OCENA ZESPOŁU: 3PKT
Ocena cząstkowa: 0,75PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 0PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Niestety Wasze zadanie jest w bardzo dużej części takie samo jak zadanie innego zespołu z Waszej szkoły (Trzebiatów obowiązkowo na szlaku turystyczny). Cały akapit na temat sojuszników oraz bardzo duża część planu działań to praktycznie ta sama praca. Jedynie wnioski stanowią oryginalną część pracy. Poza tym na zdjęciach i filmie nie widać spaceru badawczego tylko wywiady. Niestety z tych powodów straciliście wiele punktów. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Trzebiatowski park może być ulubionym miejscem spacerów dla młodzieży i dla dorosłych.
Trzebiatowski park może być ulubionym miejscem spacerów dla młodzieży i dla dorosłych.

Naszym zamiarem było  sprowokowanie dyskusji nad zaniedbanym parkiem, który naszym zdaniem po drobnych inwestycjach nadawałby się do bezpiecznego wypoczynku dla całych rodzin. Chcieliśmy skłonić do działań naszych rówieśników i władze miejskie.

Naszym zamiarem było  sprowokowanie dyskusji nad zaniedbanym parkiem, który naszym zdaniem po drobnych inwestycjach nadawałby się do bezpiecznego wypoczynku dla całych rodzin. Chcieliśmy skłonić do działań naszych rówieśników i władze miejskie.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Swoje badanie starannie zaplanowaliśmy. Jeszcze w szkole pod kierunkiem swojego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie zdecydowaliśmy, że nasze badanie będzie polegało na spacerze badawczym. Często spotykamy się w parku i wiemy, że wielu naszych  kolegów też chętnie by tu przychodziło, gdyby był bardziej zadbany. Dlatego pomagali nam rozwiesić plakaty informujące o naszym projekcie, pojawiła się też notatka na platformie librus, którą mogli odczytać wszyscy uczniowie naszej szkoły i ich rodzice, była też informacja o naszej inicjatywie w miejscowej prasie i na Facebooku. Spacer zaplanowaliśmy  w czwartek 2 kwietnia godzinach popołudniowych, które sprzyjają odpoczynkowi. Tak też się stało, zgodnie z naszym oczekiwaniem spotkaliśmy w parku  grupę młodych osób, która chętnie odpowiedziała na nasze pytania i podzieliła się refleksjami. Tego dnia były tam także osoby dorosłe i dzieci, które jak się okazało także podzielają nasze troski i chętnie widziałyby nasz park bardziej zadbany.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

W czasie naszego spaceru zadawaliśmy pytania, które wcześniej ułożyliśmy. Miały odpowiedzieć nam co należałoby uczynić, by nasz park stał się miejscem wypoczynkowym dla mieszkańców, chętnie odwiedzanym przez całe rodziny:
1.Czy postawienie latarń w parku może wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa?
2.Czy uważacie, że nad stawem jest potrzebne zamontowanie nowych ławek i koszy na śmieci?
3.Czy  wydzielenie miejsca do gry w szachy może przyczynić się do zmiany wizerunku tego miejsca?
4.Czy zamontowanie kilku sprzętów do podnoszenia sprawności fizycznej mogłoby uatrakcyjnić park miejski?
5.Czy my sami możemy coś zrobić, aby to miejsce było atrakcyjne i zachęcało do spacerów?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W projekcie  zaangażowały się 2 klasy trzebiatowskiego gimnazjum, które na lekcjach wiedzy o społeczeństwie zostały wprowadzone w tematykę: Gdzie, czyli co znaczy „blisko”. Grupa naszych najbliższych koleżanek i  kolegów, którzy pomogli nam przy rysowaniu i rozwieszaniu plakatów z informacją o spacerze oraz sporządzaniu dokumentacji projektu liczyła 4 osoby. Tego dnia o wyznaczonej porze na spacerze pojawiło się 12 nastolatków, 7 osób dorosłych i 5-cioro dzieci. Dwie osoby dorosłe były przypadkowe i nie wiedziały o naszej akcji , ale po zapoznaniu się z problemem przyłączyły się do naszego badania. Pozostałe osoby wiedziały o naszej akcji z plakatów, a młodzież ze szkoły i Facebooka.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski, których nie możemy zrealizować sami.
1.Młodzież i dorośli z dziećmi chętniej  spacerowaliby po parku, gdyby został  oświetlony.
2.Przygotowanie miejsca do rozgrywek szachowych wpłynęłoby na zwiększenie atrakcyjności parku  – ćwiczenia umysłu na świeżym powietrzu.
3.Zamontowanie na miejskim stadionie urządzeń do ćwiczeń fizycznych i wejście od strony parku byłoby dodatkową atrakcją  zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych.
4.Niezbędne jest ustawienie dodatkowych koszy i  ławek zwłaszcza nad stawem, gdzie rodziny przychodzą  obserwować stado dzikich kaczek.
5.W parku potrzebne jest zamontowanie pojemników z woreczkami i rękawicami dla osób, które przychodzą tu na spacery ze swoimi pieskami i chciałyby posprzątać po swoich pupilach.
Wnioski, które możemy zrealizować sami. 
1.W najbliższym Dniu Ziemi 22 kwietnia ruszamy do porządkowania  parku, zebrać śmieci.
2.Pomożemy w odświeżeniu  istniejących ławek, wcześniej pozyskując farby i sprzęt do malowania.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Z wynikami naszego badania zapoznaliśmy społeczność lokalną , byliśmy w urzędzie gminy, gdzie rozmawialiśmy z sekretarzem Andrzejem Kuliberdą i zostaliśmy przyjęci przez zastępcę burmistrza Stefana Warcholaka. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Dariusz Smal  przekazał informacje o projekcie lokalnej prasie. My ze swej strony umieściliśmy odpowiednie wpisy na portalu Facebook. Nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole Bogusław Barański, który jest radnym może w naszym imieniu zapoznać radnych miasta z naszymi wnioskami. Na spotkaniu Młodzieżowej Rady miasta na pewno zostanie poruszony temat parku.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wnioski dotyczące uatrakcyjnienia miejskiego parku już zostały przedstawione władzom miejskim . Zamierzamy przez następne miesiące przeprowadzić  akcję w sprawie parku . Pojawią się artykuły w prasie lokalnej, zainteresowaliśmy sprawą radnych miasta, którym sprawa młodzieży i wypoczynku są bliskie oraz zostali wybrani z okręgu, w którym znajduje się park. Zaplanowaliśmy też swoje działania na najbliższy okres:
1.Artykuły dotyczące projektu zostaną umieszczone na portalach internetowych oraz w lokalnej prasie. 
2.Pozyskanie do współpracy nauczycieli i uczniów z trzebiatowskiego gimnazjum.
3.Wizyta w wydziale ochrony środowiska, gdzie możemy uzyskać pomoc w pozyskaniu środków potrzebnych do porządkowania parku w Dniu Ziemi – zakup worków na śmieci i rękawic. 
4.Pozyskanie sponsorów na zakup farby i sprzętu do malowania.
5.W Dniu Ziemi przystąpimy z kolegami i koleżankami do działania i postaramy się na miarę naszych możliwości uporządkować parkowe tereny.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze