OCENA ZESPOŁU: 12PKT
Ocena cząstkowa: 3PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Przeprowadzono badanie na wymaganej liczbie osób. Zadano konkretne pytania, które powiązane były z pytaniami badawczymi. W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk. Jednakże przeprowadzone badanie nie miało charakteru animacyjnego, co jest charakterystyczne dla metody „Telewizja przyjechała” – nie stworzono atmosfery studia, w którym odbywały się nagrania. WNIOSKI Zdaniem sprawdzającego przedstawione wnioski w małym stopniu wynikają z badania – nie wiadomo, odpowiedzi na które pytania pozwoliły na wyciągnięcie pierwszego i trzeciego wniosku. Jednocześnie brakuje wniosków dot. m.in. pytań 1-3. PLAN DZIAŁAŃ Plan działań nie jest wystarczająco szczegółowy – do każdego pomysłu wskazano jedynie po jednym działaniu rozpoczynającym jego realizację, a nie szereg działań od początku do końca realizacji pomysłu. Mocną stroną jest zaplanowanie zaangażowania zespołu w realizację planu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Trudno wskazać elementy wyróżniające wykonane zadanie w porównaniu do pozostałych zespołów. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. Mocną stroną było zorganizowanie różnych badań (w tym debaty jako badania dodatkowego). W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przeprowadzono ciekawe badania, lecz niestety w dużym stopniu nie wpisują się one w kryteria zadania konkursowego.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Wyspa Bolko – interesujące miejsce młodzieży
Wyspa Bolko – interesujące miejsce młodzieży

Agnieszka Łysiak, Karolina Cichy
W dniach 22‑24.03.2015r. przeprowadziłyśmy badanie wśród mieszkańców Opola, aby poznać ich zdanie na temat parku na Wyspie Bolko. Dowiedziałyśmy się wielu interesujących rzeczy.

Agnieszka Łysiak, Karolina Cichy
W dniach 22‑24.03.2015r. przeprowadziłyśmy badanie wśród mieszkańców Opola, aby poznać ich zdanie na temat parku na Wyspie Bolko. Dowiedziałyśmy się wielu interesujących rzeczy.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przygotowanie.
Najpierw przeprowadziłyśmy ankietę, na podstawie której wyłoniłyśmy miejsce najchętniej odwiedzane przez młodzież. Następnie przygotowałyśmy listę pytań.

Gdzie i kiedy.
Badanie przeprowadziłyśmy w dwóch miejscach: na Wyspie Bolko oraz w naszej szkole. Dnia 22.03.2015r. (niedziela) zadawałyśmy pytania młodzieży, która regularnie przychodzi do parku na wyspie. Natomiast 23 i 24.03.2015r. pytałyśmy uczniów naszej szkoły i nauczycieli.

Przebieg badania.
W niedzielę około godziny 1200 przyjechałyśmy na Wyspę Bolko. W pierwszej kolejności pytałyśmy obsługę i zwiedzających opolskiego Zoo. Około godziny 1400 zaczęłyśmy pytać napotkanych spacerowiczów, rowerzystów i biegaczy. Wśród nich była młodzież, ludzie starsi i rodzice z dziećmi. W poniedziałek i wtorek poznałyśmy zdanie uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Przeprowadziłyśmy również krótką debatę, na której dowiedziałyśmy się czego jeszcze brakuje młodzieży na Wyspie Bolko.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)


Pytania badawcze:
1. Czy młodzież chętnie spędza czas na Wyspie Bolko?
2. Czego brakuje młodzieży na Wyspie Bolko?

Pytania do uczestników:
1. Czy park na Wyspie Bolko jest odpowiednio oświetlony?
2. Czy według ciebie Wyspa Bolko jest miejscem bezpiecznym?
3. Czy jest odpowiednim miejscem dla dzieci/młodzieży/osób starszych?
4. Co byś zmienił w parku na Wyspie Bolko?
5. Czy nie sądzisz, że brakuje tam koszy na śmieci/ławek/chodnika?
6. Czy jest to dobre miejsce na przejażdżkę rowerową?
7. Czy uważasz, że Wyspa Bolko jest dobrym miejscem na spacer?
8. Czy jest coś takiego co wymaga remontu, odnowy?
9. W jakim celu przychodzisz do parku?


Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W przeprowadzonym przez nas badaniu udział wzięło około 90 osób. Była to głównie młodzież, ale również dorośli mieszkający w Opolu. Na Wyspie Bolko zapytałyśmy mniej więcej 20 osób. Natomiast w szkole w badaniu wzięło udział 70 osób, w tym 60 z nich uczestniczyło w debacie. Pytałyśmy przede wszystkim młodych ponieważ to ich dotyczy temat przewodni. Pragnęłyśmy poznać ich potrzeby, wymagania, a także opinie.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
 1. Wyspa Bolko jest najchętniej odwiedzanym miejscem przez opolską młodzież.
 2. Minusem jest brak lub zbyt mała ilość śmietników, toalet, miejsc do grillowania, ławek, wypożyczalni rowerów, skateparku i WiFi, co może zniechęcić niektórych bywalców parku do przychodzenia na Wyspę Bolko.
 3. Przyczyną zaśmiecenie parku jest niedbałość ludzi.


Nasze pomysły:
 1. Znaleźć sponsorów, którzy sfinansowaliby budowę skateparku.
 2. Pozyskać fundusze europejskie na zamontowanie toalet i nowych śmietników.
 3. Wyznaczyć i zorganizować miejsce bezpieczne i dostosowane do grillowania.
 4. Zorganizować akcje by pozyskać fundusze potrzebne na odnowę ławek.
 5. Przeprowadzić kampanię promującą dbanie o czystość parku na Wyspie Bolko.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiłyśmy większości uczniom, nauczycielom oraz pedagogom naszej szkoły na apelu oraz umieściłyśmy szczegółowe informacje na ten temat w gazetce szkolnej. Poinformowałyśmy również znajomych, przyjaciół i rodzinę na portalu społecznościowym Facebook.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 1. Znalezienie sponsorów, którzy sfinansowaliby budowę skateparku na Wyspie Bolko.
  Zamierzamy zwrócić się z prośbą o pomoc do przedsiębiorców i firm działających na terenie Opolszczyzny.
 2. Pozyskanie funduszy europejskich na zamontowanie toalet i nowych śmietników w parku.
  Planujemy porozmawiać w tej kwestii z prezydentem miasta Opola.
 3. Wyznaczenie i zorganizowanie miejsca bezpiecznego i dostosowanego do grillowania w parku.
  Chcemy zebrać grupę ludzi, z którymi opracujemy sposób utworzenia takiego miejsca, a następnie przedstawimy naszą propozycję władzom miasta.
 4. Odnowienie ławek na wyspie.
  Planujemy zaangażować uczniów naszej szkoły do pomocy w odnowie ławek. Fundusze na potrzebne materiały zbierzemy przeprowadzając zbiórkę pieniędzy.
 5. Przeprowadzenie kampanii promującej dbanie o czystość parku na Wyspie Bolko.
  Chcemy porozwieszać plakaty i porozdawać ulotki zachęcające opolan do wspólnego sprzątania najbardziej zaniedbanych części wyspy.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze