy się z klasą na lekcji języka polskiego, co wywołało burzliwą dyskusję. Niestety część naszych kolegów nie interesowało się tym,  co się dzieje wokół nich. Warto się wspólnie z pomagającymi nam koleżankami zastanowić, jak to zmienić, jak zrobić, aby ich zaktywizować lub przynajmniej zainteresować lokalną problematyką.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Przeprowadzone badanie uzmysłowiło nam, że nasze zdanie również się liczy i zamiast narzekać na zły stan w mieście, możemy wziąć sprawy w swoje ręce i choćby wysłać e-maila do władz miasta. Nurtujące sprawy mieszkańców będą zgłaszane do Młodzieżowej Rady Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, która wniesie świeże spojrzenie na problemy mieszkańców. Dzięki naszym działaniom w szkole powstanie Stowarzyszenie na Rzecz Tomaszowa,  które podejmie się zorganizowaniu akcji społecznościowych,  np. kontrolowanie czystości miasta, zwrócenie uwagi na problemy dotyczące mieszkańców, zaktywizowanie niezainteresowanych lokalnymi problemami młodych ludzi.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze