OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Zespół przeprowadził spacer badawczy, jednak film zawiera jedynie fragmenty nakręcone w klasie. Pytania badawcze i wnioski są konkretne. Część wniosków ma postać realnych pomysłów na działania. Propozycja kanału w serwisie YouTube jest ciekawa, jednak nie sprecyzowano na jaki problem (wynikający z badania) odpowiada oraz jaki ma związek z przestrzenią publiczną. Szczególną wartością pracy jest przedstawienie wyników badania szerszemu gronu.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Tyle możemy, ile umiemy
Tyle możemy, ile umiemy

26.3.15 przeprowadziłyśmy spacer badawczy nad Kikolskie Jezioro oraz skwer. Promowałyśmy się w Internecie, rozwiesiłyśmy ogłoszenia. Przybyli  młodzi,i starsi.Apogeum-31.3.15-konferencja z udziałem władz.Wielka sprawa.Wiele pracy. Cudowne efekty.

26.3.15 przeprowadziłyśmy spacer badawczy nad Kikolskie Jezioro oraz skwer. Promowałyśmy się w Internecie, rozwiesiłyśmy ogłoszenia. Przybyli  młodzi,i starsi.Apogeum-31.3.15-konferencja z udziałem władz.Wielka sprawa.Wiele pracy. Cudowne efekty.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Udałyśmy się na research badanych miejsc,aby ułożyć pytania,plan,zebrać potrzebną wiedzę.Ułożyłyśmy pytania badawcze,które umieściłyśmy w kartach badawczych i ankiecie(przeprowadzona w kl.3B 19.3.15).Ułożyłyśmy harmonogram,regulamin,mapę,scenariusz,aby wszystko dopracować.Poszukałyśmy sponsorów, sojuszników.ZNALAZŁYŚMY OSOBĘ DO FOTOGRAFOWANIA,NAGRYWANIA I MONTOWANIA.Rozwiesiłyśmy ogłoszenia,plakaty na PKS-ach,w Urzędzie Gminy,na drzewach i tablicach informacyjnych.Mieszkańcom Kikoła wręczałyśmy ulotki,promowałyśmy wydarzenie,zespół i SDiM w Internecie. 26.3.15 o godz. 11.30 odbył się spacer.Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy. W miejscu zbiórki przedstawiłyśmy im niezbędne informacje,wręczyłyśmy zestaw kart,aparaty fotograficzne.Idąc mówiłyśmy o naszych działaniach,SDiM,badanychmiejscach.Na skwerze i nad Jeziorem odbyły się postoje na pisanie obserwacji,wniosków.Po spacerze odbyła się konferencja z władzami i młodymi.Zaprezentowałyśmy tam naszą pracę i zyskałyśmy poparcie władz.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Grupa 1: Skwerek.
1. Czy skwerek jest  odpowiednim miejscem do spędzania czasu dla młodzieży?
- Jakie sugerujesz zmiany, które mogą wyjść na plus młodzieży?
2. Czy jest wystarczająco funkcjonalny dla młodzieży? Pomysły na urozmaicenie atrakcji dla młodych.
-Czy młodzi mogą czuć się tu bezpiecznie? Co im zagraża?
Grupa 2: Plac nad jeziorem kikolskim.
1. Czy jest tu funkcjonalnie i praktycznie dla młodzieży?
- Jakie zmiany można wprowadzić, które wyjdą młodzieży na plus?
2. Czy jest to dobre miejsce do zabawy i spędzania czasu dla młodych?
- Czy teren wokół jest zadbany i atrakcyjny? Co ewentualnie można by zmienić/ulepszyć?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 20 osób(3 przedszkolaków,10 nastolatków,3 dorosłych, matka z  dzieckiem, 2 osoby starsze).Dzieci z przedszkola( mali młodzi)przedstawiły swój punkt widzenia,co sądzą o badanych miejscach,czy warunki tam panujące im odpowiadają,co chcieliby zmienić,wykonały rysunki.Nastolatkowie z racji wieku udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania-badanie dotyczy bezpośrednio ich.Dorośli( kiedyś byli młodzi)mogli podzielić się doświadczeniem,powiedzieć czego brakuje z ich punktu widzenia i powspominać.Starsi(są rodzicami i dziadkami)znają całe spektrum,ich wiedza jest bezcenna.Matka z dzieckiem, pokazuje,że miejsca młodych powinny być też dobre dla dzieci,bo zewsząd czerpią wzorce.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Mocne strony skwerku
-odnowiony, atrakcyjny dla oka
-można miło spędzić tam czas, ale zjawiska tam występujące mogą demoralizować młodzież
-młodzi mogą tam odpocząć, spotkać się ze znajomymi, ale nie jest to miejsce rozwojowe
Słabe strony skwerku
-zjawiska tam występujące mogą demoralizować młodzież
-nie jest to miejsce rozwojowe
Mocne strony placu nad  jeziorem
-jezioro i teren wokół ma potencjał
Słabe strony placu nad jeziorem
-postępująca dewastacja pomostów i części ławek
-brak miejsc do rekreacji
-nawierzchnia alejki utrudnia bezpieczne poruszanie się wózkach inwalidzkich i dziecięcych
-zaśmiecone brzegi jeziora
Pomysły na konkretne działania:
-wykorzystać scenerię skwerku do kręcenia videobloga z udziałem młodzieży na wszelkie tematy- pokaże skwerek, zaangażuje młodych
-naprawa pomostów i ławek
-utworzyć miejsce rekreacji 
-oczyścić brzeg jeziora
-doprowadzić nawierzchnię alejki do stanu umożliwiającego poruszanie się wózków
-organizować imprezy lub festiwale dla młodzieży
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski zostały ogłoszone na konferencji, na którą przybyli poseł: Zbigniew Sosnowski wójt gmin:  Józef Predenkiewicz, starosta lipnowski: Krzysztof Baranowski, dyrektor ZS w Kikole- Małgorzata Rzepczyńska, wicedyrektor- Małgorzata Jankowska, przew. komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych: Mieczysław Sławkowski, przewodnicząca klubu Jesienny liść: Bogumiła Romanowska, troje nauczycieli, posłanka na XX Sesję SDiM  Joanna Grudowska.Po posiedzeniu Rady Gminy nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników na stronie gminy, szkoły w gazetach ,,Nowości”, ,,CLI”, ,,Tygodnik Lipnowski”,  na portalu Facebook oraz na Instagramie. Nagrane przez nas filmiki zostały zamieszczone na Youtube, Vimeo. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Podążając trendami, chcąc dotrzeć do wielu ludzi nie tylko młodych, założymy konto na Youtube, znajdziemy dwóch stałych prowadzących i każdy odcinek dotyczyć będzie innego zagadnienia, ale cały czas będzie dotyczył młodych. Raz w tygodniu ok. 10 minutowy filmik. Udział w filmie będą mogły wziąć osoby, które konkretnie sprecyzują, co chciałyby w nim przedstawić i czy jest to zgodne z misją kanału (propagowanie Kikoła i jego społeczeństwa, ciekawe, nieszablonowe pomysły na występ). Musimy załatwić na to zgodę, znaleźć prowadzących, szukać ludzi do udziału w nagraniach, czuwać nad ich realizacją, założyć konto na Youtube. Wystosujemy tez petycję jako obywatelski sposób oddziaływania na władzę. Zawrzemy w niej: naprawę pomostu i ławek, oczyszczenie brzegu oraz doprowadzenie alejki do stanu umożliwiającego poruszanie się wózków.  Sformułujemy treść, zbierzemy podpisy oraz zaniesiemy ją do Urzędu Gminy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze