OCENA ZESPOŁU: 10PKT
Ocena cząstkowa: 2,5PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
W relacji napisałyście, że przeprowadzacie badanie "zaplanuj okolicę", jednak ani w relacji ani na filmie nie widać abyście wykorzystywały mapkę lub plan miasta (które powinny być podstawą badania). W "zaplanuj okolicę" na mapie powinno zostać zaznaczonych 30 miejsc, ponieważ nie uwzględniliście w relacji tej informacji, musimy odjąć dodatkowe 2 punkty. Jednocześnie Waszego badania nie można również uznać za badanie "telewizja przyjechał", ponieważ w badaniu nie są wykorzystywane metody animacyjne, a liczba uczestników badania również byłaby wówczas za mała. Wasze wnioski są ciekawe, jednak bardzo ogólne, nie przedstawiają pomysłów na konkretne działania. Plan działań zawiera ogólne pomysły, jednak żadne z nich nie zostało skonkretyzowane i szerzej opisane.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

W trosce o lepsze jutro
W trosce o lepsze jutro

Burzenin to małe miasteczko, w którym brakuje miejsc do spędzania czasu.W celu rozwiązania problemu, zaczerpnęłyśmy opinii rówieśników, czy młodzież ma miejsca do rozwijania swoich pasji oraz jakich przestrzeni publicznych potrzebuje. 

Burzenin to małe miasteczko, w którym brakuje miejsc do spędzania czasu.W celu rozwiązania problemu, zaczerpnęłyśmy opinii rówieśników, czy młodzież ma miejsca do rozwijania swoich pasji oraz jakich przestrzeni publicznych potrzebuje. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Do badania przygotowywałyśmy się dość długo. Na początku opracowałyśmy sobie cele i plan działania, potem dopracowywałyśmy szczegóły. 

Wywiad został przeprowadzony 3 kwietnia, na rynku głównym naszej miejscowości- Burzenin. W tym celu poprosiłyśmy kilkoro naszych znajomych o wypowiedzenie się w kwestii warunków do dogodnego spędzania wolnego czasu przez młodzież w naszej okolicy.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

- Jakiej przestrzeni publicznej brakuje w naszej okolicy?
- Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w naszym otoczeniu?
- Jakie miejsca do spędzania czasu preferujesz? 
- Co proponujesz, aby wcielić w życie twoje pomysły?
- Czy gdyby powstała świetlica ogólnodostępna w naszej okolicy , to czy wpłynęłoby to na jakość życia młodzieży?
- Jakie miejsca chętnie odwiedzasz, a jakich unikasz?
- Czy myślisz, że nasza młodzież ma miejsca do rozwijania swoich pasji? 
- Co myślisz na temat utworzenia Rady Młodzieży w gminie? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział wzięli nasi przyjaciele ze szkoły, a także kilkoro dorosłych. W sumie, zapytałyśmy 20 osób. 
Naszym zdaniem, ważniejsze jest w tej sprawie zdanie naszych rówieśników, ponieważ to właśnie ich dotyczy cały projekt. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Badanie pokazało nam, że: 

  • Młodzież jest niezadowolona z dostępnych w naszej okolicy publicznych obiektów. 
  • Według zapytanych osób powinno być więcej miejsc do spędzania czasu, co zachęciłoby ich do częstszego wychodzenia na powietrze, spotykania się z rówieśnikami. 
  • Wiele osób aprobuje nasze pomysły, i wyraża chęć pomocy w ich zrealizowaniu.
  • Zdecydowana większość pytanych osób była bardzo zadowolona, że w końcu ktoś zajął się tą ważną, lecz zazwyczaj bagatelizowaną sprawą.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Staramy się jak najbardziej rozpowszechnić nasze działania, w miejscach powszechnego użytkowania, jak na przykład grupa naszej szkoły na Facebook'u. Jesteśmy w trakcie negocjacji dotyczących zamieszczenia naszych wniosków i planów działań w lokalnej gazecie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Z opinii pytanych osób, wnioskujemy, że wiele trzeba zmienić.
  • Chciałybyśmy przeprowadzić debatę, bądź spotkanie z członkami zarządu gminy, w którym uczestniczyliby uczniowie. Na takim spotkaniu omówilibyśmy wyniki naszego sondażu, przedstawili możliwości rozwiązania problemu i przypuszczalne efekty.
  • Ewentualne akcje, które wspierałyby finansowo przedsięwzięcia, a organizowane przez uczniów, np.; występy wokalne, bądź taneczne, skecze, kabarety udostępniane za symboliczną opłatą, lub sprzedaż jedzenia wykonanego przez uczniów bądź ozdób ( np.; wielkanocnych).
  • Organizowanie grupowych zawodów, konkursów i gier, dla zapełnienia czasu młodzieży w sposób kreatywny i koedukacyjny.
  • Moglibyśmy zorganizować "Małe kino" w Gminnym Domu Kultury, gdzie wyświetlano by filmy na rzutniku, np.; w piątkowy wieczór.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze