OCENA ZESPOŁU: 17PKT
Ocena cząstkowa: 4,25PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie zgodnie z wytycznymi z Przewodnika, nie ma ono jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Wnioski są konkretne i opierają się na przeprowadzonym badaniu, nie mają jednak charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. stworzenie siłowni) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się na tle innych. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Wspólny wysiłek-wielka zmiana
Wspólny wysiłek-wielka zmiana

W poszukiwaniu przestrzeni dla młodych mieszkańców gminy Czerwonak trafiłyśmy na ulicę Gdyńską, w miejsce bloku socjalnego dla rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących dzieci. To, co tam zastałyśmy, zmotywowało nas do działania.

W poszukiwaniu przestrzeni dla młodych mieszkańców gminy Czerwonak trafiłyśmy na ulicę Gdyńską, w miejsce bloku socjalnego dla rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących dzieci. To, co tam zastałyśmy, zmotywowało nas do działania.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Budynek socjalny na ulicy Gdyńskiej to blok składający się z 14 mieszkań, położony na terenie dawnej strefy przemysłowej. Wokół znajduje się wiele niebezpiecznych miejsc-ruiny betonowej wieży i  nabrzeża, wystające z ziemi metalowe konstrukcje i zarośla. Po zapoznaniu się z terenem, przygotowałyśmy plan badawczy i pytania. Sformułowałyśmy i wydrukowałyśmy pytania. Zwróciłyśmy się z informacją o zaplanowanej akcji do GOPS w Czerwonaku. Kiedy okazało się, że w wyznaczonym przez nas dniu GOPS  wraz z harcerzami z Hufca ZHP Czerwonak organizuje akcję Sprzątania podwórka postanowiłyśmy połączyć siły i zorganizować Piknik dla mieszkańców. Za pomocą ogłoszeń na klatkach schodowych poinformowałyśmy mieszkańców o celu naszej akcji i zaprosiłyśmy ich do współpracy.

28 marca spotkaliśmy się przed blokiem 145. Wbrew naszym obawom zebrała się spora grupa. W czasie spaceru zastanawialiśmy się, jak przystosować to miejsce, aby miejscowa młodzież mogła bezpiecznie spędzać tu czas i uprawiać sport.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

·         Czy dzieci i młodzież mają wydzielone miejsce do uprawiania sportu?
·         Czy mają wydzielone miejsce do spędzania wolnego czasu z rówieśnikami?
·         Czy chcielibyście, aby powstało tu boisko, siłownia lub park sprawnościowy?
·         Czy chcieliby Państwo, aby powstał tu plac zabaw dla dzieci?
·         Czy mają Państwo skąd obserwować swoje bawiące się dzieci, np. ławki?
·         Czy w okolicy znajdują się niebezpieczne dla dzieci i młodzieży miejsca? Jakie?
·         Czy teren wokół budynku jest oświetlony?
·         Czy można bez strachu chodzić tu po zmroku?
·         Czy w okolicy przebywania dzieci i młodzieży jest zachowany porządek? 
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy bloku nr 145 przy ulicy Gdyńskiej w ilości  20 osób, w tym  4 dzieci,  6 nastolatków, 10 dorosłych, reprezentujący wszystkie grupy wiekowe. Głównym powodem ich zaangażowania była chęć zapewnienia mieszkającym tu dzieciom i młodzieży godnych i bezpiecznych warunków do  spędzania wolnego czasu.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Potrzeba:
· zorganizowania boiska do gry w piłkę, siłowni na powietrzu oraz placu zabaw dla dzieci -> zgłoszenie projektu Budżetu Obywatelskiego na zagospodarowania terenu wokół bloku, zaangażowanie mieszkańców w prace przygotowawcze i budowlane
· postawienia ławek dla matek pilnujących swoje dzieci-> pozyskanie żerdzi od Nadleśnictwa Łopuchowo i wykonanie ławek wraz z mieszkańcami
· zorganizowania oświetlenia terenu -> zgłoszenie problemu do gminy
· ogrodzenia terenu rekreacyjnego z uwagi na niebezpieczne otoczenie- rzeka Warta, ruiny, tory kolejowe oraz główna ulica miasta -> napisanie pisma z prośbą o za sponsorowanie ogrodzenia do firmy np. VOX, First Recykling, Emal, Etna itp. 
· zorganizowania śmietników i kontenerów do segregacji śmieci ->napisanie pisma z oficjalną prośbą do władz gminy 
·ogrodzenia miejsca śmietnikowego z uwagi na dziki -> pozyskanie żerdzi od Nadleśnictwa i wykonanie ogrodzenia wraz z mieszkańcami
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wynik badania został ogłoszony 30.03.2015 mieszkańcom bloku socjalnego przy ulicy Gdyńskiej 145 w formie sprawozdania, w którym zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania. Zamieszczone wnioski uwzględniały potrzeby mieszkańców oraz pomysły na ich realizację. O wynikach badania zostali również poinformowani nasi partnerzy.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Zaplanowane działania:
· wystosowanie pisma do Wójta gminy Czerwonak, w którym przedstawimy problemy i potrzeby mieszkańców bloku socjalnego, nasze pomysły na ich rozwiązanie oraz określimy, jakiej pomocy oczekujemy od gminy aby mogła tam powstać bezpieczna przestrzeń dla dzieci i młodzieży, m.in. kontenery na śmieci, oświetlenie
· napisanie pism do okolicznych firm o zasponsorowanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego
· zwrócenie się do Nadleśnictwa Łopuchowo z prośbą o przekazanie żerdzi na ławki, bramki do gry w piłkę
·zaangażowanie mieszkańców do uporządkowania terenu pod plac, wycinki zarośli, zbudowania ławek, pomocy podczas prac budowlanych
· zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci i parku sprawnościowego dla młodzieży.
Instytucje, organizacje, firmy, które chcemy zaangażować:
· Firma VOX
· Fabryka Papieru Czerwonak
·Firma First Recycling
· Urząd Gminy  Czerwonak
· GOPS w Czerwonaku
·  Hufiec Czerwonak
·   Mieszkańcy Czerwonaka

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.


Swoje działania rozpoczęłyśmy od wystosowania w dniu 20.04.2015 pisma do Wójta Gminy Czerwonak, pana Jacak Sommerfelda, w którym wyjaśniłyśmy ideę projektu SDiM oraz przedstawiłyśmy plan działania stworzony w oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań.
Odpowiedź na pismo otrzymałyśmy dopiero 25.05.2015. W tym samym dniu Wójt zaprosił nas na spotkanie, podczas którego poinformował nas o objęciu mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Gdyńskiej 145  umową Partnerstwa na Rzecz Wspierania Mieszkańców Gminy Czerwonak.  Umowa została podpisana 18 maja. Jak zapewnił nas pan Jacek Sommerfeld , w ramach programu zostanie zrealizowana większość zgłoszonych przez nas propozycji. Ponieważ w realizacji programu uczestniczy kilka firm partnerskich, trudno w tym momencie określić termin zakończenia przedsięwzięcia.
Zapewniono nas jednak o możliwości włączenia się do realizacji projektu, co utrzymuje nas w przekonaniu o właściwym wyborze miejsca i adresata projektu oraz skuteczności naszych działań.
W naszych działaniach uczestniczył Wójt Gminy Czerwonak pan Jacek Sommerfeld, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Irena Apanas-Budny, Komendantka Hufca Czerwonak hm. Tatiana Kędziora, dyrektor Zespołu szkół w Bolechowie pani Beata Strama, opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Jolanta Czerniawska oraz uczniowie ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.
Nasza rola sprowadzała się do zainicjowania współpracy z urzędem gminy w Czerwonaku oraz zorganizowanie akcji i przekazanie zabawek dla dzieci zamieszkałych w budynku socjalnym przy ul. Gdyńskiej 145.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?Nasz projekt przybiera realny kształt. Zaproponowałyśmy zmianę przestrzeni na ulicy Gdyńskiej. Nagłośniłyśmy problem w prasie lokalnej -Murowana Goślina, nr 8(352). Umowa Partnerstwa zawarta między gminą i firmami partnerskimi objęła wskazany przez nas obszar. Jesteśmy partnerami poważnego projektu realizowanego przez gminę. Uczymy się współpracy z instytucją państwową. Mamy możliwość uczestnictwa w dalszych etapach realizacji projektu. Możemy zgłaszać nasze uwagi i propozycje. Razem z uczniami naszej szkoły zebraliśmy akcesoria do zabaw na świeżym powietrzu dla najmłodszych mieszkańców bloku. Mimo problemów z uzyskaniem odpowiedzi z Urzędu Gminy w Czerwonaku, do końca monitowałyśmy o jej przesłanie. Nie poddałyśmy się. Otrzymałyśmy w ostatniej chwili.
Co się NIE udało i dlaczego?Uczniowie ZS w Bolechowie wyrazili chęć pomocy w uporządkowaniu zarośli wokół budynku, jednakże nie mogliśmy zrealizować tego zadania z powodu oczekiwania na odpowiedź z urzędu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?


Uczniowie ZS. im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie -> zbiórka zabawek podwórkowych dla dzieci
Dyrektor ZS. im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie -> pomoc w kontakcie z Urzędem Gminy
ZHP Hufiec Czerwonak -> zakup słodkich niespodzianek oraz przekazanie gadżetów dla dzieci
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)


Informacja o zaplanowanych działaniach ze strony wszystkich partnerów zmobilizowała mieszkańców do zgłaszania propozycji aktywnego włączenia się w prace przygotowawcze – usunięcie zarośli, prace budowlane przy montowaniu ławek, tworzeniu piaskownicy, boiska.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?Tak naprawdę, dopiero po 31 maja rozpocznie się najważniejszy etap projektu. Mamy nadzieję, że współpraca z partnerami będzie owocna i uda nam się wspólnie stworzyć przyjazne miejsce dla młodych mieszkańców przy ulicy Gdyńskiej 145.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze