OCENA ZESPOŁU: 13PKT
Ocena cząstkowa: 3,25PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie miało formę bardziej ankiet prowadzonych równolegle przez 3 pary badaczy niż typowego spaceru badawczego, w którym grupa osób wspólnie przemierza wyznaczoną trasę i wykonuje określone zadania/zbiera informacje. Plusem jest zaangażowanie 4 osób o różnorodnych doświadczeniach do prowadzenia badania jednak ze względu na to, że dominującą formą jest ankieta, musze odjąć punkty. Pytania badawcze były konkretne i odnosiły się do badanego terenu. W badaniu udało się sformułować kilka konkretnych wniosków, jeden konkretny pomysł na działanie w postaci pism ws. niedostatecznego oświetlenia. W planie działań znalazło się kilka hasłowych postulatów, odnoszących się jednak do działań leżących poza zasięgiem uczestników - plusem jest to, żę na każdy z problemów postarali się odpowiedzieć kierując pisma do odpowiedzialnych instytucji, jednak zabrało tutaj jakiegoś choćby małego działania, które mogłaby samodzielnie wykonać sama młodzież, nie czekając jedynie na reakcję władz - dlatego nie mogę przyznać więcej punktów w tej kategorii. Nie musiałoby być to duże działanie typu stawianie latarni ale drobna interwencja w odniesieniu do wskazanych przez badanych problemów, która byłaby możliwa do szybkiej realizacji.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

WSPÓLNYMI SIŁAMI - DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW!
WSPÓLNYMI SIŁAMI - DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW!

Nasz zespół w dniu 29 marca przeprowadził badanie. W celu odkrycia miejsc potrzebujących zmian na ulicach: Rakowska, Bienia i Boh. Katynia w Częstochowie. Badanie pozwoliło nam poznać opinie i pomysły mieszkańców oraz ustalić plan dalszego działania.

Nasz zespół w dniu 29 marca przeprowadził badanie. W celu odkrycia miejsc potrzebujących zmian na ulicach: Rakowska, Bienia i Boh. Katynia w Częstochowie. Badanie pozwoliło nam poznać opinie i pomysły mieszkańców oraz ustalić plan dalszego działania.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Dnia 29 marca 2015 roku przeprowadziliśmy Spacer Badawczy na ulicach: Rakowska, Bienia, Bohaterów Katynia w Częstochowie.
Przygotowania do badania trwały tydzień: zaprosiliśmy sojuszników, promowaliśmy nasze wydarzenie na Facebooku, zaopatrzyliśmy się w potrzebne przedmioty. Sama akcja trwała około 2 godzin.
Badanie było przeprowadzone przez 3 pary. W badaniu wzięło udział 45 osób.
Mieszkańcy ochoczo odpowiadali na pytania, tylko 5 osób odmówiło udziału.
Przez jednego z ankietowanych, zostaliśmy zaproszeni na trening, do lokalnego Klubu Kick Boxingu - KSW Start.
Na treningu zadaliśmy nasze pytania młodym zawodnikom, którzy również są mieszkańcami w/w ulic, byli oni jednymi z najmłodszych osób badanych przez nas.
Oprócz badania postanowiliśmy przedstawić im problem wandalizmu, przeprowadziliśmy wykład, który mówił o jego skutkach na nasze otoczenie i w jaki sposób powinniśmy przeciwdziałać takim zachowaniom.
Na końcu rozdaliśmy im pamiątkowe naklejki i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

1.     Jakiej przestrzeni publicznej na terenie naszego osiedla potrzebuje młodzież?
2.     Czego brak Pani/Panu na naszym osiedlu?
3.     Czy może Pan/Pani podać przykłady miejsc nieużytkowanych/problematycznych/zniszczonych na terenie naszego osiedla?

Po zadaniu głównych pytań pytaliśmy o konkretne miejsca np. boisko przy ulicy Jesiennej, ekrany akustyczne przy trasie szybkiego ruchu, alejki spacerowe bez ławek, kosze na śmieci.

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

 Ponad połowa ankietowanych była osobami poniżej 20 roku życia, była to nasza grupa docelowa. Jednak nie mogliśmy zapomnieć o osobach dorosłych, którzy również są mieszkańcami i także od nich chcieliśmy uzyskać odpowiedzi. 
1.     Liczba badanych - 45
2.     Dzieci - 15
3.     Młodzież - 16
4.     Dorośli - 14 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Nasi ankietowani mówili nam o różnych problemach od braku ławek i miejsc do rekreacji począwszy, po brak koszy na psie odchody.
Ludzie młodzi mówili o problemach z boiskiem przy SP 49 (przez większość marca w weekendy na boisku było wyłączane sztuczne oświetlenie, oraz wskazywali na niezagospodarowany teren przy boisku), oraz o problemie z boiskiem przy ul. Bienia – boisko zdewastowane, brak bramek, po deszczu pozostają ogromne kałuże.
Ludzie dorośli skarżyli się na brak ławek na osiedlu, zdewastowane wiaty przystankowe oraz na brak oświetlenia w kilku miejscach, m.in. szczególnie zaciemnione miejsce występuje przy ekranach akustycznych.

Dlatego wystosowaliśmy odpowiednie pisma do Radnego z prośbą o kontakt z MZDiT w sprawie oświetlenia terenów przy ekranach, pismo do SP 49 w sprawie oświetlenia boiska oraz pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w sprawie boiska przy ulicy Bienia oraz w sprawie pojemników na psie odchody na terenie osiedla.Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze wyniki ogłosiliśmy: osobom, które dołączyły do naszego wydarzenia na Facebooku, naszym sąsiadom, Radnym - wybranym z naszej dzielnicy, a także wysłaliśmy podsumowanie akcji - w postaci gotowego artykułu do lokalnych gazet:
 
1.     wczestochowie.pl
2.     zycieczestochowy.pl


 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Musimy być realistami. W większości problemów, z jakimi się spotkaliśmy, nie mamy prawa do samodzielnego ich rozwiązywania. Proponujemy następujące rozwiązania:
1. Braku oświetlenia terenów przy ekranach akustycznych - skierowaliśmy pisemną prośbę do Radnego Wabnica, aby złożył on interpelacje do Prezydenta Miasta lub MZDiT w tej sprawie.
2. Częstym wyłączaniem światła w weekendy na boisku przy SP 49 - skierowaliśmy pismo do tej placówki w celu wyjaśnienia problemów
3. Renowacja boiska przy ul. Bienia - przygotowaliśmy pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, która odpowiada za boisko. Równocześnie zbieramy podpisy pod petycją, w tej sprawie. Po zakończeniu akcji, pismo wraz z listą poparcia wyślemy do RSM „Hutnik”.
4. Brak pojemników na psie odchody na terenie osiedla - wystosowaliśmy pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w sprawie ich umieszczenia.
5. Zdewastowane wiaty przystankowe – radny na naszą prośbę skierował pismo do MPK, w sprawie ich oczyszczenia i naprawy.Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze