OCENA ZESPOŁU: 18PKT
Ocena cząstkowa: 4,5PKT
Przeprowadzenie badania: 8PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Przeprowadziłyście bardzo ciekawe badanie, zgodnie z naszym przewodnikiem, w badaniu udział wzięło różnorodne grono osób badanych. Wniosków jest wiele, część z nich ma postać realnych propozycji zmian. Plan działań jest dosyć skrótowy, ale realny. Wieczory filmowe mają duży potencjał integracyjny. Niestety zauważyć należy, że wieczory filmowe nie mają bezpośredniego związku z przestrzenią publiczną. Gratulujemy Wam kreatywności i zaangażowania w lokalną społeczność.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej
Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej

Po otrzymaniu zadania, wybrałyśmy badanie nr 4. Zapoznałyśmy się z instrukcja, wymyśliłyśmy hasła. Wybrałyśmy fotografie, które znalazły się na naszej pocztówce. Stworzyłyśmy ogłoszenie o spotkaniu, wybrałyśmy miejsce i czas badania.

Po otrzymaniu zadania, wybrałyśmy badanie nr 4. Zapoznałyśmy się z instrukcja, wymyśliłyśmy hasła. Wybrałyśmy fotografie, które znalazły się na naszej pocztówce. Stworzyłyśmy ogłoszenie o spotkaniu, wybrałyśmy miejsce i czas badania.

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Sprecyzowałyśmy pytania badawcze oraz hasła przewodnie badania. 
Następny krok to znalezienie  miejsca, w którym mogłybyśmy przeprowadzić badanie ankietowe. W porozumieniu z  pracownikiem Publicznej Biblioteki oraz Świetlicy Środowiskowej w Ruskim Brodzie zaprosiłyśmy na dzień 17 marca 2015 r. chętnych do współpracy z nami. Zaproszenie rozwiesiłyśmy na tablicach ogłoszeń oraz w budynku biblioteki. zapoznałyśmy się z historią miejscowości. Przygotowałyśmy kartki pocztowe, na których badani zamieszczali odpowiedzi na postawione im pytania badawcze. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

·         Co  podoba się badanym w miejscowości Ruski Bród?
·         Czego brakuje, co należy udoskonalić?
·         Czy są miejsca niebezpieczne?
·         Jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscowości?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Badani w wieku od 4 do 70 lat - 20 osób- uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, studenci, pracownicy sektora publicznego, emeryci i renciści. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Mieszkańcom podobają się:
 wodociągi
 rozpoczęta budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
działające telefony i Internet
 piękno otaczającej przyrody
 cisza, spokój
 Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Środowiskowa 
budynek OSP
nowy proboszcz
 schola
 boisko
  Środowiskowy Dom Samopomocy
Wg mieszkańców niebezpieczeństwo stwarzają:
 brak oświetlenia nadejściem do świetlicy
 brak oświetlenia na drodze wiodącej na cmentarz
 brak pasów
 brak chodników
  bezdomne psy
  brak działającej OSP
Mieszkańcy chcieli by, aby:
 wybudowano chodniki
powstały przejęcia dla pieszych
 Wiejski Ośrodek Zdrowia działał kilka dni w tygodniu a nie tylko raz
 oświetlić wejście do świetlicy oraz drogę na cmentarz
 powstało minikino
 powstał Ośrodek Spokojnej Starości 
 powstała kładka przez rzekę Radomkę na szlaku Hubala
  powstał oddział przedszkolny

 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki badań przedłożyliśmy na ręce p. Bibliotekarki oraz p. radnego ponadto umieściliśmy je na tablicy ogłoszeń sołectwa Ruski Bród oraz Świetlicy Środowiskowej, a także pojawia się na stronie naszej placówki. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Samodzielnie nie możemy wykonać większości tych działań, ale możemy pisać prośby, wnioski  i petycje do władz gminy i powiatu. Dzięki naszemu spotkaniu i p. radnego jedno z takich pism już zostało napisane i przekazane p. burmistrzowi przez mieszkańców Ruskiego Brodu, dotyczące  kładki przez rzekę Radomkę na szlaku Hubala.
Możemy natomiast:
      zorganizować wieczory filmowe, które dzięki istnieniu świetlicy mogą sie odbywać już od miesiąca maja
   możemy wykorzystać budynek OSP i pod opieką osób dorosłych zorganizować dyskotekę w miesiącach letnich lub zabawę sylwestrowo- noworoczna
    możemy zaproponować zbiórkę pieniędzy na dodatkową lampę przed budynek świetlicy ( np. jasełka połączone ze zbiórką, albo piknik rodzinny)
wspólnie możemy pokosić często zarośnięte boisko

Działając razem możemy więcej. 

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Po otrzymaniu wiadomości o udziale w SDiM "Miejsce młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież" rozpoczęłyśmy realizację zadań, które wynikały z poprzedniego etapu. 
Rozpoczęłyśmy od odnowienia miejscowego przystanku autobusowego. W tym celu skontaktowałyśmy się z sołtysem Głębokiej Drogi oraz z dyrektorem Przysuskiej Służby Komunalnej w Przysusze o umożliwienie nam realizacji naszego założenia. Następnie wraz ze społecznością miejscowości odnowiłyśmy przystanek, nadając mu przyjazny i kolorowy wygląd.
Ponadto uporządkowałyśmy ( ze śmieci) wraz z młodzieżą pobocze biegnące z miejscowości Ruski Bród w kierunku lokalnego cmentarza,  a także zajęłyśmy się zaniedbanymi, opuszczonymi mogiłami.
 

Wspólnie uporządkowaliśmy boisko przy dawnej  szkolne. Pozbierałyśmy połamane gałęzie oraz zgrabiliśmy pokoszona trawę .
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym naszym sukcesem jest odnowiony, kolorowy przystanek autobusowy.

 
Co się NIE udało i dlaczego?

Jeszcze nie zorganizowałyśmy pikniku rodzinnego, ponieważ czekamy na czas wakacji, kiedy miejscowość odwiedzi więcej zaprzyjaźnionych rodzin.  Nasze wieczory filmowe ze względów technicznych i czasowych zostały przełożone na czerwiec.
Zabawa w OSP będzie zorganizowana w ustalonych terminach. 
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Sołtysi miejscowości Ruski Bród, Głęboka Droga, Kolonia Szczerbacka, Radny, Pani bibliotekarka, Pani prowadząca świetlicę środowiskowa, dyrektor PSK. (  wypożyczenie sprzętu, zakup farby, pomoc w sprawach administracyjnych, pomoc w wykonaniu zadań)
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Społeczność lokalna włączała się w prace fizyczne oraz administracyjne. 
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Planujemy zbiórkę pieniędzy na dodatkową lampę przed budynek świetlicy (jasełka dla społeczności lokalnej połączone ze zbiórką, albo piknik rodzinny)
Pomalowanie ławek przed świetlica środowiskową oraz przystanku autobusowego w miejscowości Kolonia Szczerbacka. 

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze