OCENA ZESPOŁU: 9PKT
Ocena cząstkowa: 2,25PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadzone badanie nie jest zgodne z przewodnikiem, ponieważ zespół przeprowadził ankietę w szkole, natomiast w spacerze udział wzięli jedynie członkowie zespołu przeprowadzając rozmowy z przypadkowymi osobami. Wnioski mają postać konkretnych pomysłów na działania. Plan działań jest realny, jednak warto zauważyć, że zbiórka książek nie jest bezpośrednio związana z przestrzenią publiczną. Mamy nadzieję, że Wasze pomysły uda się zrealizować! Niestety film nie zawiera materiału wideo z badania, a jedynie pokaz zdjęć, przez co musimy odjąć 5 punktów.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Tucholskie ,,problemy''
Tucholskie ,,problemy''

Nasz zespół w dniu 29 marca odbył spacer po naszym mieście. Ankietowaliśmy uczniów naszych szkół co do ich zainteresowań. W trakcie spaceru rozmawialiśmy z mieszkańcami miasta.

Nasz zespół w dniu 29 marca odbył spacer po naszym mieście. Ankietowaliśmy uczniów naszych szkół co do ich zainteresowań. W trakcie spaceru rozmawialiśmy z mieszkańcami miasta.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

W dniu 29 marca przystąpiliśmy do realizacji zadania w postaci spaceru badawczego. Jego pierwszą częścią była ankieta przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich poprzez zadanie im uprzednio przygotowanych pytań na temat ich zainteresowań i spędzania wolnego czasu . W trakcie samego spaceru rozmawialiśmy z napotkanymi mieszkańcami co było dla nas znaczące, gdyż interesowała nas także opinia i tych starszych osób. Notatki sporządzone w trakcie rozmów pozwoliły na dobre przygotowanie się do relacji.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Co jest twoim zainteresowaniem,jak spędzasz wolny czas?
Pytani zostały skierowane do dwóch grup :
Młodzież szkolna:
-Co robisz w wolnym czasie?
-Jakie masz zainteresowania?
-Czy w Tucholi możesz spełniać te zainteresowania
Mieszkańcy miasta Tuchola :
-Co pani/pana dziecko robi w wolnym czasie?
-czy uważa pan/pani iż jest odpowiednia infrastruktura związana z tym zainteresowaniem ?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.


W badaniu udział wzięło:
-10 uczniów szkół podstawowych
-10 uczniów szkół gimnazjalnych
-10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wśród rodziców prze ankietowaliśmy 10 osób
W sumie udało nam się zapytać o zdanie 40 osób.
Naszymi sprzymierzeńcami natychmiast stały się ankietowane osoby, które poparły nasz projekt oraz nasze koleżanki i koledzy ze szkoły.
WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

W wyniku naszych badań udało nam się ustalić, iż wielu młodych ludzi uprawia sporty drużynowe, ponieważ taką ofertę daje im szkoła oraz ,,orlik''.Uprawiane są również takie sporty jak tenis stołowy czy jeździectwo.Wśród młodzieży wielu ankietowanych powiedziało iż ich zainteresowaniem jest czytanie.Wydedukowaliśmy iż warto wspomóc ,,Orliki" i biblioteki.Częstym problemem podawanym przez młodzież korzystającą z ,,orlików'' były treningi.Chcemy temu zapobiec i stworzyć ,,Karty Orlikowe'' miało by to polegać na tym iż na tej karcie będzie wypisane kiedy orlik jest zajęty ale także czy w okolicy jest jakieś wolne boisko.Chcielibyśmy wspomóc biblioteki tworząc akcje zbierania książek pozyskalibyśmy książki czytane przez młodzież co zachęciło by ją do czytania a młodzież czytającą w pozyskanie nowych ,,Tytułów"
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze badania zostały ogłoszone wśród lokalnej młodzieży. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze pytania ze strony uczniów.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy wykonać ,,Karty Orlikowe" i zbiórkę książek karty będziemy musieli poznać grafik orlików ale także poznać inne wolne boiska. Zbiórka książek będzie musiała zostać rozreklamowana ale także będziemy musieli zorganizować stanowisko w które byśmy zbierali te książki w te działania chcemy ,,wkręcić'' lokalną władzę( pomoc w promowaniu możliwa pomoc finansowa w celu zakupienia książek) oraz młodzież która będzie wspomagać zbiórkę książek.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze