OCENA ZESPOŁU: 21PKT
Ocena cząstkowa: 5,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 3PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Zadane pytania były konkretne i dotyczyły tematu badania. Jednocześnie w relacji brakuje informacji o tym, kto konkretnie wziął udział w badaniu (przedział wiekowy) oraz ile osób. Ponadto zdaniem komisji badanie nie miało charakteru animacyjnego – nie stworzono atmosfery studia telewizyjnego. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski są konkretne (tj. dotyczą konkretnego projektu) i zawierają pomysłu na konkretne działania. Jednocześnie sprawdzający nie rozumie związku pomysłów na działania (np. nr 1 i 3) z wyciągniętymi wnioski – związek ten nie został pokazany. PLAN DZIAŁAŃ Przygotowany plan działań dotyczy realizacji dwóch pomysłów, nie jest jednak kompletny (tj. nie uwzględniono uzyskania zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy), a także szczegółowo opisany (m.in. nie określono ram czasowych). SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Pracę wyróżnia poprawność merytoryczna – badanie zostało przeprowadzone wzorcowo. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Szpilka na Bierutów
Szpilka na Bierutów

Dnia 30.03 w Bierutowie przeprowadziłyśmy badanie. Uczestniczyli w nim przechodnie. Po przeprowadzonym badaniu, plan miasta z zamieszczonymi na nim opiniami mieszkańców przekazałyśmy burmistrzowi. Nadszedł czas na zmiany...

Dnia 30.03 w Bierutowie przeprowadziłyśmy badanie. Uczestniczyli w nim przechodnie. Po przeprowadzonym badaniu, plan miasta z zamieszczonymi na nim opiniami mieszkańców przekazałyśmy burmistrzowi. Nadszedł czas na zmiany...

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zanim przystąpiłyśmy do badania solidnie się do tego przygotowałyśmy. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca w mieście zabrałyśmy się do przygotowania planu miasta. Po dwóch godzinach pracy udało nam się wydrukowaną na dwunastu kartkach, z przygotowanymi szpilkami, kartkami oraz mini legendą mapę rozwiesić w centrum miasta. Następnie przygotowałyśmy pytania. 

        Nasze badanie od początku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli za zadanie przypiąć w wybrane miejsce karteczkę z kolorem: zielonym (miejsce ,,na plus"), czarnym (miejsce ,,na minus") lub pomarańczowym (miejsce na budowę czegoś). Następnie osoby badane odpowiadały na nasze pytania związane  Bierutowem.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

*Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w Bierutowie ?
*Czy jest coś co chciał(a)by Pan/Pani zmienić w naszym mieście ?
*Czy w Bierutowie brakuje miejsc pracy ?
*Jakie są miejsca zaniedbane w naszym mieście ?
*Gdzie młodzież może spędzać czas wolny podczas wakacji w Bierutowie ?
*Jakim miejscem może się pochwalić nasze miasto ?
*Czego brakuje w Bierutowie ?
*Czy chciałby Pan/Pani żeby w Bierutowie powstał zbiornik wodny w celu rekreacyjnym ?
*Gdzie spędza Pan/Pani najwięcej czasu ?
*Jakie miejsca według Pana/Pani wymagają szybkiego remontu, naprawy ?

 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu uczestniczyły osoby w różnym wieku ( od przedszkolaków, aż do osób emerytowanych ), które zainteresowały się dużą, kolorową mapą zamieszczoną w centrum miasta. Głównie byli to przechodnie, ale zdarzały się także osoby, które specjalnie kierowały się w naszą stronę aby umieścić na planie także swoją szpilkę. Powodem takiej reakcji, było również późniejsze przekazanie mapy burmistrzowi, o czym nie bałyśmy się wspomnieć mieszkańcom naszego miasta. Łącznie w naszym badaniu wzięło udział 36 osób.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Mieszkańcy Bierutowa są zainteresowani ,,życiem" naszego miasta.
2. Nasze miasto posiada miejsca którymi może się pochwalić (mieszkańcy najbardziej cenią salę sportową, oraz nowe drogi na osiedlu).
3. Kamienice wokół rynku oprócz odmalowania potrzebują także remontu wewnątrz.
4. W wielu miejscach chodniki nie nadają się do użytku.
5. Posiadamy wolne działki, które można wykorzystać na budowę placów zabaw.
6. Wszyscy uczestnicy badania chcą, aby w Bierutowie powstał zbiornik wodny w celu rekreacyjnym.
7. Bierutów posiada miejsca nieoświetlone oraz bez drogi.
8. Powinna zostać wzmocniona kontrola w naszym mieście.
 
Nasze pomysły:
1. Zorganizować akcję, której na celu będzie wysprzątanie skwerku na ul.1 maja oraz postawienie tam dodatkowych koszy na śmieci.
2. Zorganizować zbiórkę pieniężną na wyremontowanie ścieżki w parku.
3. Zdobyć pieniądze na zabezpieczenie muru obronnego przy kościele św. Katarzyny.

 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wyniki ogłosiłyśmy poprzez portal społecznościowy. Tam opisałyśmy przebieg naszego badania oraz zamieściłyśmy zdjęcia planu miasta z już przypiętymi szpilkami. Oprócz tego wydrukowałyśmy te zdjęcia i rozdałyśmy w najczęściej uczęszczanych sklepach przez Bierutowian. Do każdego działania dołączyłyśmy nasz plan zmian i analizę pytań w postaci wykresów.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1. Nasz pierwszy plan polega na zorganizowaniu akcji, której na celu byłoby wysprzątanie skwerku przy ul. 1 Maja oraz zbiórka pieniężna wśród mieszkańców na śmietniki. Naszą rolą w tym zadaniu byłoby: ogłoszenie takiej akcji, rozwieszenie plakatów o zbiórce pieniężnej, znalezienie ewentualnego sponsora, zorganizowanie sprzątania. Do tego działania chcemy zaangażować: firmę ,,Osadkowski SA", miejscowy sklep, mieszkańców Bierutowa.

2. Drugi plan polega na zbiórce pieniężnej, która zostanie przeznaczona na remont ścieżki w parku. Naszym zadaniem byłoby: ogłoszenie tego działania, przeprowadzenie zbiórki, znalezienie sponsora. Do akcji chcemy zaangażować: gminę (po budowie dróg na osiedlu zostało trochę kostki, którą można wykorzystać), miejscowy sklep z kostką, mieszkańców Bierutowa, firmę budowlaną.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Dnia 23.05 zorganizowałyśmy sprzątanie naszej miejscowości. Naszą działalność zaczęłyśmy od zebrania osób, które mogłyby nam pomóc. W tym celu rozwiesiłyśmy ogłoszenia w centrum miasta. Trzy dni później wraz z osobami, które się zgłosiły do akcji ustaliliśmy plan naszego sprzątania. Na początku zajęliśmy się szkolnym boiskiem, potem parkiem a na końcu placem zabaw. W działaniu wzięło udział dziesięciu uczniów. Naszą rolą w zadaniu było przygotowanie potrzebnych rzeczy i zorganizowanie osób do pomocy.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem było dla nas zorganizowanie osób, które wzięły udział w naszym działaniu. Nie sądziłyśmy, że nasza akcja będzie się cieszyć jakimkolwiek zainteresowaniem. 
Co się NIE udało i dlaczego?

Z pośród trzech działań, które zaplanowałyśmy dwa nie doszły do skutku. Po rozmowie z burmistrzem zrozumiałyśmy, że naszej miejscowości obecnie nie stać na takie drobiazgi. Dzisiejsze potrzeby Bierutowa przeważają budżet gminy. Dlatego będziemy czekać, aż sytuacja naszego miasta trochę się poprawi.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

W naszych działaniach udział wzięli uczniowie gimnazjum. Po rozwieszeniu ogłoszeń zgłosiłyśmy się do biura firmy OsadkowskiSA. Tam nasze działania zostały przyjęte z uśmiechem. Zaoferowano nam pomoc w zorganizowaniu kilku rzeczy potrzebnych do sprzątania, które okazały nam się przydatne w trakcie zadania. 
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Do sprzątania zgłosiło się dziesięcioro uczniów. Wspólnie podzieliliśmy się na trzy grupy. Pierwsza była odpowiedzialna za podnoszenie szklanych butelek, druga zbierała pozostałe śmieci, a trzecia nosiła worki. Podział wynikał z zaopatrzenia. 
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Po 31 maja chcemy nadal kontynuować walkę o ścieżkę w parku. Wiele osób skarży się na jej stan, a dzieci często przewracają się na ,,porytym" asfalcie. Do odremontowania dróżki chcemy wykorzystać kostkę, która najprawdopodobniej zostanie po zakończeniu budowy dróg na naszym bierutowskim osiedlu. Obecnie czekamy.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze