OCENA ZESPOŁU: 3PKT
Ocena cząstkowa: 0,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 1PKT
Plan działań: 1PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Zadałyście wiele ciekawych pytań ale niestety sposób przeprowadzenia baania znacząco odbiegał od sposobu przedstawionego w Przewodniku uczestnika (spacer badawczy polegał na tym aby najpierw zaprosić mieszkańców, a następnie spacerować wspólnie). Brak filmu oznacza utratę 5 punktów. Przez to, że nie dodałyście również zdjęć trudno jest ocenić jaki przebieg miało Wasze zadanie. Wyniki swojego badania ogłosiłyście radzie dzielnicy - to bardzo wartościowe i być może przyniesie w przyszłości zmiany. Plan działań nie miał na celu wypisania jak przebiegało zadanie tylko zaplanowanie działań, które wynikają już z Waszego badania. Pomysł zoorganizowania pikniku to dobry pomysł ale nie napisałyście jaki jest plan, jak i kiedy krok po kroku zamierzcie to osiągnąć

RELACJE Z DZIAŁAŃ

W Dzielnicy Dziesiątej.
W Dzielnicy Dziesiątej.

Młodzież na Dzielnicy Dziesiątej nie ma swojego miejsca.W naszym projekcie chcemy pokazać jak młodzieży jest potrzebne takie miejsce.Chcemy mieć możliwości na życie takie jak ma młodzież w innych dzielnicach,a wtedy poprawi się opinia o niej.

Młodzież na Dzielnicy Dziesiątej nie ma swojego miejsca.W naszym projekcie chcemy pokazać jak młodzieży jest potrzebne takie miejsce.Chcemy mieć możliwości na życie takie jak ma młodzież w innych dzielnicach,a wtedy poprawi się opinia o niej.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowałyśmy ankiety na temat:,,Czy młodzież w dzielnicy Dziesiątej ma swoją przestrzeń?" Następnie udałyśmy się na spacer i przeprowadziłyśmy tam ankiety wśród mieszkańców tej dzielnicy.Później opracowałyśmy ankiety.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.Czego według Pani/Pana brakuje młodzieży na dzielnicy Dziesiątej?
2.Jakie miejsca chciała by Pani/Pan zmienić na dzielnicy Dziesiątej?
3.Jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież?
4.Czy młodzież ma gdzie spędzać czas wolny na dzielnicy Dziesiątej?
5.Czy dzielnica Dziesiąta jest bezpieczna?
6.Czy są na dzielnicy Dziesiątej jakieś miejsca zaniedbane?
7.Czy potrzebny jest monitoring na dzielnicy Dziesiątej?
8. Czy jest wystarczająca ilość placówek oświatowych ?
9. Czy dzielnica Dziesiąta ma wystarczające połączenie z innymi dzielnicami?

10. Jakie placówki kulturalne powinna posiadać dzielnica Dziesiąta?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu brało udział 30 osób.Połowa to przypadkowe osoby,a druga połowa to osoby,które znamy.Wszyscy to mieszkańcy dzielnicy Dziesiątej.Osoby są w wieku od 16 do 70  lat.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.Mieszkańcy dzielnicy Dziesiątej chcą powstania klubu,w którym młodzież może w rozwijać swoje pasje,
2.Wyremontowania kamienic przy ul.Kunickiego,
3.Mieszkańcy chcą,aby na ich dzielnicy było więcej zieleni,
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszych badań ogłosiłyśmy słownie naszej nauczycielce od wiedzy o społeczeństwie i Radzie Dzielnicy Dziesiąta.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Plan działania:
1.Tworzenie ankiet,
2.Zbieranie informacji co mieszkańcy myślą o Dzielnicy Dziesiątej (spacer badawczy),
3.Analiza wyników pochodzących z ankiet,
4.Wyciągnięcie wniosków  z ankiety,
5.Propozycje zadań do realizacji wynikających z opracowanych ankiet,
6.Napisanie petycji do Rady Dzielnicy,
7.Przedstawienie petycji Rady Dzielnicy Dziesiątej,

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Komentarze