OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi metody, jednak nie zamieszczono mapy dokumentującej wykonanie zadania. Pytania zadane uczestnikom (dotyczące placu) nie wynikają z pytania badawczego. W badaniu wzięły udział osoby z różnych grup społeczności lokalnej. Wnioski z badania są bardzo ogólne i nie wszystkie wynikają z przeprowadzonego badania. Wśród nich są dwa pomysły na konkretne działania. Plan działania zawiera konkretne propozycje, nie wiadomo jednak, jaki jest udział zespołu w planowanych akcjach. Zespół otrzymuje dodatkowy punkt za promocję wydarzenia na portalach społecznościowych.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Weźmy plac w nasze ręce
Weźmy plac w nasze ręce

Biorąc udział w projekcie chciałybyśmy skupić się na placu Ks. Laskowskiego,który jest najważniejszym miejscem naszej wsi a jednocześnie mało atrakcyjnym.Chcemy sprawić by to miejsce stało się punktem spotkań,chętnie odwiedzanym przez młodzież.

Biorąc udział w projekcie chciałybyśmy skupić się na placu Ks. Laskowskiego,który jest najważniejszym miejscem naszej wsi a jednocześnie mało atrakcyjnym.Chcemy sprawić by to miejsce stało się punktem spotkań,chętnie odwiedzanym przez młodzież.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie odbyło się dokładnie 2 kwietnia kiedy to zaopatrzone w czapki wybrałyśmy się na plac Ks. Laskowskiego. Ze sobą zabrałyśmy kartki, markery, znaczniki, aparat. Na początku naszą uwagę przykuł plac zabaw który był całkiem pusty, kiedy tylko weszłyśmy na jego teren zobaczyłyśmy w jakim stanie jest sprzęt który się tam znajduje.Udokumentowałyśmy to miejsce i na naszej mapce którą same zrobiłyśmy naniosłyśmy znaki. W miejsce placu zabaw narysowałyśmy wykrzyknik co znaczyło, że nadaje się do remontu. Kolejnym z obserwowanych obiektów była salka katechetyczna: spełnia ona oczekiwania wszystkich mieszkańców wsi i w jej miejsce na mapce narysowałyśmy na zielono uśmiech co równoznaczne było z tym że jest to miejsce do którego warto jest przyjść.Podczas przeprowadzanego badania mieszkańcy sami zauważyli duże zalety tego placu i wykazali zainteresowanie możliwością odnowienia go i zrobienia z niego miejsca spotkań nie tylko dla młodzieży ale i dla wszystkich mieszkańców wsi.
 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Główne pytanie badawcze: (zadaliśmy je przede wszystkim sobie)
Czy w naszej okolicy są miejsca w których my młodzi możemy się spotkać w wolnym czasie? Jeśli nie to jakie mogłyby powstać?
Pozostałe pytania: (zadane przechodniom)


  • Jakie funkcje powinien spełniać plac Ks. Laskowskiego?

  • Co sądzisz na temat stanu naszego placu zabaw ?

  • Czy masz jakiś pomysł na pozytywną zmianę wizerunku naszego placu?

  • Czy masz pomysł na miejsce w którym młodzież mogłaby się spotykać w wolnym czasie? Co powiesz o powstaniu siłowni pod gołym niebem?


Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział brało ok. 15 osób. Pytania zadawaliśmy osobom w każdym wieku, ponieważ chciałyśmy poznać opinie z różnego punktu widzenia i dojść do kompromisu między młodymi a dorosłymi i starszymi mieszkańcami naszej wsi.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

- plac zabaw jest zniszczony i wymaga remontu (potrzeba wymalować sprzęty i naprawić kładkę, dosiać ubytki trawy oraz wyprostować ogrodzenie)
- kolejnym z problemów jest to że wokół placu jest mało roślinności (można by było zasadzić kwiatki)
- nasza wieś w rankingu wsi jest jedną z najbardziej atrakcyjnych
- mieszkańcy Jasienia są otwarci na propozycje i na zmiany które mogłyby zajść w naszej wsi
- Plac spełnia wszystkie najważniejsze funkcje, niestety jednak jest dość mało atrakcyjny
- Młodzież jest chętna udziału w projekcie
- w Jasieniu mogłaby powstać siłownia zewnętrzna z której korzystaliby nie tylko młodzi użytkownicy ale także dorośli i starsi, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Siłownia to wspaniały pomysł, wiele osób w trakcie ankiety wyraziło duże zainteresowanie tym przedsięwzięciem .
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy poprzez portal Facebook, Nasza Klasa oraz w najbliższym czasie mamy zamiar ogłosić nasze wyniki w szkole, wywiesimy w niej plakaty oraz umieścimy informację w szkolnej gazetce Gim News i w szkolnej telewizji. Wyniki ogłosimy władzom naszej wsi jak i naszej Gminie.Jeśli dostałybyśmy się do 3 etapu rozdamy ulotki oraz powiesimy plakaty na których między innymi zamieścimy wyniki z badania.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chciałybyśmy zaangażować w nasze działania władze wsi tzn. sołtysa i radnych, władze gminy i okoliczne instytucje. Osoby które chcemy zachęcić do pomocy to młodzież i nasi znajomi. Mamy nadzieje że z pomocą naszych sojuszników znajdziemy ich jeszcze więcej. Nasze działania to przede wszystkim remont placu zabaw czyli pomalowanie sprzętów, dosianie ubytków trawy, wysprzątanie placu Ks. Laskowskiego. Jeśli pozwolą nam fundusze chciałybyśmy postawić więcej koszy na śmieci wokół placu.
Jeśli chodzi o daleko idące plany chciałybyśmy postarać się o siłownie zewnętrzną w naszej wsi, niestety nie jesteśmy w stanie
powiedzieć czy ten pomysł dojdzie do skutku, wiemy jednak że będziemy się o to starać.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze