OCENA ZESPOŁU: 12PKT
Ocena cząstkowa: 3PKT
Przeprowadzenie badania: 3PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Kluczowym elementem zadania "Telewizja przyjechała" była animacja, aktywizacja osób biorących udział w badaniu (np. za pomocą transparentu, atrapy telewizora czy innej "akcji" w przestrzeni miejskiej) - tego zabrakło w Waszym zadaniu (przeprowadziłyście sondę). Badanie wstępne było ciekawym, dodatkowym elementem. Udało Wam się pozyskać ważnych sojuszników. To cenne że postanowiłyście zaangażować Waszych rówieśników do posprzątania parku. Udało Wam się rozpowszechnić informację o Waszym projekcie w mediach lokalnych. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Walczymy o nowe życie SKATEPARKU
Walczymy o nowe życie SKATEPARKU

Czy skatepark jest bezpieczny i przyjazny dla młodzieży? Żyjąc w tej okolicy i obserwując to miejsce, nabrałyśmy wątpliwości. Chcąc poznać opinię innych przeprowadziłyśmy ankietę w naszej szkole i sondę uliczną. Efekty naszych badań pokazały problem.

Czy skatepark jest bezpieczny i przyjazny dla młodzieży? Żyjąc w tej okolicy i obserwując to miejsce, nabrałyśmy wątpliwości. Chcąc poznać opinię innych przeprowadziłyśmy ankietę w naszej szkole i sondę uliczną. Efekty naszych badań pokazały problem.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Pierwszym działaniem było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszego gimnazjum, które miało miejsce 25 marca 2015 r. podczas przerw śródlekcyjnych. Respondenci mieli odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące pobliskiego skateparku, jego funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem, bezpieczeństwa i wyglądu. Uczniowie chętnie zaangażowali się w ankietę, ponieważ każdy chciałby zmiany tego miejsca. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że nie działa zgodnie ze swoim pierwotnym założeniem. Młodzi ludzie potrzebują funkcjonalnej przestrzeni, gdzie mogą aktywnie spędzać czas.

Kolejnym krokiem była sonda uliczna, przeprowadzona 26 marca 2015 r., podczas której pytałyśmy młodych i starszych mieszkańców miasta o bezpieczeństwo i użyteczność skateparku. Badani podawali własne propozycje zmian tego miejsca. Młodzież sugerowała przeprowadzenie remontu (odnowienie ławek, ramp i nawierzchni), dorośli natomiast proponowali zwiększenie liczby patroli straży miejskiej, by zapewnić większe bezpieczeństwo.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

 1. Pytania badawcze:

 • Czy skatepark działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem?
 • Czy młodzież czuje się tam bezpiecznie?
 • Czy rówieśnicy lubią spędzać tam wolny czas?

   
    2. Pytania towarzyszące:

 • Czy korzystasz ze skateparku?
 • Kiedy byłeś/byłaś tam ostatni raz?
 • Jakie zmiany, według ciebie, są potrzebne?
 • Co, twoim zdaniem, powoduje, że to miejsce nie jest bezpieczne?
 • Czy uważasz, że przestrzeń jest w pełni zagospodarowana?
 • Czego brakuje na skateparku?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badanie zostało przeprowadzone wśród koszalińskiej młodzieży oraz ich rodziców. Wybrałyśmy do niego te grupy osób, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, jak powinny wyglądać i jaką funkcję pełnić bezpieczne miejsca, przeznaczone do aktywnego wypoczynku dla młodych.
 
1. W badaniu szkolnym wzięło udział 213 uczniów:
- klasy drugie: 110 osób,
- klasy trzecie: 103 osoby.


2. W sondzie ulicznej zapytałyśmy 32 osoby:
- 10 chłopców w wieku od 10 do 15 lat,
- 8 dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat,
- 6 kobiet i 8 mężczyzn w średnim wieku.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
 • Koszalińska młodzież chce aktywnie spędzać czas, jednakże w okolicy nie ma miejsc, które by się do tego nadawały.
 • Skatepark jest miejscem niebezpiecznym.
 • Nie spełnia pierwotnego założenia.
 • Jest to miejsce zaniedbane, zdewastowane, nienadające się do użytku przez młodzież, która lubi sporty ekstremalne.

 
Po analizie wniosków wystosowałyśmy petycję do Prezydenta Miasta Koszalina z prośbą, by ujął w budżecie miasta renowację skateparku. Zwróciłyśmy się też z prośbą do koszalińskich przedsiębiorców o wsparcie naszej inicjatywy w remoncie tego miejsca. Po prezentacji naszych wniosków na zebraniu Zarządu SU, uczniowie naszej szkoły sami zadeklarowali pomoc w sprzątaniu skateparku.  
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki zostały ogłoszone na spotkaniu Zarządu SU. Podczas dyskusji uczniowie przedstawili swoje propozycje działań i zmian. O problemie i podjętej przez nas inicjatywie poinformowałyśmy lokalną prasę i telewizję. Podczas wywiadu udzielonego TV MAX przedstawiłyśmy plan działania oraz opisałyśmy nasze obserwacje i pomysły. W najbliższym czasie w Tygodniku Miasto pojawi się również wzmianka o naszym projekcie.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Oprócz petycji do Prezydenta, która zostanie dostarczona 13 kwietnia 2015 roku i próby zaangażowania koszalińskich przedsiębiorców, zwrócimy się także z pisemną prośbą do Komendanta Straży Miejskiej p. Piotra Simińskiego, Komendanta Miejskiej Policji p. insp. Wiesława Tyla o wzmocnienie patroli, które będą czuwać nad bezpieczeństwem skateparku. Przedstawimy naszą propozycję na najbliższej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina, by poparli nas w działaniach. Aby przestrzeń była bardziej zadbana i przyjazna, zamierzamy zaangażować młodych artystów z CK 105, żeby wykonali ozdobne grafitti na wolnych przestrzeniach. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze