OCENA ZESPOŁU: 9PKT
Ocena cząstkowa: 2,25PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety i wywiady. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach odpowiedzi. Ponadto nie nagrano filmu. WNIOSKI Wnioski są konkretne i na temat, zawierają pomysły na konkretne działania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. Ponadto ich liczba w kontekście liczby postawionych pytań mogłaby być większa. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. ogrodzenie parku) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych wartością merytoryczną czy innowacyjnością. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

W parku
W parku

Jako miejsce badań wybraliśmy nasz bierutowski park. Obejmuje on skatepark, siłownię oraz plac zabaw . Nasze badanie odbyło się pierwszego kwietnia, na zadawane przez nas pytania odpowiadały głównie rodzice, dzieci oraz osoby starsze.

 

Jako miejsce badań wybraliśmy nasz bierutowski park. Obejmuje on skatepark, siłownię oraz plac zabaw . Nasze badanie odbyło się pierwszego kwietnia, na zadawane przez nas pytania odpowiadały głównie rodzice, dzieci oraz osoby starsze.

 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowania zaczęliśmy od zaprojektowania, wykonania i powieszenia w mieście plakatów z informacją o naszym spacerze. Następnie przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy pytania w formie ankiety. Kiedy wszystko było już gotowe przyszła pora na działanie w terenie. Razem z grupką kolegów przeprowadzaliśmy ankietę w ciągu trzech godzin.
 

 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania:
-Czy ścieżka w naszym parku nadaje się do chodzenia ?
-Czy w parku jest czysto ?
-Czy często Pan/Pani przebywa w parku ?
-Czy na drodze przy Parku występuje duży ruch samochodów ?
-Czy ilość ławek i koszy jest wystarczająca ?
-Czy wokół parku powinno powstać ogrodzenie ?
-Jakie są według Pana/Pani inne wady parku ?  

 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

 
Przy przeprowadzeniu badania pomogło na siedemnastu kolegów. Łącznie udało nam się wypełnić 100 ankiet. Większość osób chętnie podchodziła do nas i udzielała nam odpowiedzi, jednak zdarzały się wyjątki.

 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 
Po podsumowaniu wszystkich odpowiedzi z ankiet doszliœmy do wniosku, że:
-dróżka poprowadzona przez park,jest nie do użytku,
-park powinien być ogrodzony,
-park powinien być regularnie sprzątany, ponieważ dzieci nie tylko biorą brudne przedmioty do ust, ale także mogą skaleczyć się o różne puste butelki.

 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki zostały ogłoszone poprzez plakaty, na których były zamieszczone poszczególne pytania pod którymi od 1-9 były wykresy, a pod pytaniem nr 10 zamieściliśmy najczęściej wymieniane odpowiedzi.

 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pomysły:
-ogrodzenie parku siatką ogrodniczą(jesteśmy umówieni na rozmowę z burmistrzem, oraz wcześniejszym sponsorem parku: firmą Osadkowski),

-zorganizowanie patrolów, których na celu będzie sprzątanie w parku (do tego działania chcemy zaangażować szkolną młodzież, która także przebywa i bałagani w parku).

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze