OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Napisałyście obszerne, sensowne wnioski, które udostępniłyście wielu ludziom i organizacjom. To ciekawe, że Wasza mapa pokazuje dokładne miejsca, gdzie mogą powstać zaplanowane obiekty. Macie dobre pomysły w planie działań, ale nie opisałyście dokładnie jak (kiedy, jakimi sposobami i metodami) zamierzacie osiągnąć te cele oraz na czym będzie polegał Wasz udział. Udało Wam się także pozyskać sojuszników i nawiązać kontakty z mediami dzięki czemu zadanie miało większy zasięg. Na mapie znajduje się zbyt mało obiektów (w Przewodniku uczestnika była podana dokładna liczba obiektów, które mają zostać zaznaczone).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

UPIĘKSZAMY BIAŁYSTOK
UPIĘKSZAMY BIAŁYSTOK

Chcemy by osiedle Antoniuk nie było już zaniedbane. Z pomocą władz i mediów zagospodarujemy przestrzeń, by mieszkańcom żyło się lepiej i mieli gdzie w pięknym zadbanym otoczeniu spędzić wolny czas oraz korzystać z uroków natury.

Chcemy by osiedle Antoniuk nie było już zaniedbane. Z pomocą władz i mediów zagospodarujemy przestrzeń, by mieszkańcom żyło się lepiej i mieli gdzie w pięknym zadbanym otoczeniu spędzić wolny czas oraz korzystać z uroków natury.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Zagospodarowanie terenu na  osiedlu Antoniuk. W dniach 16-17 marca przeprowadziliśmy ankiety w PG9 i zadawaliśmy ludziom z osiedla pytania badawcze. Po badaniach ustaliłyśmy plan naprawczy osiedla i zaangażowałyśmy w to lokalne władze, media, spółdzielnie mieszkaniowe.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Czy na osiedlu Antoniuk ma Pan/Pani wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do spędzania wolnego czasu?
Gdzie Pan/Pani spędza swój wolny czas?
Czego Pana/Pani zdaniem brakuje na tym osiedlu?
Co na osiedlu Antoniuk potrzebuje najpilniejszej naprawy?
Co Pan/Pani myśli o koszach na psie odchody i siłowni na powietrzu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Łącznie do badania zaprosiliśmy 62 osoby w tym: młodzież,rodziców z dziećmi oraz osoby starsze

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 1. Młodzież z terenu naszego miasta nie posiada dogodnych warunków do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
 2. Młodzi ludzie najchętniej przebywają na świeżym powietrzu, np. w parku.
 3. Na osiedlu brakuje boisk, hal sportowych oraz miejsc, gdzie ludzie mogliby się „wyszumieć”, posiedzieć i porozmawiać.
 4. Należy odnowić place zabaw, ławki, gdyż są zdewastowane i poniszczone.
 5. Należy wybudować ścieżki rowerowe, co zwiększy bezpieczeństwo wśród rowerzystów.
 6. Należy wyremontować alejki w parku, ponieważ obecne w czasie deszczu zamieniają się w błotnistą breję.
 7. W projekt trzeba zaangażować urząd miejski, władze miejskie, spółdzielnie.
 8. Ustawienie koszy na śmieci i psie odchody wyeliminuje porozrzucane śmieci i psie „kupy” w miejscach, gdzie bawią się dzieci i spacerują ludzie.
 9. Zagospodarowanie przestrzeni zwiększy estetykę osiedla oraz spowoduje, że wszyscy chętniej będą wychodzić z domów.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze badania przedstawiliśmy dla Samorządu Szkolnego,Spółdzielni mieszkaniowej "Rodzina kolejowa" oraz " Przyjaźń" , dziennikarza Krzysztofa Michnicza który jest naszym sojusznikiem

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 1. Odnowienie ławek – uczniowie, spółdzielnia
 2. Pomalowanie placu zabaw – uczniowie, spółdzielnia
 3. Budowa siłowni na powietrzu – spółdzielnia
 4. Postawienie koszy na psie odchody – urząd miasta
 5. Wyremontowanie alei w parku – urząd miasta
 6. Budowa ścieżek rowerowych – urząd miasta
 7. Posadzenie ozdobnych drzew w parku – uczniowie, urząd miasta
 8. Budowa i otwarcie kawiarni, restauracji lub klubu – urząd miasta
 9. Budowa hali sportowej – urząd miasta

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Dnia 18 maja 2015 roku razem z grupą uczniów ze szkoły wybraliśmy się do Parku Zwierzynieckiego.Spotkaliśmy się tam z pracownikami Urzędu Miasta,którzy udzielili nam wskazówek i wręczyli mapki z zaznaczonymi obiektami do wyczyszczenia.Do naszych zadań należało min.mycie ławek oraz tablic informacyjnych i zebranie śmieci.Naszym zadaniem było koordynowanie całym działaniem oraz sprzątanie parku.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Cieszymy się,że udało nam się zaangażować w to działanie władze miasta oraz uczniów ze szkoły.Jesteśmy zadowoleni z tego, że dzięki nam park stał się bardziej zadbany,gdzie teraz ludzie z całego miasta chętniej spędzają w nim czas.
Co się NIE udało i dlaczego?

Nie udało nam się przeprowadzić akcji w Parku Antoniukowskim, ponieważ Urząd Miasta w Białymstoku uznał że najpilniejsze prace trzeba wykonać w Parku Zwierzynieckim. 
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Urząd Miasta,Szkoła,lokalna prasa
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W przedsięwzięciu pomogli nam uczniowie szkoły.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Spróbujemy zrealizować dalsze założenia zawarte w planie działań , który wysłałyśmy wcześniej 

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze