OCENA ZESPOŁU: 9PKT
Ocena cząstkowa: 2,25PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Objazdowe kino i zaangażowanie urzędu miasta to bardzo ciekawe pomysły. To cenne, że postaracie się pozyskać sojuszników takich jak sponsorzy. Niestety w Waszym badaniu nie ma żadnego elementu aktywizacji, animacji uczestników - sposób wykonania zadania znacząco odbiega od sposobu opisanego w przewodniku (dlatego musieliśmy Wam uciąć punkty za przeprowadzenie zadania). Wasz plan działań jest bardzo skrótowy - nie pokazuje co będziecie robić krok po kroku.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Szczuczyn dla młodych
Szczuczyn dla młodych

Jesteśmy uczniami III klasy Technikum w Zespole Szkół w Niećkowie, przeprowadziliśmy ankietę w Szczuczynie, mieście z ciekawą i długą historią, pytając mieszkańców, głównie młodzież o miejsca do spotkań dla młodzieży.

Jesteśmy uczniami III klasy Technikum w Zespole Szkół w Niećkowie, przeprowadziliśmy ankietę w Szczuczynie, mieście z ciekawą i długą historią, pytając mieszkańców, głównie młodzież o miejsca do spotkań dla młodzieży.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie "Telewizja przyjechała" przeprowadziliśmy 2 kwietnia 2015r. w Szczuczynie, pod pomnikiem Stanisława Antoniego Szczuki, założyciela miasta, a także w Urzędzie Miasta w Szczuczynie. Mieszkańcy Szczuczyna oraz pracownicy Urzędu Miasta, chętnie odpowiadali na nasze pytania.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze
1. Gdzie w Szczuczynie młodzież spędza wolny czas?

Pytania do uczestników

1. Czy korzystasz z atrakcji przygotowanych przez miasto?
2. Czy uczestniczysz w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury?
3. Jakich miejsc w Szczuczynie brakuję dla młodzieży?
4. Jaka część naszego miasta i okolicy jest najatrakcyjniejsza?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców Szczuczyna. Zapytaliśmy 30 osób, zdecydowana większość pytanych do młodzież w wieku 10-19 lat.

Ankieta dotyczyła w dużym stopniu młodzieży, dlatego to właśnie młodzież najchętniej brała w niej udział.
Mieszkańcy Szczuczyna zdecydowali się z nami porozmawiać, ponieważ chcą, aby młodzież miała gdzie spędzać wolny czas.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski

Przeprowadzona ankieta pokazała, że miejscami w którym młodzież najchętniej spędza wolny czas są nowy i stary park oraz boiska.
1. Należy zwiększyć poziom bezpieczeństwa w nowym parku - założenie monitoringu
2. Ustawienie koszy na psie odchody
3. Miejsce gier (bilard, tenis, itd.)
4. Obiekty sportowe
5. Kino

Pomysły

1. Zorganizujemy spotkanie z Burmistrzem Szczuczyna
2. Znaleźć sponsora, który sfinansuje zakup koszy.
3. W nowo powstającym Centrum Kultury w Szczuczynie zrobić salon gier.
4. Utworzenie kina objazdowego.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy uczniom oraz nauczycielom naszej szkoły na apelu oraz umieściłyśmy szczegółowe informacje na ten temat na stronie internetowej szkoły. Poinformowałyśmy również znajomych, przyjaciół i rodzinę na portalu społecznościowym Facebook.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Będziemy w dalszym ciągu rozmawiać z pracownikami oraz burmistrzem Szczuczyna, na temat zorganizowania w powstającym Centrum Kultury w Szczuczynie, salonu gier dla młodzieży. Dostaliśmy również informację, że planowana jest budowa skatepark przy Centrum Kultury.
Będziemy starali się znaleźć sponsora, który zakupi kosze na odchody psów w nowym parku, aby poprawić jego wygląd.
Będziemy starali się zorganizować kino objazdowe przy Centrum Kultury w Szczuczynie.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze