OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety i wywiady. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach odpowiedzi. WNIOSKI Wnioski są konkretne i na temat, zawierają pomysły na konkretne działania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. organizacja imprezy sportowej) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych wartością merytoryczną czy innowacyjnością. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

To my – młodzież – razem twórzmy nasze miasto!
To my – młodzież – razem twórzmy nasze miasto!

Badanie odbyło się w ostatnim tygodniu marca. W szkole przeprowadziliśmy burzę mózgów, natomiast na spacerze badawczym poznaliśmy zdanie innych mieszkańców.  Dowiedzieliśmy się, co jest w naszym mieście fajnego, a czego brakuje.

Badanie odbyło się w ostatnim tygodniu marca. W szkole przeprowadziliśmy burzę mózgów, natomiast na spacerze badawczym poznaliśmy zdanie innych mieszkańców.  Dowiedzieliśmy się, co jest w naszym mieście fajnego, a czego brakuje.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku zaplanowaliśmy ,w jaki sposób przeprowadzimy badanie. W pierwszej kolejności skonstruowaliśmy pytania badawcze i  mapę spaceru badawczego, następnie zastanowiliśmy się nad możliwością współpracy z różnymi organizacjami. Nasze badanie podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza to burza mózgów przeprowadzona w naszej szkole na temat niżej wymienionych pytań badawczych. Druga część to spacer badawczy ulicami Kudowy-Zdroju. 29 marca 2015r. wraz z kamerą udaliśmy się na spacer badawczy. Zadawaliśmy pytania zróżnicowanej grupie społecznej, nagrywając ich wypowiedzi. Natomiast trzecia część to rozmowa z partnerami na temat naszej inicjatywy.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

 
 1. Co najbardziej podoba Ci się w Kudowie Zdroju?
 2. Czego brakuje w Kudowie Zdroju?
 3. Jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież naszego miasta?
 4. Jak można zagospodarować teren nieopodal szkoły?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brali udział przedstawiciele różnych warstw społecznych  w naszym mieście. W burzy mózgów wzięli udział uczniowie Liceum, w sumie 20 osób. Na spacerze badawczym rozmawialiśmy z różnymi osobami ( młodzież naszej gminy nie będąca uczniami naszej szkoły, mieszkańcy miasta, radna) – razem 16 osób. Przeprowadziliśmy także rozmowę z Burmistrzem Miasta, Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawicielami niektórych stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta. W sumie w badaniu wzięły udział  43 osoby. Zasięgnęliśmy opinii mieszkańców w różnym wieku, aby sprawdzić, czy różnica wieku świadczy o odmienności poglądów wśród mieszkańców.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 
 • Mieszkańcy Kudowy niechętnie angażują się w działalność społeczną.
 • W naszym mieście ,według młodzieży, mieszkańców oraz władz miasta, istnieje potrzeba powstania Domu Kultury.
 • Młodzieży brakuje miejsca, w którym mogliby się spotykać.
 • Powstał pomysł stworzenia na terenie nieopodal szkoły kompleksu sportowego, wraz ze sceną na organizację imprez.
 • Młodzi ludzie mają siłę przebicia i coraz częściej traktowani są jako partnerzy w podejmowaniu inicjatyw na rzecz miasta.
 • Organizacje pozarządowe w naszym mieście są chętne do współpracy z młodzieżą.
 • Mieszkańcy spostrzegają miasto jako zadbane, bezpieczne, realizujące różnorakie inwestycje.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

O wynikach naszych badań rozmawialiśmy z:
- Dyrektorem szkoły
- Burmistrzem oraz wiceburmistrzem Miasta
- Samorządem Uczniowskim oraz wszystkimi uczniami
- Nauczycielami naszej szkoły
- Przedstawicielem Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Qudowa”

- innymi osobami działającymi społecznie w Gminie Kudowa Zdrój.


Wyniki badań ogłosiliśmy w prasie oraz na portalu społecznościowym.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 • Zaplanowaliśmy organizację imprezy sportowej, która będzie promowała aktywny tryb życia wśród młodzieży. Planujemy pozyskać partnerów do organizacji tej imprezy, aby za pozyskane fundusze zakupić sprzęt nagłaśniający do naszej placówki. Podjęliśmy pewne kroki w tym temacie.
 • Chcemy zorganizować spotkanie z organizacjami działającymi na rzecz młodych, aby wspólnie działać na rzecz naszego miasta..
 • Naszym kolejnym celem jest aktywizacja młodzieży w życiu społecznym naszego miasta.
 • Będziemy dążyć, aby przestrzeń sportowa dla młodzieży była tworzona na zasadzie inicjatywy społecznej, aby zaangażować mieszkańców w tworzenie naszego otoczenia.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze