OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Opis spaceru badawczego jest bardzo ogólny, a relacja nie zawiera żadnych materiałów dokumentujących spacer (udokumentowana jest ankieta i samo boisko). Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na działania. Plan jest realny do wykonania, jednak nie zawiera innowacyjnych pomysłów. Szczególna wartość: sposób realizacji zadania nie wyróżnia się na tle innych zespołów. Macie bardzo pozytywną energię, w przyszłości postarajcie się o lepszą dokumentację głównego działania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Szukając przestrzeni dla młodych
Szukając przestrzeni dla młodych

W naszej okolicy brakuje miejsca na spotkanie się z rówieśnikami. Musimy to zmienić! Przy naszym zaangażowaniu powstanie przestrzeń dla młodzieży :)

W naszej okolicy brakuje miejsca na spotkanie się z rówieśnikami. Musimy to zmienić! Przy naszym zaangażowaniu powstanie przestrzeń dla młodzieży :)

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie odbyło się 29.03.2015r. i dotyczyło znajdującej się w miejscowości Trębaczew wolnej przestrzeni zwanej "boiskiem", na którym znajdują się dwie prowizoryczne bramki. Miejsce to cechują piękne widoki oraz bezpieczeństwo w pobliżu ruch wszelkich pojazdów jest zdecydowanie minimalny. Chcąc poznać opinię innych na temat przestrzeni dla młodzieży przeprowadziłyśmy badanie w formie ankiety na terenie miejscowości. Dokładnie trzy dni później rozdałyśmy ją również we wszystkich klasach naszego gimnazjum. Pomysł uzyskał duże zainteresowanie ze strony społeczności szkolnej oraz lokalnej.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

- Czy w najbliższej okolicy dostrzegasz przestrzeń przyjazną młodzieży?
- Czy uważasz że brakuje takich miejsc?
- Czy chciałbyś żeby powstawało wiecej takich miejsc?
- Jakiego rodzaju przestrzeń jest najbardziej potrzebna? 
- Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w przestrzeni publicznej?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 60 osób (40 nastolatków,13 dzieci, 3 osoby dorosłe, 2 matki z dziećmi, 2 osoby starsze). Pięć dni przed spacerem po miejscowości wywiesiłyśmy plakaty na tablicy informacyjnej oraz w pobliskim sklepie. Utworzyłyśmy wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook, co ciekawe przyciągnęło to nie tylko młodych odbiorców. Na termin wybrałyśmy niedzielne popołudnie z uwagi na czas wolny mieszkańców. Naszym kolejnym działaniem było przeprowadzenie ankiety w szkole dzięki czemu poznałyśmy opinię młodzieży.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Trakcie spaceru odkryłyśmy wolną przestrzeń do zagospodarowania->należy wymienić dwie bramki na tym terenie w wyniku czego powstanie miejsce do gry w piłkę nożną
2. Brakuje tu również miejsc do odpoczynku->należy postawić kilka ławek 
3. Na tym terenie zauważyłyśmy problem śmieci->należy ustawić kilka koszy na śmieci
4. Zauważyłyśmy wypaloną trawę od ogniska->utworzenie niewielkiego obszaru, na którym można rozpalić bezpiecznie ognisko bez niszczenia zieleni 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy na Facebook'u (utworzonym wydarzeniu). Planujemy zorganizować również apel szkolny. Postanowiłyśmy, że podzielmy się nimi również z społecznością lokalną, sojusznikami oraz urzędnikami naszej gminy.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy zaangażować urzędników gminy Sadkowice do wymiany bramek.

My zajmiemy się:
- wyznaczeniem obszaru na ognisko
- skoszeniem trawy na obszarze
- posprzątaniem zalegających tam śmieci
- wyznaczeniem linii niezbędnych do gry w piłkę nożną

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze