OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało ciekawie opisane, choć szkoda, że nie zamieściłyście zdjęć lub filmu dokumentującego przeprowadzony spacer. W spacerze również wzięła udział mniejsza liczba niż wymaga (12). Wnioski mają postać realnych działań. Plan jest ciekawy i możliwy do realizacji. Wartością dodatkową badania była współpraca z partnerami.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Szara rzeczywistość dwóch kółek
Szara rzeczywistość dwóch kółek

Chcemy skupić się na problemach młodych ludzi. Lubimy działać społecznie. Możliwość zmiany naszej gminy daje dużo radości, zapału do pracy i poczucia siły. Mamy dużo pomysłów i chcemy wcielać je w życie. Chcemy wnieść powiew świeżości i kreatywności!

Chcemy skupić się na problemach młodych ludzi. Lubimy działać społecznie. Możliwość zmiany naszej gminy daje dużo radości, zapału do pracy i poczucia siły. Mamy dużo pomysłów i chcemy wcielać je w życie. Chcemy wnieść powiew świeżości i kreatywności!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Uzbrojone w aparaty fotograficzne, notesy i kredki, wraz z chętną do pomocy młodzieżą z naszej szkoły, 18 marca 2015 roku o godzinie 16 wyruszyliśmy w  "podróż" uliczkami Niewiadowa. Ochotnicy z Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów zostali podzieleni na pięć 2-osobowych drużyn. Zaczepiając przypadkowych przechodniów, prosiliśmy ich o narysowanie ulubionych zajęć na świeżym powietrzu. Większość rysunków przedstawiała wielokolorowe rowery. Zaciekawione, postanowiłyśmy zagłębić się w temat turystyki rowerowej, zadając pytania na temat kolarstwa w naszej gminie. Tak powstała Dwukołowa Ankieta, w której wzięło udział ponad 100 osób, głównie w wieku 14-18 lat. Okazało się, że najchętniej i najczęściej jeżdżą kobiety, ale to mężczyźni przebywają większe odległości na dwukołowych pojazdach. Z tymi, którzy nie brali udziału w ankiecie, przeprowadziliśmy wywiady. Zadaliśmy każdemu z uczestników 2-3 pytania otwarte wymagające uzasadnienia, a odpowiedzi spisałyśmy.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

I. ROWERZYŚCI
1. Czy na Twojej trasie rowerowej są miejsca, gdzie możesz odpocząć i zaparkować rower?
2. Czy Twoja trasa rowerowa jest bezpieczna?
3. Czy otoczenie Twojej ścieżki rowerowej jest przyjazne, czy jadąc rowerem nie wdychasz spalin i innych zanieczyszczeń?
4. Czy Twoja ścieżka rowerowa jest dobrze oświetlona?
II. PIESI
1. Czy przeszkadza Ci, że obok chodnika znajduje się ścieżka rowerowa?
2. Czy rowerzyści, mimo ścieżki rowerowej nie wjeżdżają na chodnik, czy piesi nie wchodzą na ścieżkę rowerową? 
3. Czy nocą dobrze widać z daleka rowery? Czy są one dobrze oznakowane?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 12 osób (4 osoby w wieku 14 lat, 4 osoby w wieku 13 lat, 4 osoby w wieku 15 lat oraz ponad 100 ankietowanych). Kilka dni przed "wyprawą" podałyśmy w naszej szkole informację
o przedsięwzięciu. Informacja o projekcie została również zamieszczona na Facebooku. Na termin naszego spaceru badawczego wybrałyśmy popołudniowe godziny środy. Szczęście nam sprzyjało,
gdyż spotkaliśmy na ulicy wiele młodzieży, która chętnie włączyła się do realizowania projektu. Skierowałyśmy się również do redaktora naczelnego "Naszej Gminy”, który obiecał wspomnieć o naszym przedsięwzięciu w następnym numerze gazety.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.rowerzyści wjeżdżają na chodnik, piesi wchodzą na ścieżki rowerowe - kampania informacyjna wśród przedszkolaków, uczniów i dorosłych
2.na trasie rowerowej nie ma miejsc do odpoczynku - na nowej, leśnej ścieżce powstałyby odpowiednie miejsca do odpoczynku, ławki. Dodatkowo można by odpocząć w leśniczówce, która jest punktem końcowym trasy
3.w naszej miejscowości nie ma miejsc, gdzie rowerzyści mogą zaparkować rower - należy postawić stojaki na rowery we współpracy z administracją osiedla
4.brak koszy na śmieci, wiele osób wyrzuca śmieci na pobocze - należy postawić kosze
5.ścieżka rowerowa prowadzi do "nikąd", położona jest bezpośrednio obok asfaltu, co jest dużym minusem w oczach młodzieży - w naszych głowach powstał pomysł, aby wykorzystać starą, rzadko uczęszczaną leśną drogę i przeprowadzić wzdłuż niej leśną trasę rowerową. Dużym plusem byłoby położenie w lesie (świeże powietrze, ładne widoki i zero nudy) - należy oznaczyć drzewa, wytyczając "szlak"
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wszystkie wnioski przekazałyśmy do wójta gminy Ujazd, który obiecał przyjrzeć się problemowi. Efekt naszej pracy niebawem ukaże się w "Naszej Gminie" i na oficjalnej stronie Gminy Ujazd. Wyniki naszego badania zostały również udostępnione uczestnikom projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej i Facebooka, Podleśniczej Nadleśnictwa Budziszewice Marcie Dudzie, a także nauczycielom Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów, zainteresowanych naszym przedsięwzięciem. Na Facebooku, w grupie młodzieży z Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów została udostępniona informacja o postępach naszego projektu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Oto co planujemy:
-zaprojektować leśną trasę ścieżki rowerowej
-oznaczyć drzewa wytyczające trasę
 -Leśniczy Nadleśnictwa Budziszewice wyraził zgodę na to, aby leśniczówka była punktem końcowym i odpoczynkowym dla rowerzystów
-przeprowadzenie kampanii informaycjnej na temat bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych
-kampania promująca nową ścieżkę
-konkursy dla młodzieży na plakaty i filmy informujące o powstaniu nowej trasy rowerowej
-na Facebooku oraz w sklepach na terenie gminy zostaną umieszczone ulotki z mapką trasy i informacją o jej otwarciu
-pozyskanie sponsorów i ustawienie stojaków na rowery na terenie osiedla
-ustalenie i zagospodarowanie miejsc postojowych na trasie ścieżki rowerowej
-zorganizowanie Małej Masy Krytycznej (rajd dla przedszkolaków) oraz występów muzycznych gminnej młodzieży w ramach promocji trasy

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

W działaniach uczestniczyli ochotnicy z Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów. Razem z nauczycielką w ZS w Osiedlu Niewiadów, ponownie udałyśmy się do wójta gminy Ujazd, w celu ustalenia szczegółów przebiegu trasy. Do oznakowania drzew chętnie zgosili się szkolni harcerze. Z pędzlem w dłoni niedługo ruszą do  działań. W szkolnej pracowni komputerowej projektowano ulotki, natomiast plakatami zajęły się przedszkolaki z SP w Osiedlu Niewiadów! Było przy tym dużo śmiechu i zabawy! Plakaty wyszły naprawdę barwne i zachęcające! Z okazji uroczystego otwarcia trasy, młodzi artyści dadzą prawdziwy koncert! Będą śpiewać, tańczyć i recytować wiersze, a następnie – miejmy nadzieję - wszyscy uzbrojeni w uśmiechy wezmą udział w pierwszym rajdzie rowerowym nową trasą!
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym osiągnieciem naszego projektu jest to, że trasa cieszy się ogromną popularnością wśród okolicznej młodzieży, co spełnia jeden z naszych celów. Wieść o jej otwarciu jest podobno tematem numer jeden w rozmowach nastolatków. Przechodząc obok mijesca zaplanowanej trasy, zawsze znajdzie się osobę, która właśnie wybiera się do leśniczówki w Budziszewicach na rowerze. W miejscach przeznaczonych do postoju, opierają środki transportu, na razie, o drzewa, lecz niedługo będą się opierać o nowo pomalowane stojaki. W miejscach postoiskowych będą się również znajdować ławki, na których będzie można usiąść po wyczerpującej jeździe i przegryźć coś na dodanie sił. Cieszymy się, że młodzież dostrzegła jaki może mieć głos w sprawach gminnych. Niech wszyscy dostrzeżą, że równie ważny jest głos młodzieży.
Co się NIE udało i dlaczego?

Praktycznie wszystko w naszym projekcie udało się omówić i zaplanować. Czekamy jedynie na stojaki na rowery, ławki do miejsc postoju i oznakowanie drzew przez harcerzy.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

-Wójt gminy Ujazd, Pan Artur Pawlak, wsparł nas finansowo i zatwierdził plan trasy. To dzięki niemu udał się nasz projekt!
-Pani Mira Korbel, nauczycielka w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów wspierała nas nie tylko mentalnie. W nasz projekt włożyła bardzo dużo serca. Pomogła nam organizować spotkania z wójtem i podleśniczą Nadleśnictwa Budziszewice, panią Martą Dudą.
-Wiktoria Wojciechowska towarzyszyła nam przez cały projekt z aparatem w ręku. Dzięki niej mamy wysokiej jakości zdjęcia i graficzną pamiątkę planowania trasy.
-Ochotnicy z Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów pomogli przy opracowaniu ulotek informujących o przyszłym otwarciu trasy rowerowej i pomagali w ich rozdawaniu.
-Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Osiedlu Niewiadów w radością rysowały kolorowe plakaty

-Dyrektor Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów udostępnił pracownię komputerową, by zaprojektować ulotki

-Jarosław Cielebon, czyli osoba, która najbardziej rozgłośniła projekt trasy wśród ludzi starszych - poprzez publikację artykułów naszego auorstwa w miejscowej gazecie
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Ochotnicy z Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów pomogli w projektowaniu ulotek reklamujących trasę rowerową. Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Os. Niewiadów narysowały barwne plakaty. Młodzi artyści wezmą udział w koncercie na uroczystości otwarcia trasy rowerowej. Nauczyciele oraz rodzice dzieci z Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów pomogą w organizowaniu rajdu rowerowego i „Małej masy krytycznej.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Planujemy zrobić to, o czym wspomniałyśmy wyżej. Dodatkowo, na 11 czerwca zaplanowany jest rajd na naszej trasie z pracownikami pobliskiej firmy „Euroglas”.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze