OCENA ZESPOŁU: 3PKT
Ocena cząstkowa: 0,75PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Niestety Wasze zadanie jest w bardzo dużej części takie samo jak zadanie innego zespołu z Waszej szkoły (Trzebiatowski park może być ulubionym miejscem spacerów dla młodzieży i dla dorosłych). Cały akapit na temat sojuszników oraz bardzo duża część planu działań to praktycznie ta sama praca. Jedynie wnioski stanowią oryginalną część pracy. Poza tym na zdjęciach i filmie nie widać, żeby ktokolwiek wypełniał pocztówki, są tylko wywiady. Niestety z tych powodów straciliście wiele punktów. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Trzebiatów obowiązkowo na szlaku turystyczny .
Trzebiatów obowiązkowo na szlaku turystyczny .

Naszym zamiarem było  wskazać  miejsca w Trzebiatowie , którymi warto się pochwalić oraz wskazać te, które po drobnych inwestycjach nadawałby się do wypoczynku dla młodzieży. Chcieliśmy też zachęcić  do działań naszych rówieśników i władze.

Naszym zamiarem było  wskazać  miejsca w Trzebiatowie , którymi warto się pochwalić oraz wskazać te, które po drobnych inwestycjach nadawałby się do wypoczynku dla młodzieży. Chcieliśmy też zachęcić  do działań naszych rówieśników i władze.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zdecydowaliśmy, że nasze badanie przeprowadzimy w formie pocztówki do przeszłości. Pocztówki wykonaliśmy z pomocą kolegów.  Obecne władze dbają o rozwój turystyki. Nam też zależy, aby przyjeżdżało dużo turystów oraz aby nasza miejscowość była zadbana. Koledzy z klasy  pomagali przy plakatach informujących o naszym projekcie, pojawiła się  też informacja na platformie librus, którą mogli odczytać wszyscy uczniowie naszej szkoły i ich rodzice, była też informacja o naszej inicjatywie w miejscowej prasie i na Facebooku. Akcję zaplanowaliśmy  w piątek 3 kwietnia w godzinach popołudniowych, które sprzyjają odpoczynkowi. Tego dnia, zgodnie z naszym oczekiwaniem w trzebiatowskim pałacu spotkaliśmy wielu naszych kolegów, którzy chętnie odpowiedzieli na nasze pytania i podzielili  się refleksjami. Tego dnia do pałacu przyszły także osoby dorosłe z dziećmi, znajduje się tu też biblioteka, izba muzealna i sale wystawowe. Pojawili się turyści, którzy jak się okazało mieli swoje spostrzeżenia.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

W czasie naszego badania zadawaliśmy pytania na specjalnie wydrukowanych kartkach. Osoby biorące udział w badaniu miały napisać kartkę do Marii Czartoryskiej dawnej zamieszkującej Pałac w Trzebiatowie. Miały wskazać czy są miejsca, którymi możemy się pochwalić oraz te których powinnyśmy się wstydzić i je wyeliminować. 
Czy w Trzebiatowie są miejsca, którymi możemy się pochwalić ?
Czy na terenie miasta są miejscach, gdzie turysta raczej nie powinien trafić?
Czy zamontowanie ławeczek wzdłuż murów obronnych mogłoby uatrakcyjnić  naszą miejscowość?
Czy my sami możemy coś zrobić, aby to miejsce było bardziej atrakcyjne i zachęcało do spacerów?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W projekcie  zaangażowali się głównie nasi koledzy z klasy  Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,  (23 osoby), które na lekcji wiedzy o społeczeństwie zostały wprowadzone w tematykę projektu. Grupa koleżanek i  kolegów licząca 4 osób, pomogła nam przy rysowaniu i rozwieszaniu plakatów z informacją o akcji oraz sporządzaniu widokówek i dokumentacji projektu. Tego dnia o wyznaczonej porze w Pałacu  pojawiło się 20 nastolatków, 7 osób dorosłych i 3 dzieci. Zarówno nasi rówieśnicy jak i osoby dorosłe po zapoznaniu się z problemem chętnie przyłączyły się do naszego badania. Wiedziały o naszej akcji głównie z plakatów, a młodzieży  ze szkoły i Facebooka.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski, których nie możemy zrealizować sami.
Należy pomyśleć o jak najszybszym położeniu nawierzchni  na ulicy Kościuszki.
Odremontować dawny Dom Kultury, tak aby powstała tu mała sala widowiskowa z możliwością wyświetlania filmów.
Uporządkowanie terenów starej fosy, miejsce to nadaje się do zagospodarowania jako rekreacyjne, wybudowanie na przykład ogrodu japońskiego.
Zabezpieczenie i zabudowanie placu przy Kościele, który jest postrachem dla turystów.
Zamontowanie ławeczek wzdłuż murów obronnych nad Regą.
Wnioski, które możemy zrealizować sami.  
Pomożemy w odświeżeniu  istniejących tablic ustawionych przy atrakcjach turystycznych w naszym mieście oraz pomalujemy na nowo szlak wędrówek, wcześniej pozyskując farby i sprzęt do malowania.
W dni majowe młodzież może oczyścić ulice Zieloną , która może stać się atrakcyjna dla turystów ze względu na jej sąsiedztwo z Młynówką.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Z wynikami naszego badania zapoznaliśmy społeczność szkolną  i lokalną , informacja o naszym projekcie została przekazana do urzędu gminy na ręce sekretarza Andrzeja Kuliberdy  i zastępcy burmistrza Stefana Warcholaka. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Dariusz Smal  przekazał informacje o projekcie lokalnej prasie. Nauczyciel  Bogusław Barański, który jest radnym może w naszym imieniu zapoznać radnych miasta z naszymi wnioskami. My ze swej strony umieściliśmy odpowiednie wpisy na portalu Facebook. Na spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta na pewno zostaną poruszone tematy naszych badań.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski dotyczące zagospodarowania i zabezpieczenia kilku miejsc w naszej miejscowości  już zostały przedstawione władzom miejskim . Zamierzamy przez następne miesiące przeprowadzić  akcję w sprawie zagospodarowania starej fosy. Pojawią się artykuły w prasie lokalnej, zainteresowaliśmy sprawą radnych miasta, którym spodobał się ten pomysł. Zaplanowaliśmy też swoje działania na najbliższy okres:
Pozyskanie do współpracy nauczycieli i uczniów z trzebiatowskiego gimnazjum.
Artykuły dotyczące projektu zostaną umieszczone w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych.   
Wizyta w wydziale ochrony środowiska, gdzie możemy uzyskać pomoc w pozyskaniu środków potrzebnych do porządkowania w majowe dni ulicy Zielonej – zakup worków na śmieci i rękawic. 
Pozyskanie sponsorów na zakup farby i sprzętu do malowania szlaku turystycznego.
W majowe dni przystąpimy do działania i postaramy się na miarę naszych możliwości odświeżyć tablice informacyjne i odmalować szlak turystyczny.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze